(P8850)

English

CONOR.KS ID

authority control ID in CONOR.KS (authority control of Kosovan libraries)

Data type

External identifier

Statements

0 references
13,365
23 June 2023
1 reference
CONOR.KS – skedari i njësuar i emrave vetjakë dhe të organizatave - kërkimi * :: COBISS+ (Albanian)
gjetje: 13 365 (Albanian)
23 June 2023
https://plus.cobiss.net/cobiss/ks/sq/conor/$1
0 references
^https?:\/\/plus\.cobiss\.net\/cobiss\/ks\/sq\/conor\/(\d+)
0 references
0 references
0 references
0 references
24 November 2020
CONOR.KS
0 references

Constraints