About this board

Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Hannolans!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed JavaScript tools to allow for easier completion of some tasks.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards! Liuxinyu970226 (talk) 04:51, 6 July 2016 (UTC)

Previous discussion was archived at User talk:Hannolans/Archive 1 on 2016-09-27.

Multichill (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)

Ah dank! Eentje samengevoegd, de ander niet omdat daar staat navolger van Joos van Cleve: "Paneelschildering "Madonna met kind" op hout door Zuid-Nederlandse schilder, navolger van Joos van Cleve, ca. 1550". Of kunnen we die toch ook beter samenvoegen?

Multichill (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)

ok, ik voeg deze dan ook samen hier qua id is dat het meest correcte. Ik zal eens kijken of ik meer 'navolger van' heb aangemaakt via een van de collecties.

Ecritures (talkcontribs)

Een navolger van persoon X is een ander iemand dan persoon X zelf: daar valt niets aan samen te voegen, denk ik. Een 'navolger van persoon X' is eigenlijk een anoniem, een kunstenaar van wie we de naam niet weten; als er sprake is van navolgers dan kunnen dat een of meerdere personen zijn maar dat weten we nu juist niet. Bij (in ieder geval) boeken doet zich wel het geval voor dat er sprake is van een dergelijke 'naamloos iemand' die wordt aangeduid als Master of Catherine of Cleves (Q786981) en van wie we zeker weten dat de persoon meerdere werken heeft afgeleverd. We weten alleen zijn persoonsnaam niet. Dergelijke records van iemand als Master of Catherine of Cleves (Q786981) zouden wél samengevoegd worden. Ecritures (talk) 13:39, 16 May 2022 (UTC)

Multichill (talkcontribs)
Ecritures (talkcontribs)

Ha Multichill, nee, ik haal ze niet door elkaar. Ik wilde aangeven dat een anoniem (of meerdere) die worden benoemd als 'volger van Joos van Cleve' niet samengevoegd kunnen worden met elkaar of met 'Joos van Cleve'. Maar dat een anoniem met een noodnaam wel 1 persoon is. Mijn reactie was een antwoord op Hannolans'ok, ik voeg deze dan ook samen hier qua id is dat het meest correcte.. Volgens mij is die voorgestelde samenvoeging incorrect. En geldt jouw uitspraak Voor alle varianten van anoniem maken we niet aparte items van. (...) Tweede item is dus overbodig.

Hannolans (talkcontribs)

Ik heb het samengevoegd omdat museum Bergh deze id bij hen gebruikt wordt voor de naam 'Joos van Cleve'.

Als we tzt de betreffende werken naar Commons en Wikidata halen kan de exacte relatie tot deze kunstwerken gemodelleerd worden.

Navolger van de Meester van het Bartholomeusaltaar is enigszins ingewikkeld omdat in dat geval Museum Arnhem bedacht heeft dat een dergelijk persoon met de naam 'Navolger van' een id moet hebben. https://www.museumarnhem.nl/nl/collectie/GM+02039.1? Ik kan Q109763222 niet samenvoegen met die meester. En diegene heeft twee werken gemaakt, dus dan zou dat in dit geval een noodnaam zijn als ik de discussie volg en wat Ecritures zegt, immers we weten zeker van deze persoon dat diegene die twee werken heeft gemaakt. Bij anoniem zou die relatie vervallen.

Reply to "Joos van Cleve"

CollectieGelderland creator ID

10
Ecritures (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)
Ecritures (talkcontribs)

Vergelijkbaar met het andere onderwerp dat ik gisteren op jouw OP aankaartte: ik denk dat we principieel van mening verschillen over het gebruik van has works in the collection (P6379) wanneer een museum niet de maker van een boek is, maar de uitgever van een boek of ander drukwerk. Naast dat het museum in dat geval niet de maker is, bevindt het boek/drukwerk zich ook niet in de museumcollectie van het andere museum (maar bv in een boekcollectie). Het blijft dus incorrect om dan toch has works in the collection (P6379) voor deze constructies te gebruiken. En wat betreft het eerder door jou aangedragen punt dat wikidata volgend is en niet leidend': het lijkt mij niet de bedoeling om bewust fouten in collectiebeschrijving over te nemen. Misschien wil je nog eens overdenken of je nog steeds van mening bent dat has works in the collection (P6379) toch een correcte eigenschap is om de beschrijving van een boek weer te geven. Je geeft trouwens aan in de bewerkingssamenvatting van een terugdraaiing dat ik maar eerst moet overleggen met Collectie Gelderland. Ik spreek jou aan als degene die de desbetreffende info in de records heeft vermeld; als iemand anders (bv bij Collectie Gelderland) anders denkt over iets dat ik heb verwijderd of toegevoegd, dan weten ze mij toch ook te vinden? Groet, Ecritures (talk) 22:28, 9 May 2022 (UTC)

Hannolans (talkcontribs)

Het is heel arbitrair om bepaalde uitzonderingen te maken, dat neigt naar origineel onderzoek. Prentbriefkaarten en prenten zitten ook in museumcollecties, idem affiches, dan zou je een uitzondering willen maken op basis of een papier meerdere pagina's heeft? Het gaat er om wat een museum collectiewaardig vindt en heeft opgenomen in hun collectie. Rijks en Stedelijk nemen bepaalde publicaties op in hun collectie en bepaalde publicaties in hun bibliotheek. Verder kan een museum zeker wel een vervaardiger zijn zoals Stedelijk stelt. Soms wordt een uitgave verzorgd door een externe uitgever, maar er zijn veel musea die in eigen beheer werken uitbrengen. Het staat meestal duidelijk in zo'n publicatie vermeld wie de uitgever is.

Ecritures (talkcontribs)

Het is heel arbitrair om bepaalde uitzonderingen te maken, dat neigt naar origineel onderzoek. Wat arbitrair is, is om steeds het kader van *wat* een museumcollectie is. Daarbij is een maker iets anders dan een uitgever. dan zou je een uitzondering willen maken op basis of een papier meerdere pagina's heeft? Wat een stropopredenering :( Het maakt inderdaad niet uit of een object uit een museumcollectie 1 of meerdere pagina's heeft (?): dat is natuurlijk ook niet het punt dat ik maak. Zover ik het opvat gaat 'has works in collection' om 1) object die door een MAKER zijn vervaardigd en die zich in 2) een COLLECTIE van een erfgoedinstelling bevindt. Een object (boek) waarvan een erfgoedinstelling een uitgever is, bevindt zich (in de gevallen die ik noemde) niet in de erfgoedcollectie van de organisatie. Net zoals de maker van een urinoir geen has works in the collection (P6379) heeft in een museum wanneer dat urinoir als gebruiksvoorwerp in de wc hangt (tenzij die maker Marcel Duchamp is en dan hangt het als erfgoedobject in een zaal van datzelfde museum.

Verder kan een museum zeker wel een vervaardiger zijn zoals Stedelijk stelt.: natuurlijk, maar ook daar gaat het hier niet om. In de eerdere voorbeelden wordt de andere erfgoedinstelling door het Stedelijk niet als maker maar als uitgever benoemd.

Hannolans (talkcontribs)

Stedelijk schrijft op die betreffende pagina van het werk uit hun Deelcollectie grafische vormgeving als 'Vervaardigers

https://www.stedelijk.nl/nl/collectie/89599-wim-crouwel-mondriaan-de-stijl-en-de-nieuwe-typografie

Een uitgever levert altijd een bijdrage aan een werk, zoals in dit geval zullen ze ook zich deels met de vormgeving bemoeid hebben. Rechtspersonen zijn voor de auteurswet evengoed vervaardigers, alleen met een kortere beschermingsduur en in alle collectiemanagementsystemen zitten zowel records voor Personen als voor Instellingen en die genieten allebei bescherming als vervaardiger, zie ook de prentbriefkaartencollecties.

Iets dergelijks zie je ook bij Boijmans. Bij deze lamp noemt Boijmans als makers:

Studio: MNO

Ontwerper: Jan Melis

Kunstenaar: Ben Oostrum

Producent: Dark

Ieder vervult een andere rol in de realisatie van een werk, en Boijmans beschouwt ze alle vier als 'makers'

Hannolans (talkcontribs)
Ecritures (talkcontribs)

Zie de reactie hieronder: een uitgever is in mijn optiek niet wat we onder een maker verstaan.

Hannolans (talkcontribs)

Ik snap je punt van bibliotheekcollecties, maar bij sommige erfgoedinstellingen lijkt daar geen duidelijk onderscheid. Ik lees ook in de Museumnorm die voor geregistreerde musea verplicht is geen onderscheid tussen museumobjecten en literatuur in het deel 'Collectieregistratie en informatieplan'https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Museumnorm%202020_1.pdf.

Waar ik het wel aantrof heb ik een dergelijke bibliotheekcollectie er buiten gelaten, maar vrijwel altijd werd 'Objecten' gebruikt in Memorix. In ieder geval lijkt het me beter als KB, Erfgoed Gelderland of de Museumvereniging dit oppakt zodat het aan de bron beter wordt door te komen tot een beter onderscheid van collectie versus bibliotheek. Over dit property, dat hebben Michelle en ik destijds opgezet juist voor erfgoedinstellingen hun collecties te kunnen monitoren. Alle Listeriapagina's voor de erfgoedinstellingen van LIMA, Wereldculturen, Gelderse musea, Belgische erfgoedinstellingen en de oorlogsmusea zijn gebaseerd 'werken in collectie', dus ik zou het ongewenst vinden om de constraints te wijzigen.

Ik had daar als gebruiksinstructie ' use when an organisation has creative works of this person or organisation in their collection. use archive location P485 for archives of this person or organisation. for libraries to be used for the special collection with unique books only.'. En eigenlijk hebben we voor bibliotheken geen goede oplossing nog. Volgens mij moeten we niet bij iedere wetenschapper gaan schrijven in welke universiteitsbibliotheken boeken van diegene te vinden zijn.

Ecritures (talkcontribs)

Hoi, wat mij betreft valt een uitgever/uitgevende organisatie niet onder de noemer creative works of this (...) organisation. Daarbij zou bovenstaande definitie nauwkeuriger omschreven kunnen worden door te spreken van For libraries or library collections (...) De vraag is dus steeds is een erfgoedorganisatie een MAKER of een UITGEVER, of anders gezegd 'valt een door een uitgever uitgegeven onder het stukje definitie 'creative work of an institution'. Nee wat mij betreft. Zeker niet omdat uitgegeven werken veelal massaproducties zijn. In het geval dat de uitgever ook maker is doordat het een uniek, bijzonder werk betreft, is het wat mij betreft wel mogelijk dat het werk zich in een museumcollectie bevindt.

Reply to "CollectieGelderland creator ID"
Judithcomm (talkcontribs)

ik zag dat je mijn edit hebt teruggedraaid en meer edits hebt gedaan. Mijn edits waren een poging om duidelijk te maken dat het Peperhuis maar een deel is van het Zuiderzeemuseum Binnenmuseum en ook maar een deel van monument nummer 15235, nl alleen het gebouw direct grenzend aan de Compagniestraat (zie:https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/15235).

Hannolans (talkcontribs)

ja precies. Het is een bouwwerk en is in gebruik bij de museumorganisatie Zuiderzeemuseum. De Peperbus is geen museum, zo stond het nu wel getagd

Judithcomm (talkcontribs)

Nu heb je dus de naam aangepast, maar verwijs je nog wel naar het monument nummer, dat meerdere gebouwen bevat. Erg verwarrend allemaal.

Hannolans (talkcontribs)

maar let wel op de Wikipedialink, die verwijst naar De Peperbus, en dat is een pand. Wat we nodig hebben is een overkoepelend item. van het gebouwencomplex, en dan per gebouwdeel een item.

Judithcomm (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)

Ik heb nu Q111921053 , Dat omvat Het peperbus. Zoiets?

Judithcomm (talkcontribs)

Zuiderzeemuseum Binnenmuseum lijkt me de beste naam.

Hannolans (talkcontribs)

Ja wellicht. Ook wel lastig dergelijke complexen goed in Wikidata te plaatsen. Zeker buitenmusea zijn lastig, door alle bouwwerken en deels rijksmonumentele status, zoals bijvoorbeeld ook Orientalis.

Judithcomm (talkcontribs)

Een echte giller vind ik die verhuisde monumenten. In het register dat 19-11-2020 geupdate is, zie je het gebouw wel goed op de kaart staan, maar nergens in de tekst wordt vermeld dat het adres is veranderd. Je zult maar een monumententocht aan het doen zijn. Doet me denken aan een jungle wandeltocht die ik ooit deed in Indonesië. Toen we daar aankwamen bleek de hele jungle gekapt...

Hannolans (talkcontribs)

Ah ja, met kwalifiers is nog wel wat te doen. Bij Q24005019 is dat nog niet, maar bij Q2775571 staat er een van tot bij de verschillende locaties. Of bedoel je het rijksmonumentenregister?

Judithcomm (talkcontribs)

Het rijksmonumentenregister ja.

Hannolans (talkcontribs)

In het algemeen: museumorganisaties (verantwoordelijk voor tentoonstellingen en exploitatie), hebben een apart item tov de bouwwerken waar ze gebruik van maken. Als het binnenmuseum uit meer bouwwerken bestaat dan zouden we die het beste allemaal aan kunnen maken (met apart bouwjaar en architect etc):

. A.Oost-Indische pakhuizen of Peperhuis; diepe pakhuizen onder zadeldak tussen tweeling-trapgevels aan de Wierdijk en trapeziumvormig samengetrokken tweelingpuntgevels aan de Kade, onderbroken door een binnenplaats. In de Wierdijkgevels fries met vijf gevelstenen, waaronder jaartalstenen 1625, en grote gevelsteen met voorstelling van schepen en opschrift: de cost gaet voor de baet uit; in de bogen koppen. Op de toppen van de trapgevels eind 17e eeuwse siervazen. In de achtergevel gekoppelde hijsluiken, wapensteen en laat-17e eeuwse siervazen. Inwendig houtconstructie. In de zijgevel een aantal gevelstenen.


B. Naast het Peperhuis nieuw gebouwde poort.

C.Lage vleugel aan de Wierdijk onder lang dwarsdak; gevel doorregen met banden; fries met zes gevelstenen.

D. Hogere vleugel onder zadeldak tegen herstelde geveltop. In de onderbouw natuurstenen banden en lijstkapitelen boven in de vensterdammen.

E. Vleugel aan de Kade onder lang zadeldak evenwijdig aan de straat. Aan de binnenhofzijde is hier een natuurstenen poortje opgesteld, afkomstig van de Pakhuizen en gedateerd 1625.

Reply to "Zuiderzeemuseum vs Peperhuis"
Jane023 (talkcontribs)

Hoi Hanno, een vraag kwam binnen via Telegram over dit qid die jij had aangemaakt. Ik zag dat Hattem ook een oude kasteel "De Dikke Tinne" had en tevens ook oude stadsmuren. Wellicht moet dit zijn de familie Hogenberg van 16e eeuwse gravures? Ik kan het niet meer vinden in het Gelderse archief website. Alvast bedankt voor enige info je zou hebben

Jane023 (talkcontribs)

Hoi Hanno,

Nog even een vraag hierover, want ik heb nogmaals gezocht en niks gevonden. Mijn vermoeden is verhaspeling van Frans Hogenberg, die wel vertegenwordigd is in het Voerman museum. Een zoekactie op "hogerberg" levert niks op. Q108911303

Hannolans (talkcontribs)

ja inderdaad. Ik schrijf overigens bij de bron vaak de titel van een werk weg waardoor die op te zoeken is bij een prent, zoals hier 'Verraad van Montfoort 1580'

Jane023 (talkcontribs)
Jane023 (talkcontribs)

Mijn punt is dat behoud van dit item hangt af van het gebruik door NL instanties (al dan niet als verhaspeling). Het zou best kunnen dat dit een organisatie in Hattem is. Echter er ontbreekt genoeg info om dat vast te leggen (en de huidige link werkt niet meer).

Hannolans (talkcontribs)

Dit is een item van CollectieGelderland en daar heb ik bij het wegschrijveneen keuze moeten maken omdat er geen mens/organisatie onderscheid is gemaakt (en als die wel is gemaakt staat dat ook soms verkeerd bij musea) om als de naam een enkel woord is uit te gaan van een instelling en bij een voor- en achternaam van een mens. Dat gaat bij drukkers en andere ondernemingen goed, tenzij ze alleen de achternaam hebben geregistreerd. Het is ook vrij vaak ingewikkeld qua keuze persoon/instelling want een uitgeverij is vernoemd naar de uitgever etc.

Jane023 (talkcontribs)

Ja dat snap ik, maar zoals je weet, wij kunnen niet tot in lengte van dagen gissen wat CollectieGelderland hiermee bedoelt. Ik stel voor om dit gewoon te mergen met de opmerking dat wij missen een degelijke item voor de latere iteraties van bedrijfjes die met de Hogenberg platen latere kopieen maakten. Dus ik ben even tot een stilstand gekomen want mergen van een bedrijf met een persoon vind ik niet handig.

Hannolans (talkcontribs)

Ik heb het item al samengevoegd. Erfgoed Gelderland is dit jaar met hun partners bezig de items door te nemen via de verschillende lijsten. Ik ben daar zelf verder niet bij betrokken maar heb ze wel op het hart gedrukt dergelijke items echt door te nemen zodat het materiaal online kan komen en daardoor beter verifieerbaar is. Ik kom overigens heel veel typefouten in collecties tegen. Ik geef ze in eerste instantie wel een apart item eerst, zodat later gemerged kan worden. Andersom is lastiger en soms incorrect.

Jane023 (talkcontribs)

Als er een dergelijke organisatie in Gelderland ergens geweest is, dan is dit de item daarvoor.

Jane023 (talkcontribs)

Ah OK, bedankt. Ik snap je redenering heb er verder geen probleem ermee. Het is echter handiger om een project pagina in te richten zodat periodiek dergelijk items langsgelopen kan worden om even te checken of een update of merge al mogelijk is. Ik ben juist heeel blij om de CollectieGelderland tegen te komen op Wikidata, hoor!

Hannolans (talkcontribs)
Jane023 (talkcontribs)

Ja OK prima. Dan dien je een sub-pagina te maken met "twijfelachtig gevallen" waar deze item gelinked kan worden, want als ik op 'Verwijzingen naar hier" klikt, zie ik alleen onze discussie hier Special:WhatLinksHere/Q108911303

Jane023 (talkcontribs)

Hopelijk zijn er niet zoveel, want items met zo weinig info zijn niet geschikt voor Wikidata.

Hannolans (talkcontribs)

Het is een dilemma. Ik heb ook alle vervaardigers van BeeldbankWO2 erop gezet, ondanks dat er weinig over bekend is, en in de hoop dat ze ook in andere collecties blijken voor te komen waarvoor binnenkort een project start. Het feit dat ze in een erfgoedcollectie zitten moet op zich voldoende zijn voor Wikidata, maar dan wel met een werkende link bij voorkeur. De referenties naar de afbeeldingen gaan bij CollectieGelderland steeds vaker werken doordat bekend is op Wikidata dat het auteursrecht verlopen is en het beeldmateriaal nu dus vrijkomt.

Hannolans (talkcontribs)

ik heb voorgesteld aan Erfgoed Gelderland om ook de Gelderse bedrijvigheid in kaart te brengen en te monitoren, dan komen ook bedrijfstwijfelgevallen boven water. Ik zal nog eens informeren.

Jane023 (talkcontribs)

Wij missen een hoop informatie over bedrijven in NL in het algemeen, dus dat zou een welkome toevoeging kunnen zijn. Vooral als er ook moderne bedrijven nog bestaan met oude wortels in oude archieven!

Reply to "Q108911303"

RCE: partnership with (P2652) zichzelf?

3
Ecritures (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)

nee dat was een wegschrijfissue. heb het weggehaald

Ecritures (talkcontribs)

Geen probleem: dat leek mij ook :)

Reply to "RCE: partnership with (P2652) zichzelf?"

Huis van het boek in de collectie van het Stedelijk Amsterdam

9
Ecritures (talkcontribs)

Hallo hannolans, ik ben bezig met het bijwerken van het lemma Huis van het boek (Q2754878) en zag dat jij de verklaring had toegevoegd dat Huis van het boek een werk in de collectie heeft van het Stedelijk Museum Amsterdam (Q924335). Het zou hier gaan om dit boek waarvan het Huis van het boek de uitgever is. Ik vind het niet correct om dan bij een organisatie aan te geven dat het een werk in de collectie has works in the collection (P6379) heeft van een andere organisatie. Als je daarmee akkoord bent, wil ik die verklaring graag van het record van het Huis van het boek verwijderen; is dat okay?

Hannolans (talkcontribs)

Nee dat is niet ok, veel uitgeverijen, bedrijven etc bevinden zich in collecties. Ook een museumorganisatie kan een werk uitgeven en dat lijkt hier het geval. has works in collection is uitdrukkelijk niet alleen voor een persoon, maar ook bedoeld voor plateelbakkerijen, prentbriefkaartuitgeverijen etc.

Ecritures (talkcontribs)

Hey, vanzelfsprekend begrijp ik dat P6379 niet alleen voor een persoon is. Zou het - om het geheel zuiver te houden - dan niet beter zijn om twee wikidata items te hebben: een voor het museum en een voor de uitgeverij? Op de wijze zoals je het nu hebt vormgegeven lijkt het me niet correct. Een museumUITGEVERIJ brengt een LITERAIR WERK uit en dat literaire werk bevindt zich in de BIBLIOTHEEKcollectie van een ander museum; vervolgens wordt dat gemodelleerd alsof een KUNSTWERK gemaakt door een MUSEUM (?) zich in de MUSEUMcollectie van een ander museum bevindt. Lijkt me niet juist. Vandaar het voorstel/verzoek om het anders te modelleren. Dit literaire werk bevindt zich namelijk niet in de museumcollectie van het Stedelijk maar in de bibliotheekcollectie: dat is iets geheel anders. Wat zou jouw voorstel zijn om het anders te modelleren?

Hannolans (talkcontribs)

Het Stedelijk heeft hun collectie niet op orde qua bibliotheek versus collectie, dat loopt daar door nogal doorelkaar momenteel. Ik heb begrepen dat ze daar wel mee bezig zijn, maar dat zal nog wel even duren. Wikidata volgt over het algemeen, dus als Stedelijk zegt dat zij hen in hun collectie hebben, dan nemen we dat over. Overigens is een 'werk' niet per definitief een kunstwerk. Ook een Philipsradio, een boek of een prentbriefkaart valt er onder. En een museumstichting is vrij vaak ook een uitgever van een werk overigens. Het kan zijn dat ze een aparte uitgeverij hebben. NAi heeft dat, Van Gogh en bij RIjksmuseum hebben we de reproductie-afdeling die kaarten en posters uitgaf als een apart item.

Ecritures (talkcontribs)

Er zijn maar weinig erfgoedinstellingen die hun collecties honderd procent op orde hebben. Wikidata volgt inderdaad: dus in dat geval zal ik een nieuwe wikidata-item aanmaken voor de 'uitgeverij van Huis van het boek'. Dan kan de verklaring dat het museum een werk in de collectie van het Stedelijk heeft verplaatst worden naar de uitgeverij.

Hannolans (talkcontribs)

bestaat die uitgeverij dan?

Ecritures (talkcontribs)

Beschouw jij het huis van het boek als maker of als uitgever?

Hannolans (talkcontribs)
Ecritures (talkcontribs)

Dat lijkt mij ook

Reply to "Huis van het boek in de collectie van het Stedelijk Amsterdam"
Ecritures (talkcontribs)

Hallo Hannolans, ik was bezig om het wikidata item van de National Museums Liverpool (Q1967497) op te schonen (het is geen museum; maar een beheerorganisatie voor een aantal musea in Liverpool) toen ik tegenkwam dat het NML 'werk in een collectie' (P6379) zou hebben in de collectie van 'Het Loo'. Al doorklikkend kwam ik op een sculptuur dat een rijksmonument is Q17601666 in een ander rijksmonument (kasteel). Zou jij kunnen kijken of de bewering dat de NML een werk in de collectie heeft van Het Loo correct is? Daar zou wel eens iets misgegaan kunnen zijn.

Hannolans (talkcontribs)

het is een 'Tuinsculptuur, kopie, voorstellende Pomona' dus ik neem aan dat deze museumorganisatie die kopie heeft gemaakt voor het Loo.

Het staat hier beschreven: "Het National Conservation Centre in Liverpool maakte driedimensionale opnames en computermodellen van het beeld. Op basis hiervan werd het beeld door een computergestuurde machine gehakt uit Italiaans marmer, geïmporteerd uit Carrara. Met het plaatsen van de Pomona is het viertal parterrebeelden weer compleet en is de situatie weer zoals de zeventiende-eeuwse stichters van Het Loo die hadden bedacht."

http://www.cascade1987.nl/pomona-in-de-tuin-van-paleis-het-loo/

Ecritures (talkcontribs)

Maar het 'national conservation centre' (is dat het zelfde als National Museums Liverpool (Q1967497)?) heeft geen eigen collectie zover ik weet. En daarbij, de tuinsculptuur die ik noem staat niet in de tuin van het Loo, maar bij Q18774215 (Kasteel Staverden in Ermelo). Die tuinsculptuur in Ermelo is geen beeltenis van godin Pomona maar verschillende putti die een schaal dragen. Ik denk dus dat we het over twee verschillende tuinsculpturen hebben. De door mij genoemde Garden sculpture (Q17601666) heeft volgens mij geen verbinding met Het Loo (toch?) en zover ik weet heeft National Museums Liverpool (Q1967497) geen eigen collectie want het is een beheerorganisatie, geen museum. ~~~~

Hannolans (talkcontribs)
Ecritures (talkcontribs)

Allereerst dus de volgende twee concrete vragen: hebben jij en ik het over dezelfde tuinsculpturen? En hoort Garden sculpture (Q17601666) tot de collectie van Het Loo? Volgens mij zijn de antwoorden beide 'nee'.

Hannolans (talkcontribs)

ik gaf antwoord op je vraag 't NML 'werk in een collectie' (P6379) zou hebben in de collectie van 'Het Loo' [..] Zou jij kunnen kijken of de bewering dat de NML een werk in de collectie heeft van Het Loo correct is?'. Antwoord van mij is dus dat Museum Paleis het Loo inderdaad een werk heeft van NML, namelijk een 3d-scan in marmer uitgefreesd. Over andere tuinsculpturen in Nederland weet ik niets.

Ecritures (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)

ah ik zie nu wat je bedoelt, er staat bij de bron type van referentie -> Tuinsculptuur

En tuinsculptuur is niet een algemeen begrip maar de naam van een specifieke. Ja dat is een incorrecte match. Ik heb geprobeerd alle objectsoorten van het Loo te koppelen aan een begrip op Wikidata. Dit moet naar een algemeen concept 'tuinsculptuur'.

Hannolans (talkcontribs)

Heb het aangepast en tuinsculptuur als alias toegevoegd aan tuinbeeld.

Ecritures (talkcontribs)

Ik denk dat dat het probleem was inderdaad. Groet.

Reply to "National Museums Liverpool"

Wikipedia Infobox für Nonprofits using Wikidata

1
Newt713 (talkcontribs)

Hello Hannolans, on the project page Wikidata:WikiProject Nonprofit Organizations we try to collect the most important data about national NGOs. Do you know if there is an Infobox for NGOs on the Dutch Wikipedia using Wikidata?

Reply to "Wikipedia Infobox für Nonprofits using Wikidata"

Nederlandse instrumentenmakers-identificatiecode (P6582)

3
Robotje (talkcontribs)

Hallo Hannolans, ik heb een vraag over de Nederlandse instrumentenmakers-identificatiecode (P6582). Ik weet niet zeker of jij daar bij betrokken bent/was, en als je dat niet bent hoop ik dat je kunt achterhalen wie dat wel is. De externe link die gegenereerd wordt in een biografisch Q-item met een vermelding van zo'n ID werkt niet. Als je b.v. bij Gerard Valck (Q2107767) klikt op die PE-code kom je uit op een standaard pagina die niets te maken heeft met de instrumentmaker Valck. Uit een steekproef blijkt dat dit vermoedelijk bij alle ruim duizend gevallen verkeerd gaat. Volgens P6582 is de URL opbouw:

http://www.dwc.knaw.nl/biografie/scientific-instrument-makers/?pagetype=authorDetail&aId=$1

waarbij $1 vervangen moet worden door de PE-code maar dat werkt blijkbaar niet meer. Hoe kan dit gefixt worden?   

Hannolans (talkcontribs)

Ja het is bekend bij de KNAW. Ze hebben een nieuw systeem in gebruik genomen zonder een toegang met persistente ids of uberhaupt een uri waardoor er niet naar te linken is. Dit geldt ook voor hun andere datasets zoals hun KNAW Historisch Ledenbestand. Ze werken aan een oplossing, in december schreven ze 'wij zijn verder bezig met de PID's, dat blijkt meer voeten in de aarde te hebben'. Ik hoop dat het snel is opgelost bij een organisatie die zich inzet voor het gebruik van PIDs.

Robotje (talkcontribs)

Bedankt voor de toelichting. Mogelijk kan dit ook gemeld worden op Property talk:P6582 en soortgelijke pagina's waarbij dit KNAW gerelateerd probleem speelt, Als iemand zoals ik dan tegen dit probleem aanloopt bij P6582 of een vergelijkbare property, duidelijk wordt dat dit een bekend probleem is.

Reply to "Nederlandse instrumentenmakers-identificatiecode (P6582)"
Robotje (talkcontribs)

Hoi Hannolans, je hebt op 7 maart 2022 om 9:18 in 1 minuut tijd 14 edits gedaan. Een daarvan was deze waarbij je een Q-item dat gaat over iemand die van ca. 1480 tot 1534 leefde en betrokken was bij het bestuur van Parijs koppelde aan een kunstenaar die van 1603 tot 1668 leefde. Tussen de jaartallen van overlijden zit 134 jaar, zeg maar 5 generaties. Kun je uitleggen hoe je ertoe kwam om dat te linken? Vreemd genoeg had je enkele maanden eerder met deze edit die link juist weggehaald.

Robotje (talkcontribs)

Enkele minuten eerder deed je deze edit. Het Q-item gaat over een schilder die rond 1570 actief was in Mechelen. De door jou gelinkte pagina betrof een advocaat die als dichter een eeuw later actief was. Voorafgaand aan jou edit heb ik dezelfde link al een keer verwijderd.

Hannolans (talkcontribs)

beste Robotje, dat lijkt een sync vanuit Mix n Match. Daar is deze persoon blijkbaar een keer gekoppeld. Het is zaak dat we die match daaruit weghalen anders wordt het steeds opnieuw toegevoegd. Meestal kom je daar achter in Mix n Match omdat een id dan aan twee personen staat toegekend. Ik zal er even naar kijken.

Hannolans (talkcontribs)

zit nu goed in die mix en matchcatalogus dus zal niet meer verkeerd gekoppeld worden.

Reply to "Barre"