About this board

Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Hannolans!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed JavaScript tools to allow for easier completion of some tasks.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards! Liuxinyu970226 (talk) 04:51, 6 July 2016 (UTC)

Previous discussion was archived at User talk:Hannolans/Archive 1 on 2016-09-27.

Robert McLellan playwright and Robert Lewis McLellan-Sim painter

2
AllyD (talkcontribs)

Hi, I think these two distinct people with similar lifespans had become blended. I have created a new Q125897836 for the painter. I notice there is more biographical information about him at [http://www.oldcambrians.com/RMS.html], though a blog presenting original research.

Hannolans (talkcontribs)

yes I see that these persons were merged in 2021. Looks correct now!

Reply to "Robert McLellan playwright and Robert Lewis McLellan-Sim painter"
Samoasambia (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)
Reply to ""Pit" photographer items"
Paulbe (talkcontribs)

Beste Hannolans ,

Het aanmaken van dit Wikidata-item, terwijl er geen gegevens werden meegeleverd, die het redelijkerwijs mogelijk maken om dit te linken aan andere gegevens over iemand die op Wikidata staat of zou kunnen staan, beschouw ik als een soort van vandalisme.

Het feit dat een (verkorte) naam ergens in een vaag verband genoemd is, is geen reden voor opname op Wikidata.

"Den" is (in dit geval) zeker niet een voornaam, "Den Tex" is een achternaam die door vele mensen toen en nu gedragen is en wordt, waaronder fotografen. Het is volgens mij niet constructief om op basis van een vage vermelding op een op zich relevante website/database, dit Wikidata-item aan te maken.

Ook Wikidata heeft criteria, dat niet alles, dat ergens genoemd wordt, zomaar op Wikidata gedumpt mag worden.

~~~~

Hannolans (talkcontribs)

Dit is de naam van een auteur die voorkomt in de collectie het NIOD. Het gaat om de burgemeester van Bloemendaal jhr. mr. C.J.A. den Tex https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-persoon/tex-burgemeester-jhr-mr-cja-den-te-bloemendaal. Bij de upload staat de link naar de collectie van de herkomst van deze naam die helaas alleen luidt 'den Tex' en ik zie dat de het item daarna gewijzigd is van is een 'mens' naar 'achternaam'

https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/5a75b01c-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/35674f14-d961-55bc-0793-52b463dfbb6e

De meeste oorlogscollecties in Nederland hebben helaas nog geen uitgebreide persoonsgegevens. Het project dat we doen met de oorlogsmusea is proberen de vervaardigers te verrijken. Je kunt er meer over lezen in het https://smh40-45.nl/wp-content/uploads/2021/01/cluster3_projectplan.pdf Deltaplan collectieontsluiting oorlogsmusea- en herinneringscentra. Ik zal er een 'op focuslijst Wikimedialijst' bij plaatsen zodat dat duidelijk is dat deze items daarvan afkomstig zijn.

Hannolans (talkcontribs)

ik heb de info verbeterd

Reply to "Den Tex (Q108656091) ?"
Kolja21 (talkcontribs)

Hallo Hannolans, kannst du deine Münzmeister-Edits überprüfen? Ich bin jetzt 3x hintereinander auf Unstimmigkeiten gestoßen:

Fundstelle für die Fehler ist die Wartungsliste Property talk:P227/Constraint violations/Single best value constraint (humans died before 1851).

Reply to "Münzmeister"
Hizbüşşeytan (talkcontribs)

Hi Hannolans,

Offsetdruck GmbH is an incomplete name in German. What's the beginning of the company name?

Best wishes

Hannolans (talkcontribs)
Reply to "{{Q|Q122921963}}"
Lotje (talkcontribs)

Hello Hannolans could you take a look and see how to merge? Thank you so much.

Hannolans (talkcontribs)

Good catch! merged

Reply to "Q96974584 and Q6171548"

Necessary Bot Algorithm Update for Compliance with Japanese Copyright Law

1
Likibp (talkcontribs)

Hi! I am writing to propose an update for your Wikidata bot in response to the extension of the copyright protection period in Japan to 70 years after an author's death, effective from December 30, 2018.

Please consider updating your bot's algorithm as follows:

  1. For Japanese authors whose 死亡年月日 (P570) is on or after January 1, 1968, include in the qualifier 管轄・適用区域 (P1001) under the property 作者の著作権状態 (P7763) the value 著作権保護期間が死後70年の国 (Q73560261), and add 没後70年未満 (Q96095416) under 推測に基づく (P887).
  2. For living Japanese authors (those without a 死亡年月日 (P570)), similarly include in the qualifier 管轄・適用区域 (P1001) under 作者の著作権状態 (P7763) the value 著作権保護期間が死後70年の国 (Q73560261), and add 著作者が存命 (Q63860166) under 推測に基づく (P887).

Additionally, it is important to note that the copyright protection period remains 50 years for Japanese authors who passed away on December 31, 1967, or earlier.

I appreciate your consideration of this update to ensure the bot aligns accurately with the current Japanese copyright laws.

Reply to "Necessary Bot Algorithm Update for Compliance with Japanese Copyright Law"
U. M. Owen (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)

It's defined here https://albumacademicum.uva.nl/cgi/b/bib/bib-idx?c=ap;lang=nl;tpl=explanatory-nl.tpl#benoemingaanstelling in Dutch as 'Gewoon Lector: Lectoren bestonden reeds aan het Athenaeum Illustre. Zij kunnen beschouwd worden als hoogleraren van de laagste rang. Lectoren hadden een echte leeropdracht en werden vanaf 1877 benoemd door de kroon. In 1980 werd deze functie afgeschaft. De meeste lectoren werden dat jaar hoogleraar.'

We had in our project the discussion whether to use country specific positions or more generic ones for academic positions. I guess this is still not solved in Wikidata.

Reply to "gewoon lector"
Epìdosis (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)

ah, yes, they are twin brother. One is theatre painter, other surrealism painter. I have corrected some info and added it to the label.

Reply to "Check Lodewijk Bruckman"

Toevoeging werken in collectie (P6379)?

8
Beireke1 (talkcontribs)
Hannolans (talkcontribs)

Ja als het goed is wel, ik had juist wel gister gekeken om te kijken of de scripts wel altijd gedraaid worden. Mogelijk is Wikidata wat overladen of zijn de queries te groot aan het worden om de werken te bevragen. Nu ik dat bedenk zou dat heel goed kunnen. Ik probeerde even handmatig het script te draaien maar dat gaf een time-out.

Hannolans (talkcontribs)

Hmm, ja de sparql-query redt het niet en mogelijk dan ook niet altijd als het script automatisch draait. Het is een sparql die van alle collectei-items met vervaardigers een werk opvraagt per collectie, waarvan de vervaardiger geen werken in die collectie heeft. Aantal collectie-items is flink toegenomen, evenals aantal personen met werken in collectie.

Hannolans (talkcontribs)
Beireke1 (talkcontribs)

Ok, fijn, bedankt! Maar als ik het goed begrijp is deze dus handmatig toegevoegd en niet door de bot? Niet alles lijkt te zijn opgepikt. Bv: Q718096 heeft M HKA niet als P6379, ondanks de aanwezigheid van het item Q123001849.

Hannolans (talkcontribs)

Ik had alleen de fotografen even toegevoegd, maar als het goed is komt deze bot binnenkort wel langs als ik zo naar het verleden kijk.

Hannolans (talkcontribs)

Bot is voorbijgekomen nu, bijvoorbeeld bij Q718096

Beireke1 (talkcontribs)

Ah, interessant. Bedankt om dit te laten weten!

Reply to "Toevoeging werken in collectie (P6379)?"