Välkommen till Wikidata! :D -- Lavallen (block) 20:55, 18 January 2013 (UTC)

Tack grannen. :) (Med norrländska mått mätt...) Mange01 (talk) 21:30, 18 January 2013 (UTC)

Hur data lagras härEdit

Såhär lagras data på Wikidata idag.

Det är ett modigt antagande att fas-2-data kommer att lagras på ungefär samma sätt, dvs lättläst för datorer, men småknepigt för ovana kolbaserade livsformer. -- Lavallen (block) 11:47, 24 January 2013 (UTC)

Tack. Känner ibland själarnas sympati med kiselbaserade livsformer - de kan emellanåt vara mer begripliga än kolbaserade. Dock är ovanstående inlägg skrivet av en kolbaserad dito men ovanligt bra förmåga att begripliggöra saker. :) Mange01 (talk) 21:06, 24 January 2013 (UTC)

Infoboxes task forceEdit

Hi Mange, a great thanks for your improvement of Wikidata:Infoboxes task force/persons! Cheers --Kolja21 (talk) 16:00, 14 February 2013 (UTC)

 :) Mange01 (talk) 10:51, 15 February 2013 (UTC)

An experimentEdit

Property talk:P10/doc||d v
Title ID Data type Description Examples Inverse

Q4769874 (GND ontology high level entity = Wikidata main type of item)Edit

Hello, I've deleted Q4769874 (GND ontology high level entity) as it had no sitelinks, and so, failed our notability policy. I've also removed it from the pages you added it to.  Hazard-SJ  ✈  23:14, 16 February 2013 (UTC)

Ok. It seems tricky to assign any classification or ontology to Wikidata items without failing the notability policy, even with sources. Perhaps in the future, we can assign classification using text or numeric data type, rather than properties that are items.
For a background, please read the phase 2 discussions at Property talk:P107 about Wikidata main types of items (which more correctly should be considered GND ontology entities). What I did was that I marked the Wikidata 7 main types as "is a" "GND ontology high level entity", and also wrote their GND entity names in the alias of each of them, for example "differentiated person (GND ontology entity)". A source for GND ontology is http://d-nb.info/standards/elementset/gnd2012-06-30# . Mange01 (talk) 23:38, 16 February 2013 (UTC)

Entity ontology domainEdit

Hi Mange, you are doing a great job Wikidata:Infoboxes task force. But please be careful with the terminology. "Type" is a word easy to understand. After entity (the official term, used by DNB), there was ontology, and now you are talking about domains. Think about the poor people who have to translate this in French, Japanese or Russian. Cheers --Kolja21 (talk) 00:17, 19 February 2013 (UTC)

Thankyou for checking my edits. I tried to fix it now. "Type" is a good word, since it is used in the Wikipedia authority control templates. However, We should show that "Wikidata main types of item" (is that a good word?9, "Wikipedia type" and "GND type of entity/domain" have slightly different names, but are related.
Another thing: There is some german text in the Wikidata:Infoboxes task force. Can we remove it? The text about colors sounds like a vague suggestion. Do the three colours have any specific meaning? Mange01 (talk) 16:43, 19 February 2013 (UTC)
As you said, it's a suggestion. The color for persons is taken from Commons:Template:Creator. Using the colors for items would improve the usability of Wikidata. I will move the text to the discussion page. --Kolja21 (talk) 17:50, 19 February 2013 (UTC)
Great! Do you think the Wikidata:List of properties also should be divided into the same colors? I'n that case the text should be rephrased into a principle.
(I would like some kind of color indicating auto.translated/multi-linguael content.) Mange01 (talk) 21:24, 19 February 2013 (UTC)
No, I think we should not put too much force in it. After all the concept is still unfinished, since we link to items that do not fit a 100%. It's hard to explain why a family should be a "person" and an animal a "term". Cheers --Kolja21 (talk) 22:47, 19 February 2013 (UTC)

Naming Property:P107Edit

Hi, please do not rename Property:P107 without a proper discussion on its talk page. There was a vote. --Yurik (talk) 09:27, 21 February 2013 (UTC)

It was a while ago. I'm sorry, I was not aware of the vote. But it is still ongoing - hopefully more people will vote. Mange01 (talk) 12:48, 25 February 2013 (UTC)

Q26476 (Sundsvall)Edit

JAg hittar det inte nu, men har för mig att jag sett någon disk om att man ska bara lägga in närmast övre nivå, dvs Sundsvall tillhör administrativt Sundsvalls kommun. Sedan i objektet för Sundsvalls kommun så lägger man in Västernorrland, och i Västernorrland läggs sedan Sverige in.

Så långt allt väl, men hur göra med icke- eller icke-längre-administrativa indelningar som landskap/socken/härad/tingslag etc? Att inte Medelpad ligger under Västernorrland eller tvärtom är vi nog överens om, men är "administrative unit" en bra beskrivning av Medelpad/Gudmundrå socken/Östra härad/Boteå tingslag? -- Lavallen (block) 07:34, 8 March 2013 (UTC)

Hej! Jag har föreslagit att en ort kan tillhöra högst 3 typer av administrativa enheter + land, därför att en:template:infobox settlement är mycket vanlig på enwp, och den hanterar inte fler än så. Men att bara tillåta en nivå - den lägsta - gör att faktarutornas inclusion syntax blir oerhört mycket enklare. Så det kan vara klokt. Se property talk:P131 (is in the administrative unit). Tycker du att vi bör göra så, så skriv gärna där. Isåfall bör egenskapens beskrivning ändras till "is in lowest level administrative unit" eller något sånt.
Tror du att svwp är ganska ensamma om att använda Geobox istället för Infobox settlement och liknande?
På samma diskussionssida har jag frågat hur vi ska göra med f.d. administrativa indelningar såsom Medelpad och Norrland. För att få en reaktion la jag in Sundsvalls kommun i Medelpad, men gör man så kan samma kommun tillhöra flera överlappande landskap. Men endast en har svarat, och var emot det. Mange01 (talk) 09:37, 8 March 2013 (UTC)


Documentation for property pagesEdit

Hi Mange01,

Would you look into my edit request at MediaWiki talk:Wb-datatype wb-value-row?

It could implement the suggested display of the documentation on properties. --  Docu  at 08:39, 9 March 2013 (UTC)

This is very interesting - thanks! A minor detail: An {{edit}} +/− link should be placed somewhere to the right of the table row.
Do you think a row is the best format, or several rows, or a column, or a full /doc sub-page instead of the /row page?
Lately I have focused on adding the property description form (based on Wikidata:Property_proposal/Preload) to each property talk page. It can be reformatted into a table if we want to, using some template. However, I am not sure on what the relationship should be between the description on the talk page, and the documenation you add to the property page. Should similar content be available in both, or only in one of the two pages? Mange01 (talk) 03:19, 10 March 2013 (UTC)
I added an edit link. A bit tricky as the interface doesn't expand as normal wiki text.
I'm not sure about the format/content yet.
Currently, at Property:P10, most information in the table seems redundant:
 • title
 • id
 • datatype
 • description
This suggests that we probably shouldn't be duplicating them to the description on the talk page either. Ideally, there would be a magic word to lookup them up. At least for title, I think that was already requested.
The following are on the list you made for preload:
 • Domain: SUBJECT MAIN TYPE (Person, Organisation, Place, Creative work, Term, Disamibiguation, Category) AND CATEGORY
 • Allowed values: E.G. LINKED OBJECT MAIN TYPES AND CATEGORIES
 • Example item and value: USE CASE
Domain should probably be in the description already, allowed values and sample maybe also. If it was also displayable in a formatted way, that would make it easier. This still leaves:
 • Infobox parameter: CAN BE MAPPED TO E.G. en:template:geobox: population_urban.
 • Source: REFERENCE EXAMPLE WHERE DATA FOR THIS PROPERTY CAN BE EXTRACTED
 • Robot and gadget jobs: SUGGESTED
At Property talk:P190, I added some info just to the talk page. If all these elements are in a subpage, we can vary the presentation based on where it's displayed. --  Docu  at 05:27, 10 March 2013 (UTC)

LandstingEdit

Har du någon känsla för hur Landsting/Regioner ska placeras i hierarkin? Vi kallar dem sekundärkommuner, vilket antyder att de har samma nivå som kommuner, men de har samma geografiska utbredning som länen, vilket antyder första nivåns administration. -- Lavallen (block) 19:26, 11 March 2013 (UTC)

Enligt standaren sv:ISO_3166-2:SE och en:Category:First-level administrative country subdivisions är länen och regionexperimentetn första ordningen. De län som ersatt av ergioner är inte är inte län längre. Att även kalla landsting (eller sjukvårdsregioner) för första ordningens indelning skulle nog förvirra vissa consistency check gadgets och bots, och inclusion code, så det vore bra om man kunde undvika det.
Jag har nu enbart inkluderat nästa högre administrativa nivå i examplet Sundsvalls kommun. Koden blir enklare då.Mange01 (talk) 20:01, 11 March 2013 (UTC)
Det där skulle jag vilja ha en god källa på. Regionen ersätter efter vad jag förstått Landstingen utökat med vissa funktioner. Skåne länsstyrelse med landshövding ser ut att fortfarande finnas kvar och därmed även Skåne län. Följer jag hierarkin på enwp så ser det ut som landstingen (och regionerna) ligger under "första administrativa nivån" där, tillsammans med länen. Om enwp har rätt är en annan fråga. Det känns som att det här är lite anpassat efter amerikanska förhållanden, där varje delstat rimligtvis står över countys och citys. Det förhållandet råder ju inte mellan landsting/län/kommuner här hos oss. Varje landsting och kommun är självständig och lyder inte under varann.
ISO-koderna ser ut att främst ta hänsyn till geografisk uppdelning av landet, mer än ren "administrativ" uppdelning. Geografiskt ligger länsstyrelse/landsting/region på samma nivå, medan kommuner ligger underst. Är det en observation du också gjort?
För att ta en annan fråga: Om vi nu väljer att ha regioner och landsting på nivå 1 och kommuner på nivå 2. Var hamnar då Gotlands kommun? Den kommunen ligger ju då i bägge nivåerna. Är det överensstämmande med "consistency check gadgets och bots, och inclusion code" att ha samma item på flera nivåer? Fenomenet är mycket vanligt i USA, där tex San Francisco är både city och county. Tex Miami ska ha något liknande system, men jag är osäker på om city och county helt har smält samman där.
När jag börjat jobba med kommunerna upptäckte jag några problem. Om ett fenomen saknar artikel på Wikipedia, går det inte att lägga in det här?! Jag lade in vänorter för ngn kommun, men hittade aldrig den stad i Nicaragua som åsyftades och kunde därför inte länka den. Se Alingsås kommun. Däremot var det inga problem att lägga in länkar till en finsk kommun som inte finns längre, just för att det fanns en artikel och därför ett objekt här. Jag saknar alltså rödlänkar, eller finns det?
PRoblemet med MEdelpad som en "fd administrativ uppdelning" kommer det sannolikt en lösning på. Men hur göra med "icke-administrativa uppdelningar", tex tingsrätter? Efter vad jag förstått så ligger alla svenska kommuner gegrafiskt under en tingsrätt, Alingsås kommun under sv:Alingsås tingsrätt och i fallet Stockholm så ligger flera tingsrätter i den kommunen. Fler sådana icke-administrativa uppdelningar kommer vi kanske att hitta. -- Lavallen (block) 05:45, 12 March 2013 (UTC)
Vad gäller källa så tror jag att begreppet "first-order administrative division" kommer från ISO 3166-2-koderna. Varje enhet har både en specifik administrativ och en territoriell definition, inte bara det ena. Det är en hierarki, så två enheter (landsting och län) kan inte finnas på samma nivå, utan bara ett av dem som jag ser det. Vad jag har sett nämns bara län i samband med koderna, inte landsting. Men länet/regionen kan ha ett regionparlament. Skåne län (eller region Skåne?) är region SE-M, de gamla länen i Skåne är borta ur leken. Gotlands län (SE-I) har en ISO-kod och en Wikipediaartikel, Gotlands kommun har en annan artikel och förmodligen en annan kod (hittar den inte just nu). Se även geonames.org.
Om två enheter på olika nivå har samma Item i wikidata (pga samma Wikipediaartikel i alla språkversioenr) blir det komplicerat, då bryts ju hierarkin. Wikidata Notability policy förbjöd tidigare items som inte har Wikipediaartikel, men nu i fas 2 har man börjat att acceptera att man skapar item för sådant som är tillåtet i infobox-värden, och som är källbelagt. Diskussionen pågår om detta, men platser med olika funktion tycker jag borde vara själklara. Men förekommer det verkligen att olika admin. enheter delar samma Wikipediaartikel?
En enkel och generell metod att hantera alla sorters uppdelnignar hade varit att bara använda "is in" och "is an", men nu är "is in" beägränsad till administrativa uppdelnignar och istället för "is an" används "type of administrative unit" i det fallet. Så frågan är om vi bör utvidga "is in" till alla sorters territorier, eller skapa en ny egenskap "is in (non-administrative territorial unit)". Fördelen med det senare är att det förenklar automatisk tolkning av saker och ting, eftersom det inte bryter hierarkin.
Nu under fas 2 är hållningen vanligen att försöka göra som i infoboxarna. Infobox settlement är vanlig på enwp, och den gör inte skillnad på adminstrativa och icke-adminsitrativa uppdelningar. Geobox används flitigt på svwp (är den vanlig på fler språkversioner?), och gör skillnad på många typer av uppdelningar. Ytterligare en approch är att hänvisa till en extern källa. Mange01 (talk) 22:26, 12 March 2013 (UTC)
Om landsting då inte är på nivå 1 borde inte Gotland utgöra några problem. Då hamnar kommunen/landstinget/regionen i nivå 2 och länet på nivå 1.
När det gäller sådana saker som amerikanska motsvarigheter till Gotland så ser det ut som att man har löst det som att en "city/town" normalt inte är en administrativ nivå alls?
Om "olika admin. enheter delar samma Wikipediaartikel", nja, ibland vet jag inte. I många fall är den administrativa organisationen ett myller av organisationer som är svårt att ta till sig. Varje delstat i USA har tex sina alldeles egna regler, med massor av undantag. För att inte tycka om skatter och regeringar, så är det ett land som har hur många valda institutioner som har rätt att beskatta, att man baxnar. Men om inte city/town räknas som admin. enhet utan just som en stad istället så har man nog ofta kommit runt det. Sådana admin enheter som flygplatstillsynsmyndigheter mm med valda styrelser och beskattningsrätt, vet jag inte om de har artiklar ens på enwp.
När det gäller icke-administrativa enheter så är det nog mycket vanligt att de delar Wikipediaartikel. Algutsrum är på svwp en artikel om både en tätort och en småort med samma namn. Det finns altså inget separat item för småorten. När det kommer till historiska administrativa enheter så är det nog en regel att de är infogade någonstans. På svwp är det bara svenska gamla lands-/stads-kommuner som har artiklar, och även där finns det fall där infogningar skett. I övriga fall så har artiklar skapats när kommunen existerat, varefter den lagts ner och artikeln finns kvar.
"Is in (icke-administrativ enhet)" vore en god lösning, även för fd-administrativ enheter. Då slipper man kämpa med en hierarkisk struktur som kanske blir anakronistisk ibland.
En sak jag saknar är successionsparametrar, samt parametrar för "grundad" etc. Succesionsparametrar för personer/verk har jag sett något om, men inte för admin enheter. Vad gäller grundad så kan det nog vara ganska rörigt ibland. En stad kan ha fått sin status bitvis. 1890 som village enl § 1, 1925 som town, 1967 som city etc... Vissa svenska gamla städer har fått stadsrättigheter, de blivit indragna och fått dem igen. Tät/småorter definieras vart femte år, med ngt undantag. Statusen kan komma och gå och de kan assimilera andra, splitas mm.
Något jag klurar på är om det kommer vara möjligt att hänvisa till några andra items än den artikeln är kopplad till. Fallet Bispgården tex, har tre items. En för västra, en för östra och en för en sammaslagen artikel som vi har på svwp. Det känns overkill att dubblera infon från SCB i två olika items. Det bästa vore att lägga allt i itemsen för Östra och Västra. Det vore även en lösning för Algutsrum att ha ett separat item för småorten.
Mallkulturen på andra wikis är jag inte bekant med i någon större omfattning. Nowp, frwp och dewp har haft snygga lösningar ibland som intresserat mig. Men i fallet dewp så fattar jag ju nada av språket, och fr ligger inte långt efter. JAg skulle tro att det bästa vore att utveckla nya mallar och anpassa dem till Wikidata, än modifiera Geoboxen. -- Lavallen (block) 08:03, 13 March 2013 (UTC)
Nja. Min språkkänsla säger att eftersom en ort inte ligger i ett landsting eller ett regionparlament, utan den ligger i länet, så är landsting och regionparlament varken nivå 1 eller 2, men verkar på nivå 1. Ungefär som att en landshövding inte är en nivå 1-enhet, men arbetar på nivå 1. Nivåindelningen bör vi bara använda på artiklar om territorium såom län och sekundärkommun.
Vad bör man ge för argument för skapandet av "Is in (icke-administrativ enhet)"? Starkaste argumentet brukar vara att hänvisa till en infobox-parameter som detta motsvarar, men här finns det väl ingen sådan? Möjligen skulle man kunna beskriva ett sätt att automatiskt scrapa information från Wikipedia via Wikipediakategorier.
En annan sak: Har du sett gadgeten Import statements.js? Skulle det vara värt arbetet att göra en version av den som hämtar data från svwp? Eller är det bättre att du kör botkod för ändamålet? Mange01 (talk) 13:00, 13 March 2013 (UTC)
Ja, jo, ort/kommun/landsting ligger i län, där är vi helt överens! Möjligen om hela kommunhuset sitter på avgiftning så...
sv:Alingsås kommun har både Västergötland (fd administrativ) och Alingsås tingsrätt (icke-administrativ) i infoboxen. Nu framgår det inte så tydligt, men även i storstadsområdet Stor-göteborg, vilket inte heller är ett administrativt område. Andra områden finns såsom LA och FA-områden, vilket idag inte finns i infoboxen. Vet inte om det är värt att lägga in, men det är andra möjliga exempel.
Gadgeten kan vara intressant att använda, se bara upp med vilka parametrar man hämtar, så det inte är något som ofta missuppfattas (som kommun- relaterat tätortssiffror) eller sådant som ofta klottras.
Jag stötte på patrull när det kom till att använda bot här. Det funkar inte på samma sätt som på Wikipedia, så jag fick improvisera ihop programvaran själv, men inte fått det att fungera så att jag med säkerhet inte stör funktioner i mjukvaran. (Se min disk för detaljer.) Jag har avvaktat GameOn för konsultation, men jag råkar känna till att han har saker på gång IRL som gör att han inte har så mycket tid över till annat än det privata, kanske för flera år framåt.
Läsa koden här är dock inget större problem. -- Lavallen (block) 17:10, 13 March 2013 (UTC)
En tanke. Kan en artikel ha flera infoboxar om den handlar om flera olika geografiska enheter, eller är det en dum idé?
Jag har föreslagit att Wikidata ska kunna ha items för omdirigerade uppslagsord, om de representear separata ämnen, och detta kan källbeläggas. Det skulle kunna vara en lösning. Har dock inte fått svar på förslaget. Mange01 (talk) 17:16, 13 March 2013 (UTC)
Har inget exempel nu, men jag vet att det förekommer, tex när två småorter delar artiklar. Det förekommer också att de delar infobox, Bispgården är ett tätortsexempel. Båda är möjliga, men om infoboxarna är fylliga med info så kan det bli trångt med två i en artikel som ibland är fattig med info i övrigt. -- Lavallen (block) 04:55, 14 March 2013 (UTC)
Petade in på prov nu Landstinget Västernorrland som en "indelning" i Västernorrlands län. Det här blir förvirrande för icke-svenskar, och hur sematiken klarar det, vill jag inte överbelasta min stackars hjärna med... -- Lavallen (block) 17:21, 23 March 2013 (UTC)

Tracking historic dataEdit

Dear Mange01, from your contribution here I understand that you are also interested in how to store historic data here on Wikidata. I started a discussion here, and I posted a proposal [1], but this has not led to a conclusion yet. Maybe you would be so kind to also join in the discussion. From the discussion so far, I have come to the conclusion that we really need a qualifier "former" ("ehemalige"), which can be used with any pair of property and value. But since it may take a while before qualifiers become available in the Wikidata software, an interim solution would be nice. Please let me know what your thoughts are on this. Thanks in advance, NormanB (talk) 01:04, 18 March 2013 (UTC)

Infobox exampleEdit

Hello Mange, I have jsut created Wikidata:Infoboxes task force/places/country example to see how we could use Wikidata in en:Brazil. It is just a crude small step, and it is not especially pleasing to read, but that's a start! --Zolo (talk) 10:48, 18 March 2013 (UTC)

Thanks for contributing to the wd:phase 2 pages. I hope more people will do that. So your suggestion is to move infobox mapping into a subpages of those pages, one for each infobox and language version? That is interesting - since it may reduce the size of those page. We still have not found a good form for the mapping. If you compare your mapping with the way the mapping is done on some of the other wd:phase 2 pages, using tranclusion code, what is the advantage? The drawback with both those suggestions is that there is no wikilink to the property page, and no other way to indicate datatype. Mange01 (talk) 22:39, 20 March 2013 (UTC)
Actually, I was just trying to make one real infobox example to see how it worked (real infoboxes often use free text, so that . I did it this way because it is very long, and I did not want to flood other pages. Think of it as a sanity-check: it just makes sure that somewhat abstract discussion about properties apply to real infoboxes. --Zolo (talk) 07:18, 23 March 2013 (UTC)

NUTSEdit

Hi, thanks for supporting the property proposal "NUTS". As a result of the discussion, I've changed the name to "NUTS 2010", since there are different versions of NUTS. I would be pleased if you could support also this property. --Monsieurbecker (talk) 07:08, 30 March 2013 (UTC)

Stad (Sverige)Edit

Jobbat lite med Polska kommuner ett tag nu och jag tycker systemet där är eftersträvansvärt. Där finns tre olika kommunformer, jag har kallat dem "Landskommuner i Polen", "Stadskommuner i Polen" resp "Stads och landskommuner" (dvs enl blandform). Det är dock en robot som har delat upp dem på det viset, inte jag. Jag har bara gett dessa item svenska labels. "Stad" är ett väldefinierat begrepp i Polen, åtminstone de nuvarande. Antingen utgör de en Stadskommun, utgör stadsdelen av en Stads och landskommun eller utgör i sig själva en högre administrativ nivå, en "stadspowiat" eller stad med powiatstatus, ett slags "stadslän", likt Stockholms stad som "A län" längre tillbaka.

Vad tror du om att försöka verka för att "Stad enl SFS 1862:14" blir ett eget item, för att separera dem från övriga "Stad (Sverige)" och lägga in det som en "typ av administrativ indelning" i de berörda artiklarna. Det är de polska Stadskommunerna, som övertygat mig om systemets förträfflighet. "Är en/ett" känns mer och mer som en slaskproperty som bör undvikas för att inte få "snömos" av allting. Vi bör dock kanske vänta tills vi har möjligheten att lägga in "från datum" och "till datum" i varje property. -- Lavallen (block) 18:20, 5 April 2013 (UTC)

Jag kan inte detta så bra. Några funderingar:
 • Avser ditt förslag beskrivningar, labels, och/eller statements? Beskrivningar och labels är inte så noga tycker jag.
 • Varför just kommunreformen 1862? Det tillkom ju några städer mellan 1862 och 1950-talet, som också borde vara stadskommuner.
 • Användning av stadskommunbegreppet på Wikipedia har kritiserats för att det är så ovanligt och inte används i lagtext - vad tillför begreppet istället för att säga "stad"?
 • Innebär ditt förslag några skillnader motför hur faktarutor eller kategoristruktur på t.ex. sv.wikipedia.org är organiserade idag? Kan man mappa ditt förslag mot någon Wikipediaversion?Mange01 (talk) 11:42, 6 April 2013 (UTC)
Tycker inte heller beskrivningar är så himla noga, (labels till items bör nog vara det, eftersom de kommer att läggas in i artiklar).
Det jag avser är att skilja ut kommunformen "stad" såsom den såg ut under perioden 1862-1970, från andra benämningar av "Stad (Sverige)", såsom Solna mfl idag kallar sig stad och historiska städer längre tillbaks samt Stad som mer beskrivningar av en större ort. Det skedde ändringar under tiden 1862-1970, men där är det en någorlunda homogen struktur på begreppet. Just SFS 1862:14 beskrivs (på WP) som startskottet för denna kommunform, tillsammans med landskommuner och köpingar. SFS 1862:14 skulle då vara den källa som vi kan grunda detta item på.
sv:Alingsås stad är en artikel om en sådan "stadskommun". Det skulle göra det lättare att hålla isär begreppen. Får vi dessutom möjligheten att lägga in "typ av Administrativ enhet": "Stad i Sverige 1862-1970" som ett statement i "Alingsås stad" mfl så blir det lättare att göra som man vill med sammanfogningar/splitar av artiklar. (Att alla inte var städer under hela denna tid löses med qualifiers.) Utan ett sådant statement kan jag inte se att det går att sammanfoga en artikel om en tätort med en artikel om en stadskommun/köpingskommun, utan att orsaka en j-a röra här.
"Stad i Sverge 1970-" är ju tex inte alls en "typ av Administrativ enhet", utan bara ett annat namn på "kommun i Sverige", eller ett nick på en större ort. Historisk stad är ett mer luddigt begrepp, som jag inte har en tydlig bild av än...
På WP bör vi inte kalla det ngt annat än "Stad", men för tydlighetens skull använder jag här och nu ordet "Stadskommun" för att hålla isär begreppen. -- Lavallen (block) 12:26, 6 April 2013 (UTC)
Problemet (nu) är att det inte finns ngn enskild artikel som beskriver "svenska stadskommunen 1862-1970" och inget annat. (Det finns dock om polska moderna stadskommuner, men inte på svwp). Det finns därför ingen simpel grund (notability-kriterierna) för att skapa ngt sådant item. -- Lavallen (block) 12:40, 6 April 2013 (UTC)
I jämförelse alltså med "Köping (administrativ enhet)" och "Landskommun" som har möjlighet till att bilda sitt eget item här, (om de inte redan har ett sådant,) då de är egna artiklar på svwp, vilket stadskommunen inte har. Några landskommuner i Lappland verkar vara sammafogade med moderna enhetskommunen, så möjligheten att lägga in både 'landskommun' och 'kommun i Sverige' som "typ av administrativ enhet" är nog av nöd. Det som kommer skilja dem är qualifiers. (-1970/1971-) -- Lavallen (block) 13:17, 6 April 2013 (UTC)
Hittade till slut ett item för stadskommuner, se Kramfors stad. -- Lavallen (block) 19:37, 28 April 2013 (UTC)

Category items used as standard items.Edit

Hello, I do not think it makes sense to treat Q6279646 as a standard item about "first-level administrative divisions". It is a bit like using the item about "Category:Germany" instead of the item about Germany. If there is no Wikipedia article about first-level administrative divisions in Wikipedia, and we need the concept, then we should create an item with no sitelinks. But mixing category items and non-category items may lead to many confusions (especially if the relevant article gets created). Well in this case, I have very strong doubts about the usefulness of the concept. It was certainly useful for Wikipedia maintenance, but that is about all I see for it. --Zolo (talk) 17:33, 9 April 2013 (UTC)

Code, Acronym or AbbrevationEdit

Sett ditt förslag om "Code, Acronym or Abbrevation". Jag tror vi dessutom behöver en motsvarande property med "multiling string". Jag tänker på Tex [[Sundsvalls kommun|Sundsvall]] där "Sundsvall" är en sådan förkortning. I infoboxar vill man ofta skriva så kort som möjligt, då det är trångt, och om kommun är underförstått så vore det bra att slippa i en del lägen... -- Lavallen (block) 19:34, 28 April 2013 (UTC)

Tror du att utvecklarna skulle kunna skapa en qualifier kallad "show as", som man kan lägga till valfri property? Vid inläkning i klienten, t.ex. i mallar, skriver man då typ [[property|qualifier]].. Mange01 16:02, 2 June 2013 (UTC)

import statementsEdit

Har du en susning om hur man får detta att funka från svwp? -- Lavallen (block) 11:24, 10 May 2013 (UTC)

Ursäkta sen reaktionstid! Har tagit en wikidatapaus. Min exjobbare tog nämligen en exjobbspaus...
Borde det inte räcka om man får den att funka när man är på Wikidata, men ändrar så att den kan importera från svwp?
Skälet till att gadgeten inte har vidareutvecklats sedan februari är kanske att det finns bots som gör samma sak men snabbare?Mange01 16:09, 2 June 2013 (UTC)

Qualifier "former"Edit

Dear Mange01, on the 20th of March you responded to my proposal for the property "was a(n) / war ein(e) / était un(e)" (see here). The proposal didn't get sufficient support and the conclusion was to wait for qualifiers. Now that those have been implemented, I have proposed the creation of a qualifier "former". Would you please be so kind to have a look at this proposal on this page. It's header is "former / ehemalige / ancien(ne) / voormalige". Thanks in advance, NormanB (talk) 22:47, 13 May 2013 (UTC)

train depot (P834)Edit

Hello! This property which you proposed has now been created. Danrok (talk) 18:39, 30 August 2013 (UTC)

ReferatEdit

is not a citation. --Pxos (talk) 06:07, 27 January 2015 (UTC)