(P2347)

English

YSO ID

identifier for a concept in the General Finnish Ontology YSO

  • ALLFO-ID

Data type

External identifier

Statements

0 references
Wikidata users using this property to establish links between Wikidata and YSO concepts are advised to first read the instructions on the Finto service customer wiki and use the property accordingly: https://www.kiwi.fi/x/IQC5FQ (English)
kun todetaan, että on lisätty väärä tunniste, niin sitä ei poisteta, vaan se deprekoidaan. Silloin lisätään tarkenne "syy tiedon perättömyydelle", jonka arvo on tavallisesti "väärä tunniste" (Q54975531); "käytöstä poistettu tunniste"; "yhdistäminen" (Q14946528); "ei vastaa tarkalleen" (Q42415624); "korvaus" (Q23009439). Tunnisteen oikea kohde voidaan ilmasto tarkenteella "vanhentuneen esityksen tarkoitettu kohde" (P8327); (Finnish)
Kun kahdella wikidata-kohdetta viittaa samaan YSO-käsitteeseen, niin lisätään tarkenteeksi "tunniste jaetaan kohteen kanssa" (P4070), jonka arvoksi tuo toinen wikidata-käsite. (Finnish)
0 references
Tämän ominaisuuden käyttäjiä pyydetään lukemaan ensin Wikidatan ja YSOn linkityksen ohjeistus Finto-palvelun asiakaswikistä ja noudattamaan näitä ohjeita: https://www.kiwi.fi/x/IQC5FQ (Finnish)
keuhkofibroosi
lungfibros
0 references
0 references
https://www.yso.fi/onto/yso/p$1
Please note! Links to the /yso-paikat/ graph are automatically forwarded, do not change this link! (English)
0 references
^https?:\/\/(?:www\.)?yso\.fi\/onto\/yso\/p([1-9][0-9]{0,5})
^https?:\/\/(?:www\.)?finto\.fi\/yso\/\w\w\/page\/p([1-9][0-9]{0,5})
0 references
http://www.yso.fi/onto/yso/p$1
please, do not change the URL-form! This URL-form forwards the links automatically to two separate graphs yso and yso-paikat ! (English)
0 references
https://finto.fi/yso/fi/search?q=$1
0 references
[1-9][0-9]{0,5}
0 references
16 June 2017
YSO places
0 references
3 April 2020
YSO - Muut ryhmät
0 references
3 April 2020
YSO - Luonnontieteet
0 references

Constraints