(P7293)

English

PLWABN ID

National Library of Poland record no. identifier. Format: "98", followed by 10 digits, then ending with "5606"

  • NLP identifier
  • National Library of Poland ID
  • PLWABN
  • Polish National Library ID
  • MAK ID

Data type

External identifier

Statements

PLWABN (German)
0 references
0 references
^https?:\/\/dbn\.bn\.org\.pl\/descriptor-details\/(981[0-9]{8}05606)
^https?:\/\/(?:www\.)?viaf\.org\/processed\/PLWABN\|(981[0-9]{8}05606)$
0 references
https://viaf.org/processed/PLWABN|$1
0 references
98[0-9]{10}5606
string starting with "98", followed by 10 digits, then ending with "5606" (English)
рядок, що починається з "98" і 10 цифр, потім закінчується на "5606" (Ukrainian)
ciąg 16 cyfr zaczynający się od "98", po których następuje 10 cyfr, a następnie kończący ciąg "5606" (Polish)
14 December 2020
PLWABN 1
0 references
14 December 2020
PLWABN 2
0 references
14 December 2020
PLWABN 3
0 references
14 December 2020
PLWABN 4
0 references
14 December 2020
PLWABN 5
0 references

Constraints