(Q28)

English

Hungary

country in Central Europe

  • hu
  • ūüá≠ūüáļ
  • HUN

Statements

0 references
0 references
Magyarorsz√°g (Hungarian)
0 references
MańŹarsk√° republika (Czech)
0 references
Magyarorsz√°g (Hungarian)
0 references
ūüá≠ūüáļ (no linguistic content)
0 references
ňąv ≤en…°r ≤…™j…ô
0 references
ňą äŇč…°a Ān
0 references
Hungarian (English)
0 references
ungarisch (German)
0 references
Ungar (German)
0 references
Ungarin (German)
0 references
Hongaar (Dutch)
0 references
magyar (Hungarian)
0 references
Hungariano (Ido)
0 references
hungaro (Esperanto)
0 references
Macar√§nan (Volap√ľk)
0 references
ungersk (Swedish)
0 references
—É–Ĺ–≥–į—Ä—Ü–ł (Bulgarian)
0 references
—É–Ĺ–≥–į—Ä–Ķ—Ü (Bulgarian)
0 references
—É–Ĺ–≥–į—Ä–ļ–į (Bulgarian)
0 references
mańĎar (Croatian)
0 references
mańĎarica (Croatian)
0 references
ŔÖō¨ōĪŔä (Arabic)
0 references
ŔÖō¨ōĪŔäō© (Arabic)
0 references
ŔÖō¨ōĪŔäŔąŔÜ (Arabic)
0 references
—É–≥–ĺ—Ä–Ķ—Ü—Ć (Ukrainian)
0 references
–ľ–į–ī—Ź—Ä (Ukrainian)
0 references
—É–≥–ĺ—Ä–ļ–į (Ukrainian)
0 references
–ľ–į–ī—Ź—Ä–ļ–į (Ukrainian)
0 references
—É–≥–ĺ—Ä—Ü—Ė (Ukrainian)
0 references
–ľ–į–ī—Ź—Ä–ł (Ukrainian)
0 references
–≤–Ķ–Ĺ–≥—Ä (Russian)
0 references
–≤–Ķ–Ĺ–≥–Ķ—Ä–ļ–į (Russian)
0 references
–≤–Ķ–Ĺ–≥—Ä—č (Russian)
0 references
hongarès (Catalan)
0 references
hongaresa (Catalan)
0 references
hongaresos (Catalan)
0 references
◊Ē◊ē◊†◊í◊®◊ô (Hebrew)
0 references
◊Ē◊ē◊†◊í◊®◊ô◊ô◊Ē (Hebrew)
0 references
maghiari (Romanian)
0 references
maghiar (Romanian)
0 references
maghiarńÉ (Romanian)
0 references
ŗ¶Ļŗ¶ĺŗ¶ôŗßćŗ¶óŗßáŗ¶įŗßÄŗ¶Įŗ¶ľ (Bangla)
0 references
0 references
0 references
magiar (Lingua Franca Nova)
0 references
ungarian (Lingua Franca Nova)
0 references
h√ļngaru (Asturian)
h√ļngara (Asturian)
h√ļngaro (Asturian)
0 references
őüŌćő≥ő≥ŌĀőŅŌā (Greek)
0 references
őüŌÖő≥ő≥őĪŌĀő≠ő∂őĪ (Greek)
0 references
őüŌćő≥ő≥ŌĀőŅőĻ (Greek)
0 references
őüŌÖő≥ő≥őĪŌĀő≠ő∂őĶŌā (Greek)
0 references
ungarezo (Venetian)
0 references
ungarezi (Venetian)
0 references
ungareza (Venetian)
0 references
ungareze (Venetian)
0 references
Himnusz 1920s.ogg
1 min 5 s; 785 KB
0 references
Think Hungary more than expected (English)
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references

Map

47¬į10'6.463"N, 19¬į23'44.279"E
1 reference
Nem ott van Magyarorsz√°g k√∂zepe, ahol eddig hitt√ľk (Hungarian)
Bihari D√°niel
25 June 2019
30 December 2022

Map

47¬į57'14.0"N, 22¬į53'47.4"E
1947
0 references

Map

48¬į35'6.8"N, 21¬į26'22.2"E
1947
0 references

Map

45¬į44'13.34134"N, 18¬į26'48.69712"E
1947
0 references

Map

46¬į52'7.0"N, 16¬į6'48.6"E
1920
0 references
0 references
0 references
14 December 1955
0 references
0 references
6 November 1990
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
14 May 1955
1 July 1991
0 references
25 January 1949
28 June 1991
0 references
0 references
15 February 1991
0 references
62.5 years old
0 references
9,983,967
10,029,321
10,061,734
10,087,947
10,119,835
10,147,935
10,178,653
10,216,604
10,255,815
10,298,723
10,337,910
10,367,537
10,398,489
10,432,055
10,478,720
10,540,525
10,598,677
10,648,031
10,684,822
10,704,152
10,711,848
10,705,535
10,689,463
10,668,095
10,648,713
10,630,564
10,612,741
10,596,487
10,481,719
10,373,400
10,369,341
10,357,523
10,343,355
10,328,965
10,311,238
10,290,486
10,266,570
10,237,530
10,210,971
10,158,608
10,129,552
10,107,146
10,087,065
10,071,370
10,055,780
10,038,188
10,022,650
10,000,023
1 August 1946
0 references
0.773