Wikidata:Wiki-wetenschappers

Startbijeenkomst Wikiwetenschappers in februari 2019 04

Met het project Wiki-wetenschappers wil de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) de historische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers centraal, gestructureerd en geredigeerd toegankelijk maken.

ProjectEdit

Via Wikidata wordt een overzicht gepubliceerd van de belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575. Een landelijk overzicht van wetenschappers ontbreekt op dit moment nog. Het overzicht van hoogleraren vormt een belangrijke schakel richting een centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse wetenschappers bij de verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken en erfgoedinstellingen. Dit project wil Wikidata completeren en zo inrichten dat de database optimaal kan worden gebruikt voor het ontsluiten van informatie over hoogleraren voor een breed publiek.

Het project zal bijdragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland. Twee Wikimedian-in-Residences (WIR) zijn aangesteld om de biografische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers gestructureerd beschikbaar te maken op Wikidata. De WIR’s gaan de elf aangesloten universiteiten ondersteunen om de biografische gegevens te verzamelen en te verwerken op dit platform.

ProjectpaginaEdit

Met deze projectpagina Wiki-wetenschappers kan iedereen open en transparant volgen welke biografische gegevens verzameld worden en hoe het project vordert. Op dit moment voeren de WIR’s een nulmeting uit om de huidige status van Hoogleraren op Wikidata te presenteren en de aanvullingen te kunnen volgen. Deze hoogleraren zullen de WIR’s in de komende zes maanden redigeren en toevoegen voor een compleet overzicht.

Dit project is tot stand gekomen met steun van PICA Foundation (Q61754032), de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen bij de secretaris van Stichting Pica.

Overzichten van aangesloten universiteitenEdit

Overzichten vakdisciplineprojectenEdit

Overzichten van historische hoger onderwijsinstellingenEdit

Niet bij het project aangesloten universiteitenEdit

  • Universiteit Twente
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Open Universiteit Nederland
  • Universiteit voor Humanistiek

Pagina's met achtergrondinformatieEdit

Hoogleraren per universiteitEdit

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images Recent changes
universiteit aantal hoogleraren vrouw man
Radboud Universiteit Nijmegen 1207 77 564
Rijksuniversiteit Groningen 1723 165 1555
Technische Universiteit Delft 1256 18 689
Technische Universiteit Eindhoven 286 7 279
Tilburg University 379 30 255
Universiteit Leiden 3112 266 2791
Universiteit Maastricht 441 74 328
Universiteit Utrecht 1840 156 1681
Universiteit van Amsterdam 1878 217 1647
Vrije Universiteit Amsterdam 543 58 475
Wageningen University & Research 251 18 230
End of automatically generated list.

Onderzoekers per universiteitEdit

Wetenschappeljk onderzoekers

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images Recent changes
universiteit aantal onderzoekers vrouw man
Radboud Universiteit Nijmegen 632 88 435
Rijksmuseum Boerhaave 1 1 0
Rijksuniversiteit Groningen 1123 142 808
Technische Universiteit Delft 754 64 410
Technische Universiteit Eindhoven 324 31 182
Tilburg University 282 45 181
Universiteit Leiden 1797 217 1352
Universiteit Maastricht 480 151 274
Universiteit Utrecht 1594 186 1101
Universiteit van Amsterdam 1362 175 1053
Vrije Universiteit Amsterdam 975 141 524
Wageningen University & Research 576 138 376
End of automatically generated list.

Zie ookEdit

ParticipantsEdit

[+ Add yourself to the list]

The participants listed below can be notified using the following template in discussions:

{{Ping project|Wiki-wetenschappers}}