Open main menu

Help:QuickStatements

This page is a translated version of the page Help:QuickStatements and the translation is 79% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎svenska • ‎беларуская (тарашкевіца)‎ • ‎русский • ‎українська • ‎հայերեն • ‎العربية • ‎മലയാളം • ‎中文 • ‎日本語

Ikon som används på Commons av mallar som laddar upp till Wikidata med hjälp av QuickStatements
Eggbeater stencil narrow.svg
QuickStatements
2019 Coolest Tool Award Winner
in the category
Editor

QuickStatements är ett verktyg som skapats av Magnus Manske för att ändra Wikidata-objekt med hjälp av enkla kommandon. Det kan lägga till och ta bort uttalanden, etiketter, beskrivningar och alias samt lägga till uttalanden med valfria kvalifikatorer och källor. Kommandosekvensen kan anges i inmatningsfönstret eller skapas och infogas i ett kalkylblad, textredigerare. Data redigerad i OpenRefine.org kan också exporteras till QuickStatements-format.

Verktygen

Det finns flera QuickStatements-versioner tillgängliga:

Kommandosyntax

Lägg till ett enkelt uttalande

Du kan ange de uttalanden som ska läggas till genom att skriva/klistra in en rad per uttalande i verktygets textområde. Olika delar av uttalandet separeras av ett TAB-tecken, eller i QuickStatements version 2 kan det också vara med "|". Varje kommando ska vara på en ny rad, eller i QuickStatements version 2 kan också separeras av "||". Tips: Du kan också använda ett kalkylprogram som Excel eller LibreOffice Calc; Kopiera/klistra in cellerna ska automatiskt infoga TAB-tecken. Även textredigerare som Notepad++ tillåter att en symbol ersätts med TAB-tecken.

Varje uttalande måste bestå av en entitet, en egenskap och ett värde. En entitet kan vara ett objekt, en egenskap, ett lexem, en form, eller en betydelse. Ett värde kan vara en annan entitet, en sträng, en tid, en plats , eller en kvantitet, beroende på egenskapstypen, eller ett av specialvärdena somevalue eller novalue (se Help:Statements#Unknown or no values).

Formatering av delarna:

 • Objekt är alltid i formen Qxx. I version 1 av verktyget kunde man använda ett artikelnamn istället för q-koden, om man fyllde i ett xxwiki-värde i inmatningsrutan ovanför textområdet hämtades det korrekta objektnumret automatiskt (om tillgängligt).
  Exempel: Q4115189 TAB P31 TAB Q1
  Betyder: lägg till Wikidata Sandbox (Q4115189) instance of (P31) Universe (Q1)
 • Egenskaper i formen Pxx.
 • Lexemer i formen Lxxx.
 • Former i formen Lxxx-Fyy.
 • Betydelser i formen Lxxx-Syy.
 • Strängar (inklusive URLer, och numeriska värden i textfälten, till exempel egenskapsvärden för externa identifierare ) måste vara inom "ddubbelcitat". Många uttalanden tar värden i sträng-format, inklusive externa identifierare (som VIAF ID (P214)), filnamn (som image (P18)) eller andra sidnamn (som Commons category (P373)).
  Exempel: Q41576278 TAB P373 TAB "Antoni Ignacy Mietelski"
  Betyder: lägg till Antoni Ignacy Mietelski (Q41576278) Commons category (P373) Antoni Ignacy Mietelski
  Varning: Vissa tecken i strängen verkar förvirra verktyget. Detta inkluderar: "_" (understreck), " (dubbla citat), " " (mellanslag), "=", och eventuellt fler. Lägga till webbadresser med dessa tecken, som denna eller den här kan misslyckas. Strängar och webbadresser med dessa tecken kan fungera när man interagerar med verktyget via gränssnittet men misslyckas när man interagerar via URL.
 • Monolingual text Lägg till språket och ett kolon som prefix för text i "dubbel citat", t.ex. sv:"Lite text"
  Exempel: Q1214098 TAB P1476 TAB pl:"Krzyżacy"
  Betyder: lägg till The Knights of the Cross (Q1214098) title (P1476) "Krzyżacy" (Polish)
 • Tid-värden måste vara i formatet +1967-01-17T00:00:00Z/11, där /11 betecknar precisionen. Precisionen är: 0 - miljarder år, 1 - hundra miljoner år, ..., 6 - årtusende, 7 - århundrade, 8 - årtionde, 9 - år (standard), 10 - månad, 11 - dag, 12 - timme, 13 - minut, 14 - sekund.
  Exempel: Q41576483 TAB P569 TAB +1839-00-00T00:00:00Z/9
  Betyder: lägg till Bronisław Podbielski (Q41576483) date of birth (P569) +1839
  Använd "-" för datum BC; och använd minst 4 siffror.
 • Platskoordinater i formen @LAT/LON, med LAT och LON som decimala tal.
  Example: Q3669835 TAB P625 TAB @043.26193/010.92708
  Betyder: lägg till plats för San Dalmazio (Q3669835)
 • Kvantitet i formen av antal~toleransUxx (antal[lägre,högre]Uxx i Version 1), med antal, tolerans, lägre och högre vara ett rationellt tal och Uxx är objektnumret för en enhet (Qxx).
  enhet är valfritt.
  tolerans är valfritt.
  lägre, högre är valfritt. lägre och högre måste antingen båda vara närvarande eller inte närvarande alls. När de är närvarande bör de vara omslutna av hakparanteser och separeras av,
  antal, lägre and högre måste använda . som decimalavskiljare, får inte använda någon tusentalsavskiljare och får ha prefix med + eller -.
  Lämna inget blankutrymme i kvantiteten.
  10, 10U11573, -10[-12.5,-7.5], 0[-5,5]U11573 är alla giltiga kvantiteter (där U11573 anger metre (Q11573))
  Kvantiteter med tolerans får anges som 1.2~0.3 (i Version 2 av verktyget), vilket är det samma som 1.2[0.9,1.5] (i Version 1) och betyder 1.2±0.3. Observera att på grund av hur datorer arbetar med flytande tal kan inmatningsformatet för Version 2 ge oönskade resultat när man arbetar med decimaltal.
 • somevalue för unknown value Help
 • novalue för no value Help

Lägg till uttalanden med kvalifikatorer

Varje uttalande-"triplett" kan följas av ett obegränsat antal "kvalifikator-par" av egenskap TAB värde.

Exempel: Q41577083 TAB P570 TAB +1586-00-00T00:00:00Z/7 TAB P1319 TAB +1586-00-00T00:00:00Z/9
Betyder: lägg till Gian Federigo Bonzagna (Q41577083) date of death (P570) 16. century / earliest date (P1319) +1586

Lägg till uttalanden med källor

Varje uttalande kan följas av ett obegränsat antal "källpar" av källegenskap TAB värde. Källegenskapen är identisk med den "normala" egenskapen, förutom att den använder formen Sxx istället för Pxx.

Exempel: Q22124656 TAB P21 TAB Q6581097 TAB S143 TAB Q24731821 TAB S813 TAB +2017-10-04T00:00:00Z/11
Betyder: lägg till Gotô Ichijô (Q22124656) sex or gender (P21) male (Q6581097) med referens imported from Wikimedia project (P143) Commons Creator page (Q24731821) / retrieved (P813)

'Noter:'

 • Befintliga uttalanden med en exakt matchning (egenskap och värde) kommer inte att läggas till igen; men ytterligare hänvisningar kan läggas till i uttalandet.
 • Tidigare representerade varje källpåstående en individuell referens, dvs de är inte grupperade inom en referens; det fungerar korrekt nu i QS version 2.

Lägg till etiketter, alias, beskrivningar och webbplatslänkar

Som när man lägger till enkel uttalande-text måste varje kommando bestå av ett objekt, ett kommando, och en sträng i dubbla citattecken.

 • För att lägga till en etikett på ett visst språk till ett objekt, använd istället "Lxx" för egenskapen, med "xx" som språkkod.
  Exempel: Q340122 TAB Lpl TAB "Cyprian Kamil Norwid"
  Betyder: lägg till polska etiketten "Cyprian Kamil Norwid" till Cyprian Norwid (Q340122)
 • För att lägga till ett alias på ett specifikt språk för ett objekt, använd istället "Axx" för egenskapen, med "xx" som språkkod.
  Exempel: Q340122 TAB Aen TAB "Cyprjan Kamil Norwid"
  Betyder: lägg till engelskt alias "Cyprjan Kamil Norwid" på Cyprian Norwid (Q340122)
 • För att lägga till en beskrivning på ett visst språk till ett objekt, använd istället "Dxx" för egenskapen, med "xx" som språkkod.
  Exempel: Q340122 TAB Dde TAB "polnischer Dichter"
  Betyder: lägg till tyska beskrivningen "polnischer Dichter" på Cyprian Norwid (Q340122)
 • För att lägga till en länk till en specifik sida på en wiki till ett objekt, använd "Sxxx" istället för egenskapen, med "xxx" för wikin (till exempel enwiki, commonswiki).
  Exempel: Q340122 TAB Szhwiki TAB "塞浦路斯·諾爾維特"
  Betyder: lägg till länk till kinesiska Wikipedia (塞浦路斯·諾爾維特) för Cyprian Norwid (Q340122)

If you want to remove a label/description/sitelink, the value has to be an empty string and the rest of the command will be the same.

Skapa objekt

Du kan skapa nya objekt genom att infoga en rad som bara består av ordet "CREATE". För att lägga till uttalanden till det nyskapade objektet, använd ordet "LAST" istället för Q-nummer, och uttalandet läggs till i det senast skapade objektet.

Ett exempel på att skapa ett nytt objekt, lägga till en webbplatslänk och ange en etikett:

CREATE
LAST TAB Sfrwiki TAB "Le croissant magnifique!"
LAST TAB Lfr TAB "Le croissant magnifique!"
Betyder: skapa ett nytt objekt med en länk till franska Wikipedia w:fr:Le croissant magnifique! och med franska etiketten "Le croissant magnifique!"

Sammanfoga objekt

Du kan slå samman två objekt. Det första objektet kommer att slås samman och (om det lyckas) omdirigeras till det andra objektet.

MERGE TAB Qkälla TAB Qdestination

Radera uttalanden

Du kan ta bort specifika uttalanden genom att prefixa en rad med "-". (För att ta bort etiketter eller beskrivningar, lägg in en tom sträng.)

Exempel: -Q4115189 TAB P31 TAB Q1
Betyder: ta bort från Wikidata Sandbox (Q4115189) instance of (P31) Universe (Q1)

Kommentarer

Varje kommando kan ha en kommentar i slutet, som kommer att föras in i redigeringssammanfattningen för kommandot. Använd syntaxen /* ... */ . Innan detta kan ett TAB-tecken läggas in. Blankutrymme runt kommentaren kommer att tas bort från kommandot innan bearbetning. Verktyget delar upp tillägg av ett påstående och dess referens i två ändringar. När importen av "version 1-format" används verkar det inte vara möjligt att lägga till en kommentar för redigeringen som lägger till referensen. Kommentaren läggs bara till i redigeringen som lägger till påståendet (om påståendet inte existerar ännu och alls läggs till).

Exempel: Q4115189 TAB P31 TAB Q1 /* Detta är en kommentar. Det finns många andra som den, men den här är min. */
Betyder: lägg till Wikidata Sandbox (Q4115189) instance of (P31) Universe (Q1), med "Detta är en kommentar. Det finns många andra som den, men den här är min." i redigeringssammanfattningen.

Syntax för CSV-filer

  This page or section is in the process of an expansion or major restructuring. You are welcome to assist in its construction by editing it as well.

I version 2 kan man också klippa och klistra in en korrekt strukturerad CSV-fil som ett alternativ till syntaxen som introducerades i QuickStatements version 1. CSV-filen kommer att ange kommandon som ska utföras. Den första raden är en rubrik som beskriver hur kolumnerna tolkas.

Övriga kolumnerna kan ange följande kommandon:

P1234
Ett egenskaps-ID (stora bokstäver) börjar ett nytt uttalande. Kolumnvärdet anger huvudvärdet för uttalandet, i QuickStatements version 1-syntax.
qal1234
Med små bokstäver "qal" följt av ett egenskapsnummer (utan "P") lägger till en kvalificering till det aktuella uttalandet. Kolumnvärdet specificerar värdet på kvalifikatorn, i QuickStatements version 1-syntax. Det måste finnas en "P" -kolumn före en "qal" -kolumn för att ange vilket uttalande kvalifikatorn läggs till.
S1234
Ett "S" med stor bokstav följt av ett egenskapsnummer (utan "P") börjar en ny källa för det aktuella uttalandet. Kolumnvärdet specificerar källans värde, i QuickStatements version 1-syntax. Det måste finnas en "P" -kolumn före en "S" -kolumn för att ange vilket uttalande källan läggs till.
s1234
Ett "s" med liten bokstav följd av ett egenskapsnummer (utan "P") lägger till ett annat egenskapsvärdepar till den aktuella källan. Kolumnvärdet specificerar källans värde, i QuickStatements version 1-syntax. Det måste finnas en "S"-kolumn före en "s"-kolumn för att ange vilken källa som egenskapsparet läggs till.
Len
Ett "L" med stor bokstav följt av en språkkod sätter etiketten på det språket.
Dfr
Ett stort "D" följt av en språkkod anger beskrivningen på det språket.
Ade
Ett stort "A" följt av en språkkod lägger till ett alias på det språket.
Senwiki
Ett stort "S" följt av ett wiki-ID lägger till en länk till den wikin.
#
Ett nummer-tecken anger redigeringsöversikten (kommentar) för föregående kommando. Verktyget delar upp tillägg av ett påstående och dess referens i två ändringar. En kommentar kan läggas till i redigeringssammanfattningen av var och en av dem. För påståendet genom att sätta en "#"-kolumn mellan kolumnerna för påståendet och dess referens, för referensen genom att sätta en "#"-kolumn efter dess kolumner. Till exempel:
qid,P21,#,S143,s813,#
Q22124656,Q6581097,comment to claim adding edit,Q24731821,+2017-10-04T00:00:00Z/11,comment to reference adding edit

Kolumnrubriker för uttalanden kan också börja med - för att ta bort uttalandet. (Observera att detta endast gäller i rubriken för hela kolumnen, inte i individuella värden.) Att ta bort andra kolumntyper stöds inte och kommer att resultera i ett fel när kommandot körs. Sitelänkar och etiketter kan dock tas bort genom att lägga in en tom sträng (utan - i kolumnrubriken).

Till exempel
qid,Len,Den,Aen,P31,-P31,P21,P735,qal1545,S248,s214,S143,Senwiki
Q42,Douglas Adams,author,Douglas Noël Adams,Q5,Q36180,Q6581097,Q463035,1,Q54919,113230702,Q328,Douglas Adams

För att skapa ett nytt objekt måste det första elementet i raden vara tomt, så raden börjar med ett ,.

Till exempel
qid,Len,Den,P31
,Regina Phalange,fictional character,Q5

Dubbla citat för strängvärden verkar störa CSV-syntaxen. Empiriskt har fyra dubbla citat före och en efter strängen visat sig fungera.

Till exempel
qid,P473
Q304652,""""62"
Q582223,""""34"

Körning av QuickStatements

Användning av QuickStatements version 2

Så här använder du QuickStatements (version 2) i grundläge:

 1. Gå till https://tools.wmflabs.org/quickstatements/
 2. Se till att du är inloggad OAuth och ditt namn är synligt i övre högra hörnet. Om inte, logga in.
 3. Klicka på "Ny batch".
 4. Klipp och klistra in dina kommandon. Se syntaxen i avsnittet ovan.
 5. När du är klar klickar du på "Importera V1-kommandon" eller "Importera CSV-kommandon".
 6. Verktyget konverterar dina kommandon till läsbar form. Inspektera dem och klicka på "Kör" för att exekvera.
 7. När dina uttalanden behandlas dubbelkollar du resultaten och trycker på "Stopp" om du upptäcker ett problem.
 8. Användargränssnittet kommer att tala om när alla uttalanden har behandlats.

Användning av QuickStatements version 1

 
Skärmdump från QuickStatements version 1

QuickStatements version 1 är fortfarande tillgänglig men inte längre underhållet. Det slutade fungera för vissa användare, men fungerar fortfarande bra för andra. NIOSHs fork av verktyget är också tillgängligt.

 1. Gå till [1]
 2. Klipp och klistra in dina kommandon i fönstret
 3. Klicka på "Do it!"
 4. Användargränssnittet kommer att berätta när alla uttalanden har behandlats.

Använda QuickStatements version 2 i batchläge

När ska du använda batch-läget?

 
QuickStatements version 2 har en "Kör i bakgrunden"-knapp

Note: QuickStatements V2 has a new interface, for the new interface parts of the following doesn't apply any more!

Batch-läge (kallas även körning i bakgrunden) betyder att dina uttalanden körs från en Wikimedia-server, snarare än från din webbläsare. Detta har flera fördelar:

 • Även om du stänger webbläsaren eller om datorn kraschar, kommer uttalandena att utföras till den sista.
 • Du kan starta flera satser parallellt, utan att sakta ner datorn.
 • Du får en unik URL för din batch, som du kan referera till senare. Den här sidan visar viss statistik om din körning.
 • Vem som helst kan stoppa din batch genom att gå till den här webbadressen. Till exempel, om någon inser att din batch har fel och du sover, kan de stoppa det omedelbart (genom att gå till den enskilda batchsidan), snarare än att behöva blockera dig.

Men det finns också nackdelar:

 • Du kan bara se det totala antalet fel, inte de uttalanden som gav upphov till ett fel. Faktiskt kan du inte se något uttalande.
 • Det tar några fler klick, så som en tumregel om du bara har 10 eller färre uttalanden, kör dem i normalt läge.
 • Det går inte att kontrollera ändringarna medan du väntar, eftersom du inte får en lista över de saker som hittills har bearbetats.

Före 18 oktober 2018 gjordes batchredigeringar också som User: QuickStatementsBot istället för som användaren skickade batchen.

Innan du kör en batch kan det vara en bra idé att köra några uttalanden direkt i icke-batchläge för att få en bra bild av vad som görs.

Använda batchläge

 1. Förbered ditt uttalande normalt som beskrivet i avsnittet Använd QuickStatements version 2 ovan
 2. Istället för att trycka på "Kör" trycker du på "Kör i bakgrunden" -knappen.
 3. "Dina senaste batcher" visar en lista över de senaste batcherna som körts av dig, med statistik.

Följande statistiska värden är tillgängliga:

 • DONE: Antalet uttalanden som lyckades köra
 • ERROR: Antalet uttalanden som misslyckades
 • INIT: Antalet uttalanden kvar för att köra?
 • RUN: Antalet uttalanden körs just nu?

Kör QuickStatements via URL

Ett alternativt sätt att kommunicera med QuickStatements är att använda URL istället för att klippa och klistra in kommandon i importfönstret. Det tillvägagångssättet fungerade för QuickStatements V1 och original V2, men fungerar inte längre i V2-omskrivning. Till exempel i original original V2, om vi importerar Q37887397 TAB P214 TAB "96480189" TAB S143 TAB Q565 uttalandet med hjälp av cut-and-past-metoden (bild #1 nedan), kommer den att visa det tolkade uttalandet och i URL-fältet kommer QS att visa https: //tools.wmflabs.org/quickstatements/index_old.html/#v1=Q37887397%09P214%09"96480189"%09S143%09Q565 eller https://tools.wmflabs.org/quickstatements/index_old.html/#v1=Q37887397%09P214%09%2296480189%22%09S143%09Q565 (image #2 below)(Uttalande är att lägga till Emile Justin Merlot (Q37887397) VIAF ID (P214) "96480189" med källa imported from Wikimedia project (P143) Wikimedia Commons (Q565)). Genom att skapa webbadressen på annat sätt kan det ursprungliga steget hoppas över. Många mallar på Commons, som c:template:Creator eller c:template:Authority control använder den tekniken för att paketera information som kan importeras till Wikidata till en klickbar URL.

Tips:

 • URL kan inte ha mellanslag. Ersätt TAB med "%09", dubbla citat med "%22", mellanslag med "%20", och radslut med "%0A" och snedstreck "/" med "%2F".
 • Uttalanden med URL-inmatning som har "_" eller " " kan läggas till via vanliga gränssnittet men inte via URL. Som exempel denna URL producerades av verktyget och det fungerar; men om du klickar eller klipper och klistrar denna kommer du att hamna på en sida med något annorlunda URL, som inte fungerar.
 • [[File:Commons to Wikidata QuickStatements.svg|20px|link=https://tools.wmflabs.org/quickstatements/index_old.html/#v1=Q37887397%09P214%09%2296480189%22%09S143%09Q565]] kommer att koda webbadressen inom en klickbar ikon:   (klicka på den, men klicka inte på "kör"; det kommer inte fungera eftersom det objektet redan har den här egenskapen).
 • Sidor med QuickStatements-webbadresser kan vara hittas genom Special:LinkSearch (se here) eller via en databasfråga tabell med externa länkar (se till exempel här).

Begränsningar

QuickStatements version 2 kan för närvarande inte:

 • sätta rang för uttalanden
 • lägga in kommentarer när du tar bort uttalanden
 • ange kalender för ett datumuttalande
 • ange precision eller jordklot för ett platsuttalande
 • lägga till webbadresser med vissa tecken som "_" eller "="
 • Lägga till uttalanden till omdirigerade objekt
 • lägga till andra uttalande med samma egenskap och värde men med olika kvalifikationer, eftersom ytterligare kvalifikatorer kommer att läggas till i det första uttalandet

Note that for using QuickStatements an account needs to be autoconfirmed.

Vanliga frågor

Kan QuickStatements lägga till referensuttalanden med mer än ett påstående?
Ja, nuvarande QuickStatements kan lägga till referenser som till exempel både imported from Wikimedia project (P143) och retrieved (P813) (se här) eller både stated in (P248) och page(s) (P304).
Hur experimenterar jag med QuickStatements?
Använd Wikidata Sandbox (Q4115189).
Hur rapporterar jag problem med verktyget.
Kontrollera med andra användare på diskussionsidan eller på Wikidata:Project chat. Bekräftade buggar bör rapporteras på verktygets Bitbucket-sida.
Var föreslår jag nya funktioner?
Du kan fråga på verktygets Bitbucket-sida eller på User:Magnus Manske/quick statements2, men var medveten om att vi håller Magnus upptagen!
Vad är det maximala antalet kommandon som jag kan skriva in samtidigt?
Ej dokumenterad. Det har redan testats med över 11 000 kommandon. Men observera att sådana stora batch-körningar tar flera timmar att slutföra.

Bästa praxis

 • QuickStatements tillåter ändringar som sträcker sig från ett enkelt uttalanden till flera tusen i batch-körningar. Mycket stora körningar eller potentiellt kontroversiella körningar bör gå igenom godkännandeprocessen som beskrivs i Wikidata:Bots.
 • Användare bör undvika att skapa dubblett-objekt.
 • Alla uttalanden ska ha referenser enligt Help:Sources. Detta kan vara mindre viktigt för identifierare, som VIAF ID (P214) eller RKDartists ID (P650), etc.
 • Användare som gör ändringarna ansvarar för att fixa eller göra sina ändringar ogjorda om det uppstår problem. Se om uttalande-radering.

Se även