Help:Aliases/fa

طرح یک صفحه ویکی داده، نشان دادن محل نام مستعار و دیگر عناصر مورد بحث

نام‌های مستعار نامهای دیگری برای بخش‌هایی هستند که می‌توانند به همان روش برچسب‌ها جستجو شوند. نام‌های مستعار زبان خاص هستند. اما برخلاف برچسب‌ها چندین نام مستعار به همان اندازه که لازم است می‌تواند وجود داشته باشد. بخشهای چندگانه می‌توانند یک نام مستعار نه به همان اندازه بلند که شرح‌های متفاوت دارند، داشته باشند. برخلاف برچسب‌ها و شرح‌ها، یک مدخل می‌تواند کاملا بدون یک نام مستعار مطرح شود. چون برخی موضوعات تنها توسط یک نام شناخته شده هستند.

راهنمایی هاEdit

شمولEdit

برچسب روی یک مدخل ویکیپدیا متداولترین نامی است که توسط خوانندگان شناخته می‌شود. تمام نامهای متداول دیگر که ممکن است رایج باشد عبارتند از: نام‌های دیگر، علامت‌های اختصاری و اختصارات؛ و ترجمه‌ها و نویسه گردانی‌های دیگرکه باید به عنوان نام مستعار نگهداری شوند. فقط به این خاطر چیزی که تغیر مسیر در ویکی‌داده است لزوما مناسب برای یک نام مستعار در ویکیپدیا نیست.

شما همیشه باید در نظز داشته باشید:

  • نام‌های کامل برای افرادی که به طور عادی توسط یک کنیه یا کوچک کردن نام کامل شناخته می‌شوند (برای مثال برخی انجمن‌های بازیکنان فوتبال تقریبا تنها توسط یک اسم کوتاه شناخته شده هستند مانند AFC).
  • نام‌های علمی برای گونه‌ها، مگر اینکه گونه نام متداول ندارد و بنابراین نام علمی آن برچسب است.
  • املا یی دیگر برای کلمات خارجی وقتی چندین سیستم ترجمه وجود دارد (برای مثال، هم Pinyin و هم Wade–Giles برای ترجمه نویسه‌های چینی به انگلیسی استفاده می‌شود). اما تنها در صورتی که سیستم نویسه گردانی در استفاده از زبان خاص باشد.
  • نسخه‌های رایگان یونیکد بخش‌هایی که برچسب‌ آنها شامل یونیکد هستند (نشانه‌های تلفظ که همه توسط یونیکد انحام می‌شوند، و فرمول‌های شیمی که زیرنویس دارند این کار را با یونیکد انجام می‌دهند)

نباید قرار دهید:

  • نوع دیگر با حروف بزرگ نوشتن ( موتور جستجو از حروف بزرگ استفاده نمی کند ، بنابراین مهم نیست)
  • خطاهای معمول املایی ( پس از این جستجوی فازی در دسترس خواهد بود که خطاهای املایی را اداره خواهد کرد)
  • بخش سر فصل ها
  • مردم یا موضوعاتی که به طور انفرادی قابل توجه نیستند ، اما به یک مقاله تغییرمسیر می دهند (برای مثال ، اعضای یک گروه که تغییر مسیر می دهد به گروه یا محصولاتی که تغییر مسیر می دهد به شرکتی که آن محصولات را تولید می کند)

مثال:

برچسب: Xavi
شرح: association football player from Spain
نام های مستعار: Xavier Hernández i Creus
در انجمن بازیکنان فوتبال نام کامل ژاوی "خاویر هرناندز ای کرئوس" است اما او در بین مردم تنها با نام ژاوی شناخته شده است. در ویکی داده ، ژاوی برچسب است وقتی نام مستعار او نام کاملش است.


برچسب: American lion
شرح: extinct species of lion
نام های مستعار: North American lion, Naegele’s giant jaguar, American cave lion, Panthera leo atrox, P. atrox
سه تای اول نام های مستعار نام متداول دیگر برای شیر آمریکایی هستند. چهارمین نام مستعار نام علمی برای آن گونه و پنجمین نام مستعار کوتاه شده نام علمی متداول آن است.

نوشتن با حروف بزرگEdit

اسامی مستعار باید با قوانین حروف بزرگ نوشتن (در انگلیسی) به کار برده شوند که برچسب هاآن را به کار می برند، این بدین معناست که بیشتر اصطلاحات نباید با یک حرف بزررگ شروع شوند، اما اسامی خاص باید با یک حرف بزرگ شروع شوند.اگر یک اسم مستعار یک اسم خاص نیست اما برچسب آن یک اسم خاص است با حروف بزررگ نوشتن می تواند تفاوت کند.چناچه با برچسب ها ، در موارد نادری که برخی قوانین با حروف بزرگ نوشتن به طور عمده شکسته می شود. با حروف بزرگ نوشتن در ویکی داده باید این موضوع را منعکس کندنه اینکه آن را تصحیح کند.

بخش های بدون مقالهEdit

ویکیپدیا شامل چندین نوع صفحات می‌شود که مقاله نیستند، اما لینک‌های بین ویکی دارند. این صفحات شامل پورتال‌ها، الگوها، صفحات فضاهای نام ویکیپیدا و صفحات ویژه هستند. در ویکیپدیا، مدخل‌هایی که در فضای اصلی (مقاله فضای نام) نیستندعبارتنداز فضای نام که آنها به عنوان بخشی از برچسب هستند. اگر آن بخش در مدیاویکی، الگو، راهنمایی یا فضای نام ویکیپدیا وجود دارد شما باید عنوان را بدون فضای نام به عنوان نام مستعار قرار دهید.

مثال:

برچسب: Wikipedia:Blocking policy
شرح: Wikipedia policy on blocking accounts
نام های مستعار: Blocking policy
اگر شما "Wikipedia:Blocking policy" را در نوار جستجو وارد کنید در گوشه بالا سمت راست شما را مستقیما به صفحه "Blocking policy" در ویکی پدیا می برد. به عبارت دیگر ، نه تنها قادر نخواهید بود آن بخش را در ویکی داده پیدا کنید، بلکه شما را مستقیما به آدرس "http://en.wikipedia.org/wiki/Blocking_policy" (که یک صفحه دایر است ) می برد.برای این علت ، ما اسامی مستعار بدون "ویکی پدیا ":قطعه ای برای سهولت جستجو را استفاده می کنیم.

برچسب: Help:Watching pages
شرح: Wikipedia help page explaining the watchlist feature
نام های مستعار: Watching pages
"Help:Watching pages" یک صفحه روی ویکیپدیا است، اگرچه فضای نام راهنما هم در ویکی داده استفاده می شود . اگر ویکی داده تاکنون یک صفحه به نام "Help:Watching pages"ایجاد کرده است ، شما قادر به استفاده نوار جستجو در گوشه بالا سمت راست برای پیدا کردن آن صفحه با پیوند بین ویکی نیستید زیرا نوار جستجو شما را مستقیما به صفحه راهنمای ویکی داده می برد.به همین دلیل ، ما از نام مستعار بدون "Help:" برای سهولت در جستجو استفاده می کنیم.

جستارهای وابستهEdit