(P8545)

English

Nasjonalt skoleregister ID

identifier of an educational institution in the Nasjonalt skoleregister (National School Registry) from the Norwegian Directorate for Education and Training

  • NSR number
  • NSR ID

Data type

External identifier

Statements

0 references
https://nsr.udir.no/enhet/$1
0 references
^https?:\/\/nsr\.udir\.no\/enhet\/((?:[1-9]|U)\d{8})
([1-9]|U)\d{8}
ni sifre der det første ikke er 0 samsvarende med org.nr. P2333, alternativt åtte siffer med prefikset "U" som betegner norsk-drevet skole i utlandet. (Norwegian Bokmål)
ni siffer der det fyrste ikkje er 0 (Norwegian Nynorsk)
nine digits where the first one is not 0, equivalent to Norwegian organisation number P2333, alternatively eight digits prefixed by "U" denoting a school located outside Norwegian borders. (English)
0 references

Constraints