(Q717)

English

Venezuela

sovereign state in northern South America

  • Bolivarian Republic of Venezuela
  • BR Venezuela
  • VE
  • ūüáĽūüá™
  • Estados Unidos de Venezuela
  • Vzla
  • VEN

Statements

0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
1 reference
26 January 2019
Rep√ļblica Bolivariana de Venezuela (Spanish)
0 references
Bolivarian Republic of Venezuela (English)
0 references
Venezuela (Spanish)
0 references
ūüáĽūüá™ (no linguistic content)
0 references
venezolano (Spanish)
0 references
venezuelai (Hungarian)
0 references
Venezuelano (Ido)
0 references
Venesol√§nan (Volap√ľk)
0 references
ŔĀŔÜō≤ŔąŔäŔĄŔä (Arabic)
0 references
ŔĀŔÜō≤ŔąŔäŔĄŔäō© (Arabic)
0 references
ŔĀŔÜō≤ŔąŔäŔĄŔäŔąŔÜ (Arabic)
0 references
–≤–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā—É—ć–Ľ–Ķ—Ü (Russian)
0 references
–≤–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā—É—ć–Ľ–ļ–į (Russian)
0 references
–≤–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā—É—ć–Ľ—Ć—Ü—č (Russian)
0 references
◊ē◊†◊¶◊ē◊ź◊ú◊ô (Hebrew)
0 references
◊ē◊†◊¶◊ē◊ź◊ú◊ô◊™ (Hebrew)
0 references
venezueleni (Romanian)
0 references
venezuelean (Romanian)
0 references
venezueleanńÉ (Romanian)
0 references
ŗ¶≠ŗßáŗ¶®ŗßáŗ¶úŗßĀŗ¶Įŗ¶ľŗßáŗ¶≤ŗßÄŗ¶Įŗ¶ľ (Bangla)
0 references
Venezuelan (English)
0 references
venezuelano (Italian)
0 references
venezuelana (Italian)
0 references
venezuelani (Italian)
0 references
venezuelane (Italian)
0 references
venezuelan (Lingua Franca Nova)
0 references
venezolanu (Asturian)
0 references
venezolana (Asturian)
0 references
Venezuelano (Esperanto)
0 references
venezolanos (Spanish)
0 references
Venezuelans (English)
0 references
0 references
0 references
0 references

8¬įN, 67¬įW
0 references

15¬į40'15.5"N, 63¬į37'9.9"W
0 references
0 references
23 January 2019
0 references
15 November 1945
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
28,868,486
July 2014
7,580,281
7,872,644
8,172,322
8,477,485
8,785,731
9,095,742
9,406,598
9,719,951
10,040,248
10,373,554
10,724,328
11,093,065
11,478,612
11,881,567
12,302,193
12,739,894
13,196,169
13,669,054
14,150,223
14,628,595
15,096,432
15,549,525
15,990,376
16,426,198
16,867,806
17,322,754
17,793,283
18,275,997
18,766,017
19,256,060
19,740,786
20,218,813
20,691,641
21,160,262
21,626,607
22,092,144
22,556,838
23,020,184
23,482,700
23,945,002
24,407,553
24,870,441
25,333,622
25,797,219
26,261,326
26,725,897
27,190,882
27,655,937
28,120,312
28,583,040
29,043,283
29,500,625
29,954,782
30,405,207
28,515,829
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references