(P7293)

English

PLWABN ID

National Library of Poland record no. identifier. Format: "981", followed by 8 digits, then ending with "05606"

  • NLP identifier
  • National Library of Poland ID
  • PLWABN
  • Polish National Library ID
  • MAK ID

Data type

External identifier

Statements

0 references
^https?:\/\/mak\.bn\.org\.pl\/cgi-bin\/KHW\/makwww\.exe\?BM=1&NU=1&IM=4&WI=(981[0-9]{8}05606)
https://viaf.org/processed/PLWABN|$1
0 references
981[0-9]{8}05606
string starting with "981", followed by 8 digits, then ending with "05606" (English)
рядок, що починається з "981" і 8 цифр, потім закінчується на "05606" (Ukrainian)
ciąg 16 cyfr zaczynający się od "981", po których następuje 8 cyfr, a następnie kończący ciąg "05606" (Polish)
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references

Constraints