Open main menu

Help:رتبه‌بندی

This page is a translated version of the page Help:Ranking and the translation is 60% complete.

رتبه‌ها چه کاری انجام می‌دهند؟

بعضی از اظهارنظرها به طور طبیعی دارای چند مقدار هستند به عنوان مثال Barack Obama (Q76) دو مقدار برای خصوصیت child (P40) دارد که مقدارهای آن Malia Obama (Q15070044) و Sasha Obama (Q15070048) است.

سایر اظهار نظرها می‌توانند همیشه فقط یک مقدار داشته باشند اما می‌توانید مقادیری را که مربوط به اطلاعات تاریخی است، یک نوع دید دیگر، با یک روش اندازه‌گیری دیگر برای اندازه‌گیری‌ای علمی اضافه کنید. به عنوان مثال آیتم United States of America (Q30) برای خصوصیت population (P1082) بیشتر از یک مقدار دارد، یکی برای سال 2005 و یکی برای سال 2013.

در این مثال دوم تنها مقدار 2013 با جمعیت ایالات متحده آمریکا ارتباط دارد. رتبه‌ها برای مرتب کردن استفاده می‌شوند تا به کاربران اجازه داده شود به آسانی بین چند مقدار در اظهارات تمایز دهند.

یک نکته درباره جستارها (کوئری‌ها)

کاربران قادرند با کوئری‌ها در میان همه آیتم‌های ویکی‌داده جستجوی پیشرفته انجام دهند. چنین جستجوهایی پیشرفته و ترکیبی هستند به عبارت دیگر نتایج این جستجوها مبتنی بر دو یا چند شرط می‌باشد. به عنوان مثال کوئری برای «هر چیزی که جمعیت بیش از 1,000,000 دارد و یک شهر است» و «هر هنرپیشه زنی که در یک شهر با جمعیت بیش از 1,000,000 در ژاپن زاده شده باشد».

ممکن است تا کنون متوجه شده باشید که نمی‌توان همه مقدارها را پس از اجرای یک کوئری نشان داد. بنابراین رتبه‌ها به کاربران ویکی‌داده اجازه می‌دهند نتایج کوئری‌های خود را بهبود ببخشند و مقدارهایی را که باید در نتایج نشان داده شود را انتخاب کنند.

رتبه‌ها چه چیزی نیستند

رتبه‌ها را نباید با منابع اشتباه بگیرید. منابع برای منبع دادن به اظهارات استفاده می‌شوند و اطلاعات به یک منبع معتبر و قابل اطمینان مرتبط می‌کنند، گاهی هم ممکن است منابع دقت کافی نداشته باشد و نتوان به آن اطمینان کرد. منابع فقط نشان می‌دهد اطلاعات از کجا آمده است، این رتبه‌ها هستند که نشان می‌دهد دقت داده‌ها به چه میزان است و چه قدر صحیح هستند و در کوئری‌ها چه اطلاعاتی باید شامل شود.

Ranks are not a way of asserting your view for a disputed value, but instead are used for communicating the consensus opinion for a statement. All disputes should be discussed on the item's discussion page. Edit warring over values is not acceptable.

There is however another way to state that a statement is disputed and by whom: the qualifier statement disputed by (P1310)  .

کاربرد

رتبه‌ها برای این استفاده می‌شوند که مقدارهای مختلف را برای یک خصوصیت از هم متمایز کنند. از این رو اظهارنظرهایی که فقط یک مقدار داشته باشند رتبه برایشان رتبه پیشفرض یعنی رتبه معمولی خواهد بود، در چنین مواقعی نباید از رتبه عالی استفاده شود.

ممکن است چند مقدار رتبه عالی بگیرند.

رتبه معمولی

The normal rank is assigned to all statements by default. A normal rank provides no judgement or evaluation of a value's accuracy and currency and therefore should be considered neutral.

رتبه های معمولی برای اظهارنظرهایی استفاده می‌شود که معمولا مربوط به اطلاعاتی است که باور بر صحت آن‌ها است اما گستردگی زیادی دارند و نمی‌توان آن را به صورت پیشفرض نشان داد. یکی دیگر از استفاده‌های رتبه معمولی برای اظهارنظرهایی است که چند مقدار دارند که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.

For templates (for e.g. info boxes) and queries (once they are implemented), per default normal ranked values will be used for a property in cases when the property has no preferred rank.

Examples:

 • The item for Barack Obama has two values listed as children; both values should be given the normal rank because neither value is more "correct" than the other
 • The item for Hillary Clinton has multiple values listed for the property position held (P39) including attorney at law, U.S. Senator, U.S. Secretary of State, and First Lady; all positions held in the past should be given the normal rank

رتبه عالی (بهترین)

رتبه «عالی» برای اظهارنظرهایی استفاده می‌شود که به طور کامل بر روی آن اجماع وجود دارد (اجماع علمی یا اجماع جامعه ویکی‌داده)

Ideally, the preferred rank will be applied to sourced statements and/or statements with qualifiers which provide further details in support of the validity of their values, for example, through the use of qualifiers with the properties point in time (P585), determination method (P459), etc.

For templates and queries, per default preferred statement(s) for a property will be used if they exist, otherwise normal statement(s) will be used.

Examples:

 • An item of a city may feature a historic list of its mayors. The current mayor would receive the preferred rank.
 • There may be several ways to measure the length of a river resulting in different results depending on to the method used. In such cases, the result of the most commonly used or scientifically valid method should receive the preferred rank.

رتبه پایین (کم‌ارزش)

The deprecated rank is used for statements that are known to include errors (i.e. data produced by flawed measurement processes, inaccurate statements) or that represent outdated knowledge (i.e. information that was never correct, but was at some point thought to be). It is often useful to indicate the reason for a deprecation with a reason for deprecation (P2241) qualifier. This does not apply to correct historical information, such as previous values of a statement, as long as they represent accurate information for the indicated time period. Such statements should instead be annotated with the appropriate start time (P580)/end time (P582) qualifiers.

Marking erroneous statements as deprecated instead of simply deleting such statements has three benefits:

 1. it allows other users to know not to re-add the value to the item
 2. it provides a mechanism for representing the evolution of theories and ideas and thereby creates a richer context for understanding human knowledge
 3. it upholds and establishes the integrity of Wikidata as a secondary knowledge base (that collects and links to references), rather than a primary database of facts. Wikidata simply provides information according to specific sources; those sources may or may not reflect contemporary thought or scientific consensus

For templates and queries, deprecated statements will never be used unless that is specifically requested.

Examples:

 • The earth being the center of the cosmos once was subject of scientific discourse which can be backed by references. However, the geocentric model is now deprecated.

How to apply ranks

در یک صفحه زیر بخش «اظهارات» باید افزوده شوند

 1. برای افزودن رتبه؛ روی دکمه ویرایش کلیک کنید
 2. وقتی حالت ویرایش آمد، یک آیکن کوچک آبی در سمت چپ مقدار ظاهر می‌شود
 3. روی آیکن کلیک کنید و یکی از رتبه‌های عالی، معمولی یا پایین را انتخاب کنید
 4. انتخاب آیکن را به صورت زیر انجام دهید:
    نشان‌دهنده رتبه عالی
    نشان‌دهنده رتبه معمولی
    نشان‌دهنده رتبه پایین
 5. روی دکمه ذخیره کلیک کنید

جستارهای وابسته

برای راهنمایی بیشتر صفحه‌های زیر را ببینید:

 • Help:Statements, which explains what statements are and what rules they follow
 • Help:Sources, which explains what sources are and what rules they follow
 • Help:Qualifiers, which explains what qualifiers are and what rules they follow
 • Help:Deprecation, which explains justifying decisions to supersede and mark incorrect values

برای اطلاعات بیشتر و رهنمودها به صفحه زیر بروید:

 • Project chat, for discussing all and any aspects of Wikidata
 • Wikidata:Glossary, the glossary of terms used in this and other Help pages
 • Help:FAQ, frequently asked questions asked and answered by the Wikidata community
 • Help:Contents, the Help portal featuring all the documentation available for Wikidata