Open main menu

(Q44504205)

English

Mansion House historical marker

NHCP historical marker for the Mansion House

Statements

2008
0 references
0 references
0 references

16°24'48.96"N, 120°37'13.40"E
0 references

16°24'49.14"N, 120°37'13.62"E
0 references

16°24'48.85"N, 120°37'13.26"E
0 references
Mansion House (English)
0 references
Mansion House (English)
0 references
Mansion House (English)
0 references
0 references
V.L. Romulo Drive (English)
0 references
The historical markers are located on the pillars of the main gate to the compound, with the Tagalog marker on the second pillar from the left, the English marker on the third pillar, and the Ilocano marker on the last pillar. (English)
0 references
Constructed at the instance of William Cameron Forbes following the design of William E. Parsons, as part of the Burnham Plan for Baguio, 1908, inspired by the City Beautiful Movement. Venue of the special session of the Second Philippine Legislature, 1910. Destroyed during the War, 1945. Rehabilitated, 1947. Venue of the U.N. Economic Commission of Asia and the Far East (ECAFE), 1947; The U.N. Food and Agriculture Organization (FAO), 1948; and the first meeting of the Southeast Asian Union (SEAU) known as the Baguio Conference of 1950. Summer residence of American governors-general, 1908–1935 and later of Philippine presidents from Manuel L. Quezon to the present. (English)
0 references
Ipinatayo ni William Cameron Forbes ayon sa disenyo ni William E. Parsons, 1908, bilang bahagi ng Burnham Plan ng Baguio at ng City Beautiful Movement. Dito ginanap ang special session ng Pangalawang Lehislatura ng Pilipinas, 1910. Nasira noong panahon ng Liberasyon, 1945. Ipinaayos, 1947. Dito ginanap ang pangalawang pagpupulong ng U.N. Economic Commission of Asia and the Far East (ECAFE), 1947; U.N. Food and Agriculture Organization (FAO), 1948; at unang pagpupulong ng Southeast Asian Union (SEAU) na kilala bilang Baguio Conference of 1950. Bahay bakasyunan ng mga Amerikanong gobernador-heneral, 1908–1935 at ng mga Pangulo ng Pilipinas mula kay Manuel L. Quezon hanggang sa kasalukuyan. (Tagalog)
0 references
Naipatakder kas improponer ni William Cameron Forbes nga naitutop iti disenyo ni William E. Parsons, 1908, kas parte ti Plano ti Burnham ti Baguio, naengganyo iti Napintas nga Biag ti Siyudad. Naaramid ditoy ti naipangpangruna a sesyon ti Maikadua a Lehislatura ti Pilipinas, 1910. Nadadael kabayatan ti Liberasyon, 1945. Naisubli iti sigud a kasasaad, 1947. Naaramid ditoy ti maikadua a gimong ti U.N. Economic Commission of Asia ken ti Far East (ECAFE), 1947; U.N. Food and Organization (FAO), 1948; ken ti umuna a gimong ti Southeast Asian Union (SEAU) nga nabigbig kas Baguio Conference of 1950. Balay a pagbakasyunan dagiti gobernador heneral nga Amerikano, 1908–1935 ken dagiti Presidente ti Pilipinas manipud kenni Manuel L. Quezon agingga iti agdama. (Iloko)
0 references
3 commemorative plaque
0 references
 
edit
  edit
   edit
    edit
     edit
      edit
       edit
        edit
         edit