Open main menu

Hjälp:Rangordning

This page is a translated version of the page Help:Ranking and the translation is 100% complete.

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Nederlands • ‎català • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎norsk bokmål • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎հայերեն • ‎العربية • ‎فارسی • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어
Rang (i röda rektangeln)

Rangordning är en mekanism för att ange flera värden för ett uttalande. Standardvärdet är "Normal" rang; uttalanden-värdepar kan också markeras med "Föredragen" eller "Orekommenderad" rang.

Vad rang är till för

För vissa uttalanden är det naturligt att ha flera värden. Exempelvis har Barack Obama (Q76) två värden för egenskapen child (P40), både Malia Obama (Q15070044) och Sasha Obama (Q15070048).

Andra uttalanden bör helst bara ha ett värde men kan innehålla ytterligare värden som kan ge historisk information, ett alternativt perspektiv eller ett annat resultat beroende på mätmetoden eller det vetenskapliga förhållningssättet. Exempelvis kan objektet för United States of America (Q30) ha mer än ett värde för egenskapen population (P1082): en från 2005 och en för 2017.

I det här andra exemplet skulle endast 2017-värdet vara av intresse för de som är intresserade av USA:s senaste och aktuella befolkning. Rang används därför för att tillåta användare att enkelt differentiera mellan de olika värdena i ett uttalande.

Angående Wikidata-frågor (queries)

Wikidata Query ger möjlighet till att utföra olika fördefinierade sökningar på alla element i Wikidata. Dessa sökningar kan vara komplicerade och sammansatta, vilket betyder att man hämtar resultat baserat på två eller flera villkor. Exempel på möjliga Wikidata-frågor inkluderar "allt med en befolkning på mer än 1.000.000 som är en stad" och till och med "varje kvinnlig konstnär som föddes i en stad på mer än 1.000.000 i Japan."

Du kanske har märkt att det inte alltid lämpligt för alla värden på ett uttalande matas ut till följd av en sådan förfrågan. Rang tillåter Wikidata-användare att förbättra sökresultaten genom att välja vilka värden som ska matas ut i en sökning.

Vad rang inte är

Rang bör inte förväxlas med referenser som används för att peka på specifika källor som stöder de uppgifter som lämnats i ett uttalande. Medan en referens helst ska peka på en ansedd och etablerad informationskälla, är det möjligt för en källa att tillhandahålla information som är felaktig eller inte så exakt som den skulle kunna vara. Referenser anger bara var ett datavärde kommer ifrån; rang anger vilket datavärde som anses vara det mest korrekta och i förlängningen vilka värden som bör inkluderas i Wikidata-frågor.

Rangordning ska inte användas för att hävda din åsikt om ett omtvistat värde, utan istället för att kommunicera konsensusutlåtandet för ett uttalande. Alla tvister bör diskuteras på objektets diskussionssida. Redigeringskrig över värden är inte acceptabelt.

Det finns emellertid ett annat sätt att ange att ett uttalande är ifrågasatt och av vem: bestämningar uttalande ifrågasatt av search.

Användning

Rang används för att skilja mellan flera värden för samma egenskap, om ett uttalande endast har ett värde finns ingen anledning att ändra från normal rang.

Det kan finnas flera uttalanden med varje rang, dvs mer än ett värde kan tilldelas den föredragna rangen.

Normal rang

Normala rang tilldelas till alla uttalanden som standard. Normal rang ger ingen bedömning eller värdering av ett värdes exakthet eller gångbarhet och bör därför betraktas som neutral.

Normal rang används vanligtvis för uttalanden som innehåller relevant information som tros vara korrekt, men kan vara för omfattande för att visas som standard. De används också för uttalanden med flera värden när det inte är meningsfullt att ange att ett värde är "mer korrekt" än någon annat.

För mallar (till exempel infoboxar) och Wikidata-frågor, kommer standardvärdena att användas för en egenskap om egenskapen inte har någon föredragen rang.

Exempel:

 • Objektet för Barack Obama har två värden för barn listade; båda värdena ska ges den normala rangen eftersom inget värde är mer "korrekt" än det andra
 • Objektet för Hillary Clinton har flera värden listade för egenskapen position held (P39) inklusive advokat, amerikansk Senator, USA:s utrikesminister och Första dam; alla positioner som hölls i det förflutna bör ges den normala rangen

Föredragen rang

Den föredragna rangen tilldelas det mest aktuella uttalandet eller de uttalanden som bäst representerar konsensus (vilket kan vara vetenskapligt samförstånd eller Wikidata-gemenskapens konsensus).

Idealiskt kommer den föredragna rangen att tillämpas på källhänvisade uttalanden och/eller uttalanden med bestämningar som ger ytterligare detaljer till stöd för giltigheten av deras värden, till exempel genom användning av bestämningar med egenskaperna point in time (P585), determination method (P459), etc.

För mallar och Wikidata-frågor kommer uttalanden med Föredragen rang för en egenskap användas om de existerar, annars kommer uttalanden med Normal rang att användas.

Exempel:

 • Ett objekt för en stad kan innehålla en historisk lista över dess borgmästare. Den nuvarande borgmästaren skulle få den föredragna rangen.
 • Det kan finnas flera sätt att mäta längden på en flod vilket resulterar i olika resultat beroende på vilken metod som används. I sådana fall bör resultatet av den mest använda eller vetenskapligt giltiga metoden få den föredragna rangen.

Orekommenderad rang

Orekommenderad rang används för uttalanden som är kända för att inkludera fel (dvs data som framställs genom felaktiga mätprocesser, felaktiga uttalanden) eller som representerar föråldrad kunskap (dvs information som aldrig varit korrekt, men en gång troddes vara). Det är ofta användbart att kvalificera orsaken till en avskrivning med reason for deprecation (P2241). Det här gäller inte för att korrigera historisk information, till exempel tidigare värden av ett uttalande, så länge de representerar korrekt information för den angivna tidsperioden. Sådana uttalanden ska istället kvalificeras med de lämpliga start time (P580)/end time (P582).

Att märka felaktiga uttalanden som orekommenderade istället för att helt enkelt ta bort dem har tre fördelar:

 1. det talar om för andra användare att låta bli sätta in det här värdet i objektet igen
 2. det ger en mekanism som representerar utvecklingen av teorier och idéer och skapar därigenom ett rikare sammanhang för att förstå mänsklig kunskap
 3. det upprätthåller Wikidata integritet som en sekundär kunskapsbas (som samlar in och länkar till referenser), snarare än en primär databas över fakta. Wikidata tillhandahåller helt enkelt information enligt specifika källor; dessa källor återspeglar kanske eller kanske inte nutidens tanke eller vetenskapliga konsensus

I mallar och Wikidata-frågor kommer orekommenderade uttalanden aldrig att användas utom om det begärs specifikt.

Exempel: Det var tidigare en vanlig vetenskaplig uppfattning att jorden är universums centrum. Detta kan spåras i den vetenskapliga diskussionen och bevisas med källor. Den här geocentriska vyn av världen stöds dock inte längre och är idag orekommenderad.

Hur man applicerar rang

Rang läggs till på en objektsida under avsnittet Uttalanden.

 1. För att lägga till en rang för ett uttalande, klicka på [redigera]-knappen
 2. I redigeringsläge visas rangmekanismen som en liten blå ikon till vänster om ett uttalandets värde (de visas annars som grå ikoner)
 3. Klicka på ikonen och välj antingen Föredragen rang, Normal rang eller Orekommenderad rang från menyn
 4. Kontrollera att rangikonen visas som den ska:
    för Föredragen rang;
    för Normal rang;
    för Orekommenderad rang
 5. Klicka på knappen [publicera] när du är klar

Se även

För relaterade hjälpsidor, se:

 • Help:Statements, som förklarar vad uttalanden är och vilka regler de följer
 • Help:Sources, som förklarar vad källor är och vilka regler de följer
 • Help:Qualifiers, som förklarar vad kvalifikationer är och vilka regler de följer
 • Help:Deprecation, som förklarar hur man motiverar att avskriva och markera felaktiga värden

För ytterligare information och vägledning, se:

 • Project chat, for discussing all and any aspects of Wikidata
 • Wikidata:Glossary, the glossary of terms used in this and other Help pages
 • Help:FAQ, frequently asked questions asked and answered by the Wikidata community
 • Help:Contents, the Help portal featuring all the documentation available for Wikidata