Welcome to my talk page. Use it; don't send me e-mail.

I reply to messages left on my talk, on my talk page. If I left a message on your talk page, I will reply there (unless you specify otherwise).


Some issues with assumptions of creator (P170)Edit

Hi,

I recently created some wikidata entries for paintings where only (parts of) the name of the artist are known, but no clear connection was made by the museum to a specific artist (i.e. by providing a link to an authority control). Later, the bot then assumed items for the creator according to the description. Here are some examples:

Bildnis der Anna Barbara Scherzinger: The description says painting by E. Hummel. The bot assumed the artist to be Eugen Hummel. While I cannot say whether this is a correct or false assumption, at least the inception of the painting lies within reasonable margins in the lifetime of the assumed creator. However, I'm not sure whether this should be enough evidence. Unfortunately, only few images by Eugen Hummel are currently available on commons, which seem to have a different artistic style. Having said that, I have no artistic education on my side and don't see myself as an authority on that. Since there is enough information in autority control about Eugen Hummel, I would assume the museum to have made the connection to that artist if they were sure, as they have done with many other creators/paintings.

Self-portrait of the Painter, Louise Vigée-Le-Brun (Copy) : This panting is a copy of a self-protrait by Louise Vigée-Le-Brun (1755–1842). The description says painting by Bardi, as it is stated by the museum that provides the images. The bot assumed the creator to be Donato de' Bardi, whose date of birth is dated in the 15th century. This is clearly a wrong assumption.

What I'm trying to say is: Maybe there should be more evidence/cross-checking when assuming a creator of a painting (i.e. only if full name is cited / sanity check inception of the artwork and birth/death of artist.), but I also see the benefit of the bots work, when P170 is not provided with the creation of an item. See this post as a bug-report towards making the bot more robust against wrong assumptions in the absence of enough data ;)

One more thing: For descriptions reading painting by an unknown artist the bot sets P170 to anonymous, however the project Sum of all paintings suggests to set it to unknown value with the qualifier object has role set to anonymous. Im not sure whether this is deliberate or whether such edits are not available for bots.

Thanks for your great contribution thus far, I'm interested to hear your comments. FbrG (talk) 17:50, 26 March 2023 (UTC)Reply[reply]

@FbrG: sorry, I thought I already replied earlier. I've been a bit unhappy about the results also and planning to rewrite it for a while. Haven't gotten to it and in the meantime disabled this job.
The current implementation is currently quite naive (as you also pointed out) and predates the anonymous change. Usually the other job comes along and cleans it up.
Points I have for the new implementation:
  • Check lifespan of painter with inception
  • Do some some sort of check when we have two overlapping painters (Lucas Cranach elder and younger for example)
  • Better handling of attributions (after a work, follower, school of, etc.)
  • Fix anonymous
  • Ignore one letter first names
  • Add some kind of sourcing
Any other suggestions? Multichill (talk) 10:36, 7 May 2023 (UTC)Reply[reply]

Is BotMultichillT down?Edit

Good morning Multichill, I have noticed that BMT has not done its weekly update of the SOAP Property statistics today: [1]. Do you think there is a problem somewhere? All the best, Edelseider (talk) 05:18, 3 April 2023 (UTC)Reply[reply]

See phab:T333477. That took out all bots running on Toolforge. Tasks are running again now. Multichill (talk) 17:28, 3 April 2023 (UTC)Reply[reply]

HelpEdit

Hi. i cant connect one item.

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%AE%D8%B4&redirect=no

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxus_River&redirect=no

https://www.wikidata.org/wiki/Q64522209  – The preceding unsigned comment was added by Yammica (talk • contribs) at 11:29, 21 April 2023‎ (UTC).Reply[reply]

It's unclear to me what you're trying to do. Oxus River (Q64522209) is a painting which the title suggests is related to Amu Darya (Q8493). Why would you link those with sitelinks? Multichill (talk) 13:48, 6 May 2023 (UTC)Reply[reply]

Gallery sitelink being copied to P373?Edit

Hi Multichill. This edit by your bot looks bad, Pi bot keeps reverting it but your bot keeps adding it back. It's trying to copy a gallery sitelink to P373, which then Pi bot removes because there's no such category. I think it's your bot that needs fixing here, rather than mine. :-) Thanks. Mike Peel (talk) 11:35, 5 May 2023 (UTC)Reply[reply]

@Mike Peel: oh, that's funny. Looks like wrong namespace was detected, but it didn't break out of the loop. Fixed it. Also added the actual link. That category might need to be renamed. Multichill (talk) 13:44, 6 May 2023 (UTC)Reply[reply]

Dordrecht / Wat is een stad ?Edit

Beste Multichill,

Ik wil niet ontkennen dat Dordrecht een stad is (voor mij een weinig-zeggend-woord), maar, wat, "encyclopedisch gezien", van belang is voor een wikidata-item als Q26421, dat is of of het over een plaats e/of een gemeente gaat. In dit geval valt de plaats (iig als formele "woonplaats") kennelijk samen met de gemeente, maar dat is in Nederland (en in BE en DE) tegenwoordig een uitzondering. Er is binnen Nederland, en internationaal, ook geen helderheid over wat een stad is, het is in NL een historische term, die al meer dan 200 jaar geen formele betekenis heeft. Waar vroeger een stad zowel een plaats als een gemeente is binnen dezelfde grenzen (oorspronkelijk vaak stadsmuren), geldt dat al lang niet meer zo. Binnen NL wordt benaming stad vaak gebruikt voor plaatsen die allang hun zelfstandigheid hebben verloren, terwijl het oorspronkelijk om stadsrechten, het recht op zelfbestuur, dus nog voor het bestaan van dat woord in de huidige zin, om een erkende bestuurlijke gemeente ging. Maar nu noemen bijvoorbeeld de ondernemers in het kleine plaatsje Bredevoort hun dorpje een stad terwijl het al meer dan 200 jaar geleden zijn zelfstandigheid verloor. Het lijkt in NL te gaan om oude rechten, maar die zijn niet meer relevant. Ondertussen worden zelfs de rechten van Den Haag bestreden (kreeg stadsrechten van onze bezetter-koning Lodewijk Napoleon, dat is na herstel van de onafhankelijkheid nooit bevestigd). Ook zijn er vele plaatsen gegroeid na de periode van formele erkenning van steden.

Oh ja, terug naar waar het mij om gaat. Het begrip stad is niet duidelijk omschreven, het kan om een (grote) plaats gaan of om een gemeente.

In Nederland wordt "stad" vooral gebruikt voor plaatsen, niet voor gemeenten. Er zijn uitzonderingen, zo noemt de gemeente Rotterdam zich wel "Stad Rotterdam" (terwijl deze gemeente verscheidene woonplaatsen omvat). En er is sinds 1974 een fusie-gemeente met "stad" in de naam, Zaanstad, die voortdurend haar verscheidenheid benadrukt in plaatsen (waarvan enkele ook historisch, tot 1974, zich stad konden noemen). De benoeming stad wordt vaak gebruikt voor historische steden die nog zelfstandig zijn (soms met wat kleinere dorpen in de omgeving), maar dat komt in officiële communicatie steeds minder voor. De Rijksoverheid zal ook nooit, zeker sinds invoering van de wet BAG, een gemeente als "stad" aanduiden (een "uitzondering" was "Stad Delden" omdat dat een gemeentenaam was tot 31 december 2010). Is "stad" dan een bruikbare benaming voor (woon)plaatsen (die in een grotere gemeente liggen)? Nee! Historische rechten (in NL slechts relevant tot 1798) kunnen niet de doorslag geven. In Nederland lijkt de grootte van de plaats ook niet echt echt doorslaggevend voor diegenen die "stad" claimen, zie het genoemde voorbeeld van het dorpje Bredevoort. Onderwijl zijn er plaatsen met meer dan 50.000 inwoners, die geen historische stadsrechten hebben gehad. Ik denk aan Amstelveen (dat een "Stadshart" heeft), Almere en Lelystad. Maar Hoofddorp, in Haarlemmermeer, met een behoorlijke centrum-functie ook voor andere gemeenten, dan?

In België, wordt een beetje anders dan in NL, het begrip "stad" vooral gebruikt voor gemeenten. In BE vallen sinds de grote fusie van gemeenten in 1977, plaatsen niet meer samen met gemeenten. Het begrip "deelgemeente" is enigszins verwarrend: het gaat (iha) niet om een bestuurlijke eenheid, maar om de erkenning van de eigenheid van wat tot 1977 een zelfstandige gemeente was. In de praktijk komt dat meestal neer op een afzonderlijke plaats (dorp). In België, althans in het gewest Vlaanderen, zal niemand denken aan een plaats/dorp als het woord "gemeente wordt gebruikt (In de dun-bevolkte gebieden van Wallonie/Ardennen kan dat anders liggen.)

In Duitsland geldt, vergelijkbaar met België, dat de benaming "Stadt" (bijna) alleen gebruikt wordt door en voor gemeenten.

Conclusie: Als ik wil aangeven dat Dordrecht een (woon)plaats is, dan vind ik het niet correct dat iemand dat verwijdert, want dat is vernietiging van feitelijke en relavante informatie. Als U er bij wil zetten dat Dordt een "stad" is (wat dat ook mag zijn?), ga uw gang. Maar vernietig dan aub geen feitelijke informatie.

Mvg , Paulbe (talk) 21:28, 7 May 2023 (UTC)Reply[reply]

Zo, dat is een heel epistel! Het klopt dat een stad meerdere definities heeft: Onder andere het hebben van stadsrechten en meer dan 50.000 inwoners. Dordrecht heeft sinds 1220 stadsrechten en meer dan 100.000 inwoners. Je onderkent zelf dat het een stad is en toch haal je het uit de beschrijving. De huidige beschrijving dekt het beste de lading en voldoet het meest aan Help:Description. Multichill (talk) 12:28, 13 May 2023 (UTC)Reply[reply]

Administrator's noticeboard discussionEdit

Greetings, your case with the block of this IPv4 editor is under discussion at WD:AN#Block review for 83.61.231.21. Thank you. Elizium23 (talk) 09:25, 11 May 2023 (UTC)Reply[reply]

@Elizium23: replied over there. Multichill (talk) 12:18, 13 May 2023 (UTC)Reply[reply]

BlockEdit

The ip 83.61.231.21 is evading the blockade with both his user [2] both with its new ip [3]. Bye 109.52.80.143 11:48, 12 May 2023 (UTC)Reply[reply]

I doubt that is the same user. Edits seem to be constructive. Multichill (talk) 12:19, 13 May 2023 (UTC)Reply[reply]
They are the same person.....the edits they make with the user are then continued by the ip 109.52.79.16 12:30, 13 May 2023 (UTC)Reply[reply]
It takes one to know one, eh Orlando? Elizium23 (talk) 12:39, 13 May 2023 (UTC)Reply[reply]

Information Center for Israeli Art artist Mix'n'MatchEdit

Hello Multichill, Few years ago you have helped me with the Information Center for Israeli Art (Q2892902) and created Property talk:P1736/To expand. But now the link to the site has been changed. see [4]. The id number (the first one) not valid any more. The last one (English) works well and the Hebrew version does not work as it's leading to the English (en). So we have id's for Hebrew and id's for English. format: "Last name, first name". Reorganisation is needed. Geagea (talk) 09:21, 17 May 2023 (UTC)Reply[reply]

See also Talk:Q154538. Geagea (talk) 10:10, 17 May 2023 (UTC)Reply[reply]
new

anyway, we don't have a list of numeric id's for Information Center for Israeli Art artist ID (P1736). I found this page for Merav Salomon (Q118915802). I added this part from the link ?artist=Salomon%2C%2520Merav and it seems to be working (for English her but not for Hebrew - https://museum.imj.org.il/artcenter/newsite/he/?artist=סלומון,%20מרב
If you know how to find the numeric id it would be ok. But still it will hard to other users to find the numeric id. As the simple id is working maybe it's a better idea to change the concept. Geagea (talk) 20:13, 1 June 2023 (UTC)Reply[reply]

Gemeenten en plaatsenEdit

Onlangs had je de gemeente Den Haag en de stad Den Haag samengevoegd en nu zie ik dat je bij Leiden iets soortgelijks had gedaan. Wil je daar alsjeblieft mee stoppen.... het zijn twee aparte items: eentje voor de bestuurlijke overheidsorganisatie, met ambtenaren, gemeentelijke afdelingen etc, de ander voor de geografische locatie. Ook datasets van derden maken dit onderscheid. Volgens mij is een goed gebruik om als iets twee items zijn ze alleen samen te voegen als ze helemaal hetzelfde zijn, en dat is hier overduidelijk niet het geval. Hannolans (talk) 15:55, 24 May 2023 (UTC)Reply[reply]

@Hannolans: je maakt er zelf een puinbak van en je neemt niet eens de moeite om te reageren op Wikidata:De_kroeg#Provincies,_gemeentes,_woonplaatsen_en_OpenStreetMap. Multichill (talk) 19:17, 24 May 2023 (UTC)Reply[reply]
Ik weet niets van deze discussie en moet ook zeggen dat ik geen deelnemers aan de discussie zie behalve jij. Zoals ik hierboven schrijf is het hier en in het algemeen in Linked Data niet gebruikelijk om entiteiten die niet hetzelfde zijn samen te voegen, zeker niet als instellingen zoals RKD in thesauri wel onderscheid maken. Ik vind het zeer storend dat je zo'n ingrijpend besluit alleen neemt. --Hannolans (talk) 20:28, 24 May 2023 (UTC)Reply[reply]
Ik heb alleen rechtgetrokken hoe we het al jaren doen, zie bijvoorbeeld nl:Lijst van burgemeesters van Leiden. Wat is volgens jou dan het verschil? Leiden is een stad met als juridische vorm Nederlandse gemeente. Zie bijvoorbeeld https://gemeentegeschiedenis.nl/amco/10702 net zoals een bedrijf als BV kan beginnen en later een NV kan worden. Het is wel degelijk een geografisch entiteit zoals je bijvoorbeeld in de BAGviewer kan zien. Er zijn ook allerlei statements gekoppeld aan het feit dat het een geografische entiteit is. Andere ontologieën waar je naar verwijst zijn vele malen beperkter dus daar is deze nuance niet in zichtbaar. Hier kan je ook helemaal geen eigenschappen aan de concepten hangen. Op het moment dat je dat gaat doen zie je pas dat het niet klopt. Multichill (talk) 13:15, 25 May 2023 (UTC)Reply[reply]

Messed up my pingEdit

Hi! I think I messed up my ping, so: please see Wikidata:Properties for deletion/P9788, which you closed and requested a ping when all usage has been removed. —‍Mdaniels5757 (talk • contribs) 14:12, 3 June 2023 (UTC)Reply[reply]

@Mdaniels5757: no you didn't, just hadn't caught up yet with the pings. I was doing it when you left this message. Multichill (talk) 14:16, 3 June 2023 (UTC)Reply[reply]
Oh, perfect. Sorry for bothering you then! —‍Mdaniels5757 (talk • contribs) 14:16, 3 June 2023 (UTC)Reply[reply]