(Q1235608)

English

Paris Diderot University

French university existing from 1971 to 2019

  • University of Paris 7
  • University of Paris VII
  • Université Paris Diderot - Paris 7
  • Diderot University

Statements

0 references
Universite-Paris-Rive-Gauche.JPG
3,861 × 2,232; 5.25 MB
Hlavní sídlo univerzity (Czech)
0 references
0 references

Map

48°49'46.999"N, 2°22'50.999"E
0 references
25,889
September 2016
1 reference
1 reference
grid.461913.8
1 reference
grid.462374.0
1 reference
grid.462420.6
1 reference
grid.462830.b
1 reference
grid.462842.e
1 reference
grid.463720.4
1 reference
grid.463722.6
1 reference
grid.463865.a
1 reference
grid.463895.5
1 reference
grid.463933.8
1 reference
grid.463951.c
1 reference
grid.463972.d
1 reference
grid.464004.2
1 reference
grid.464041.3
1 reference
grid.464155.7
1 reference
grid.464158.a
1 reference
grid.464187.8
1 reference
grid.473740.3
1 reference
grid.482755.9
1 reference
grid.488846.e
75205 CEDEX 13

Map

48°49'47"N, 2°22'51"E
5 rue Thomas-Mann (French)
0 references
Université Paris Diderot
0 references

Identifiers

Universite de Paris 7.
0 references
FR66197517238
0 references
1 reference
7 May 2019
0 references
0 references
0 references
UNIVERSITE PARIS DIDEROT - PARIS 7
1 reference
27 October 2021