Open main menu

User talk:Vincent Steenberg

Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Vincent Steenberg!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • User options – including the 'Babel' extension, to set your language preferences.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed tools to allow for easier completion of some tasks.

Please remember to sign your messages on talk pages by typing four tildes (~~~~); this will automatically insert your username and the date.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards!

Dag Vincent. Jij bent een kunstkenner. Misschien interesseert dit project jou ook? Hartelijke groet van Spinster (talk) 19:40, 19 August 2014 (UTC)

Same paintingEdit

Hi,

Isn't Q21087106 and Composition C (Q19883822) the same painting ?

Cdlt, VIGNERON (talk) 14:24, 28 December 2015 (UTC)

Hello, yes, it is. I'll try and merge both entries. thanks, Vincent Steenberg (talk) 10:32, 30 December 2015 (UTC)

MergingEdit

Hallo Vincent Steenberg,
When you merge items, you may want to use the merge.js gadget from help page about merging. It helps with merging, gives the option to always keep the lower number (which is older, so preferable in most cases) and removes the need to file a request on Wikidata:Requests for deletions.
With regards,- cycŋ - (talkcontribslogs) 12:45, 8 January 2017 (UTC)

Samenvoeging Rijkscollectie en Collectie NederlandEdit

Beste Vincent, je voegt zojuist de Rijkscollectie samen met collectie Nederland. Zijn dat wel twee dezelfde collecties? Volgens mij is de Rijkscollectie dat deel dat eigendom is van de staat, en de collectie Nederland is de openbare collectie van Nederland. --Hannolans (talk) 07:36, 12 June 2017 (UTC)

Dat klopt, maar de beschrijving van het item Collectie Nederland suggereerde dat dit een collectie van de Rijksoverheid is. Dat is niet zo. Collectie Nederland is, zoals ik het begrijp, geen collectie op zich, maar een samenwerkingsverband tussen Nederlandse musea en andere instellingen. Collectie Nederland bezit dus 0 werken. Mvg, Vincent Steenberg (talk) 07:45, 12 June 2017 (UTC)
Ik weet het ook niet zo goed. Ik heb het voor nu even teruggezet. Het item van RCE verwijst naar http://www.collectie.nl/ dat omsluit 90 collecties in Nederland. Collectie Nederland is dan niet de Rijkscollectie. Maar het kan ook zijn dat dat niet klopt, het is ook gekoppeld aan commons en wellicht is het daar wel gekoppeld aan exclusief de rijkscollectie?--Hannolans (talk) 07:47, 12 June 2017 (UTC)
Volgens mij hebben wij op wikidata een onderscheid tussen 'hoort bij collectie' en is 'eigendom van'. Alle werken binnen de Rijkscollectie zijn eigendom van het Rijk, maar behoren tot andere collecties. Collectie Nederland zou dan alle werken in museale instellingen in Nederland omvatten. --Hannolans (talk) 07:49, 12 June 2017 (UTC)
Weet jij wat 'Cultural Heritage Agency of the Netherlands Art Collection' dan inhoudt? Is dat de RIjkscollectie? --Hannolans (talk) 07:51, 12 June 2017 (UTC)
Even gekeken, maar dit schilderij bijvoorbeeld staat onder Collectie Nederland in Wikidata, maar is geen eigendom van het Rijk: Cavalry attack at sunset (Q17319643) --Hannolans (talk) 07:58, 12 June 2017 (UTC)
Dit zit nogal ingewikkeld in elkaar. De Rijkscollectie is inderdaad eigendom van de staat, maar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (de beheerder van de collectie) streeft ernaar zoveel mogelijk in bruikleen te geven aan andere musea. Dat deel van de Rijkscollectie dat niet in bruikleen is gegeven wordt meen ik bewaard in een depot in Rijswijk.
Collectie Nederland (zie https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/collectie-nederland) staat hier los van. Het is een samenwerkingsverband tussen musea die vlak na de economische crisis van 2008 is opgericht om musea te dwingen eerst werken van elkaar te lenen voordat men een nieuw werk aankoopt. Hiermee hoopt de overheid subsidiegeld te besparen. Om dit mogelijk te maken is dus die website (http://data.collectienederland.nl/) in het leven geroepen. Zie ook https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=37366&domain=PROJECT.
Dan het voorbeeld dat je noemt. Voor 1995 was het Rijksmuseum eigendom van de staat (zie nl:Rijksmuseum_Amsterdam#Verzelfstandiging). De collectie van het Rijks (en andere Rijksmusea zoals het Mauritshuis en het Kröller-Müller) maakte tot dat jaar dus in feite ook deel uit van de Rijkscollectie. Het kwam regelmatig voor dat werken tijdelijk of permanent in beheer werden gegeven van de uitvoerende dienst van de Rijkscollectie (bijv. de Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen). Waarom men dat deed is mij niet helemaal duidelijk (misschien plaatsgebrek of bruikleen aan een ander museum via die Rijksdienst), maar elk schilderij kreeg keurig een labeltje op de achterzijde met inventarisnummer enzovoort. Zie bijvoorbeeld https://www.mauritshuis.nl/-/media/c06f403fb354456cbb9370f82df80afc.ashx van https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/portret-van-een-man-228/detailgegevens/. Dit heeft voor zover ik weet niets te maken met het project Collectie Nederland.
En met Cultural Heritage Agency of the Netherlands Art Collection wordt inderdaad de Rijkscollectie van Nederland bedoeld. Ik geef toe dat dit misschien een omslachtige naam is. Je zou deze eventueel kunnen hernoemen.
Mvg, Vincent Steenberg (talk) 09:29, 13 June 2017 (UTC)
Ik snap het nog niet, de website biedt ook weinig houvast. Over Rijks: Bij de verzelfstandiging zijn de gebouwen en werken eigendom van de Staat en Amsterdam gebleven, alleen de organisatie is verzelfstandigd. Waarom heeft Cavalry attack at sunset (Q17319643) een inventarisnummer van de Rijkscollectie van Nederland terwijl het in eigendom is van een particulier? @Multichill:. Begrijp ik goed dat ook werken die niet eigendom van de staat zijn deel kunnen uitmaken van de rijkscollectie? --Hannolans (talk) 10:09, 13 June 2017 (UTC)
Ah, het schilderij is volgens Rijks verworven in 1870, dus is dan mogelijk nu in handen van de Staat. --Hannolans (talk) 10:13, 13 June 2017 (UTC)
En deze zit tweemaal in de collectie? A View of Delft through an Imaginary Loggia (Q14629611), en ook nog eens in allerlei andere rijkscollecties. Bomen bos. --Hannolans (talk) 10:16, 13 June 2017 (UTC)
Wat ik probeer duidelijk te maken is dat voor 1995 regelmatig sprake is van uitwisseling tussen de Rijkscollectie en de toen Rijksmusea. Een goed voorbeeld hiervan is commons:File:De Slag bij Waterloo Rijksmuseum SK-A-1115.jpeg. Deze is weliswaar afkomstig uit de verzameling van het Koninklijk Huis, maar kwam wellicht onbedoeld in de vaste collectie van het Rijks terecht, omdat het toch een overheidsinstelling was. Hoe het precies zit met Asselijns Ruitergevecht weet ik niet. Mogelijk is deze dus ook voor 1995 door het Rijks aan de Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen in beheer gegeven en nooit teruggegeven. Bij het RKD is hier niets over te vinden. Normaal gesproken staat dit wel in de cat. All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam uit 1976 vermeld. Ik zal het binnenkort opzoeken. Vincent Steenberg (talk) 20:26, 13 June 2017 (UTC)
De collectie van Willem II en ook de omzetting van Koninklijk Huis naar Rijkscollectie categoriseren is ook heel interessant. Wat mij overigens verbaast is dat bij het Rijksmuseum niet staat dat een schilderij in bruikleen is van de Nederlandse Staat, wel als het in bruikleen is van de gemeente Amsterdam. Blijkbaar zien ze zichzelf daarin nog als een deel van de rijksoverheid. Maar goed, ik denk dat we kunnen stellen dat onder de 'Q25932344' alleen die kunstwerken dienen te vallen die in eigendom zijn van de Nederlandse staat (of zijn geweest met een tot-datum? - bijv bepaalde roofkunst). Voor die schilderijen kunnen we ook de property eigendom invullen. Als het zo is dat de schilderijen onder Cultural Heritage Agency of the Netherlands Art Collection (Q18600731) hieraan voldoen, dan kunnen we samenvoegen. Dan moet wel die titel wijzigen van collectie nederland naar rijkscollectie. Ik kan echter bij de schilderijen niet ontdekken of het inderdaad onder de rijkscollectie valt, behalve dat ze een identificatie als 'B2214' hebben. --Hannolans (talk) 08:48, 14 June 2017 (UTC)

Ik heb voor de koninklijke som van 4,75 die dikke catalogus van het Rijks gekocht (mijn locale bieb had hem niet in huis). En item Q17319643 is inderdaad sinds 1953 in beheer van de DRVK. Het schilderij is dus kennelijk in het bezit van het Rijksmuseum en is om onbekende reden in beheer gegeven van de Dienst 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en bevindt zich blijkbaar nog steeds bij die instelling. Dus niet in het depot van het Rijksmuseum, maar in het depot van de RCE (dus Rijkscollectie) in Rijswijk. Vincent Steenberg (talk) 17:51, 15 June 2017 (UTC)

Return to the user page of "Vincent Steenberg".