(Q570757)

English

N,N-dimethyl-5-methoxytryptamine

chemical compound

 • 5-methoxydimethyltryptamine
 • MeODMT
 • Indole, 3-(2-(N,N-dimethylamino)ethyl)-5-methoxy-
 • O-methylbufotenine
 • 5-methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethanamine
 • 5-MeO-DMT
 • 3-(2-dimethylaminoethyl)-5-methoxyindole
 • methoxybufotenin
 • 3-[2-(N,N-Dimethylamino)ethyl]-5-methoxy-indole
 • 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine
 • 3-(2-(N,N-Dimethyl)aminoethyl)-5-methoxyindole
 • 5-Methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethylamine
 • 5-Methoxyindole 3-(2-(N,N-Dimethylamino)ethyl)
 • N,N-Dimethyl-5-methoxy tryptamine
 • Methylbufotenine
 • Bufotenine, 5-Methoxydimethyltryptamine
 • [2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine
 • 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine
 • Methoxybufotenin

Statements

Identifiers

1 reference
N,N-dimethyl-5-methoxytryptamine (English)
19 November 2016
1 reference
5-Methoxydimethyltryptamine (English)
19 November 2016
1 reference
N,N-Dimethyl-5-methoxytryptamine (English)
19 November 2016
164771
1 reference
5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (English)
3 October 2016
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
213-813-2
1 reference
N,N-dimethyl-5-methoxytryptamine (English)
19 November 2016
1 reference
27 December 2018
5-methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethylamine (English)
CAS no.: 1019-45-0 (English)
1 reference
5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (English)
3 July 2018
1 reference
5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (English)
3 October 2016
1 reference
N,N-dimethyl-5-methoxytryptamine (English)
19 November 2016
1 reference
5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (English)
3 October 2016
5-MeO-DMT - Strictly No Sourcing
22 April 2014
0 references
 
edit
  edit
   edit
    edit
     edit
      edit
       edit
        edit