Wikidata:Alternativa konton

This page is a translated version of the page Wikidata:Alternate accounts and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.

Medan bidragsgivare normalt förväntas använda ett konto, kan det finnas skäl att ha flera användarkonton. Sådana ytterligare konton kallas alternativa konton.

Översikt

Redaktörer förväntas redigera främst från ett enda konto, som används av en enda person. Det finns ett antal omständigheter, listade nedan, där det är acceptabelt att ha alternativa konton. Alternativa konton kan ha namn som inte gör det omedelbart uppenbart att de är alternativa konton och kan ha namn som inte gör det omedelbart uppenbart till vilket huvudkonto de är relaterade till, men de måste ha en framträdande länk till huvudkontot på deras användarsidor. Alla alternativa konton måste anges om huvudkontot kandiderar för någon av de positioner som kräver en gemenskapsdiskussion (bot, administratör, byråkrat, IP-kontrollant eller censor).

Med undantag för användarrättigheterna bekräftad, IP-blockbefriad, bot-, flooder-, egenskapsskapare och tillbakarullare, får redaktörer endast ha användarrättigheter och avancerade behörigheter på sitt huvudkonto. Om en redaktör upptäcks att ha användarrättigheter eller avancerade behörigheter som översättningsadministratör, administratör, byråkrat, IP-kontrollant eller censor på mer än ett konto som de kontrollerar, är detta skäl för omedelbart borttagande av dessa rättigheter på alla konton som redaktören kontrollerar. Wikimedia- och WMDE-personalkonton ingår inte i detta avsnitt för flera konton med avancerade behörigheter. Annars är det enda undantaget att en administratör kan driva en "adminbot" med sysopflaggan på ett annat konto efter godkännande från gemenskapen enligt bot-policyn.

Lovlig användning av alternativa konton

Obs! Listan nedan är inte en fullständig och komplett lista. Andra användningar som inte nämns nedan kan existera.
  • Säkerhet: Eftersom offentliga datorer kan ha trojaner eller keyloggers som stjäl lösenord installerade, kan en användare registrera ett alternativt konto för att förhindra kapning av sitt huvudkonto.
  • Testning och träning: Användare som använder många skript och andra verktyg vill ibland ha ett andra vanligt konto för att testa hur saker och ting verkar för andra; eller för att visa Wikidatas standardutseende när de tränar nya användare.
  • Dubbelgångarkonton: Ett dubbelgångarkonto är ett andra konto skapat med ett användarnamn som liknar huvudkontot för att förhindra personifiering. Sådana konton ska inte användas för redigering.
  • Pseudobot: Användare som utför stort antal manuella eller halvautomatiska redigeringar och ofta använder sig av pseudobot-flagg kan önska att skapa ett andra konto för dessa uppgifter av organisatoriska skäl.
  • Bottar: Användare som använder bottar eller automatiska redigeringsskript ska köra dessa under alternativa konton.

Alternativa konton måste offentliggöras, och användarsidorna för de alternativa kontona måste länka tillbaka till huvudkontot på ett uppenbart sätt. Vanliga sätt att göra det här är att omdirigera alternativkontots användar- och diskussions-sidor till huvudkontots motsvarande sidor med hjälp av en mall som {{Bot}} som anger huvudkontot eller lämnar ett länkat meddelande i texten högst upp på användarsidan. Om alternativa konton inte länkar till huvudkontot anses de inte vara legitima alternativa konton.

Olovlig användning av alternativa konton

Användningen av flera Wikidata användarkonton för ett olämpligt syfte kallas marionetter (eller "socking/sockpuppetry"). Felaktiga syften inkluderar försök att lura eller vilseleda andra redaktörer, störa diskussioner, snedvrida konsensus, undvika sanktioner eller på annat sätt bryta mot gemenskapens normer och politik.

  • Manipulera diskussioner: Att försöka påverka resultatet av en diskussion genom att använda flera konton är, oavsett intentionen, aldrig acceptabelt. Exempel på att använda alternativa konton för att manipulera diskussioner är att använda flera konton för att stapla röster, använda ett konto för att argumentera från en halmdocka eller använda ett alternativt konto framstår som en neutral tredjepart eller neutral observatör.
  • Kringgå sanktioner eller blockeringar: Alternativa konton, inte ens om de är legitima, får inte användas för att kringgå en blockering eller redigeringsbegränsning. Om inte annat anges av administratören som placerar blockeringen eller begränsningen gäller ett block eller redigeringsbegränsning på huvudkontot för personen bakom kontot, oavsett vilket konto de använder. Att skapa ett konto i förväg för att begå vandalism eller trakasserier, eller på annat sätt ändra felaktigt eller skadligt, i hopp om att brännkontot inte spåras tillbaka till den ursprungliga användaren är självklart oacceptabelt.
  • Konton som inte tjänar ett produktivt syfte: Med undantag för dubbelgångarkonton förväntas alternativa konton att användas konstruktivt för redigeringar i projektet. Att skapa ett konto bara på skoj, eller bara för att ha ett alternativt konto, betraktas fortfarande som obehörig användning av alternativa konton även om det inte är lika allvarligt som de två punkterna ovan.

Det bör också noteras att helt enkelt logga ut eller på annat sätt använda en IP-adress i stället för ett konto för att göra något av dessa saker kommer också att behandlas som obehörig användning.

Hantering av obehöriga konton

I avsaknad av lokala IP-kontrollanter, kommer Wikidata att förlita sig på stewarder efter behov och förfrågningar om IP-kontroll vid m:Steward requests/CheckUser. Administratörer kan också förlita sig på publicerade resultat från IP-kontroller som körs på andra projekt, såsom marionett-undersökningar och beteendemässig bevisning, för att avgöra huruvida flera konton drivs av samma person eller ej.

Otillbörliga alternativa konton är nästan alltid blockerade på obestämd tid. IP-adresser som används i socking blockeras vanligtvis i en period mellan några veckor och ett år, eftersom obegränsad blockering av en IP-adress inte rekommenderas.

Beroende på de enskilda omständigheterna, inklusive vilka åtgärder som gjordes av de olagliga alternativa kontona och huruvida det är ett första brott, kan Wikidata-administratörer välja att varna en sockmaster (operatör av obehöriga konton), blockera huvudkontot under en bestämd tidsperiod eller blockera huvudkontot på obestämd tid, utöver de obestämda blocken i de alternativa kontona.