Beste DanielleJWiki,

In A.B.C. for soldiers on leave krijg ik een melding dat 'locatie' ontbreekt als verklaring bij 'collectie'. Geen idee wat ik daar in kan vullen. Weet je raad, want je zit - begrijp ik - letterlijk dicht bij het vuur?
Collegiale groeten, Klaas `Z4␟` V:  09:59, 6 June 2020 (UTC)
P.S. wil je ook kijken naar deze botbewerking waar wel een beschrijving is ingevuld, maar geen label... Klaas `Z4␟` V:  12:42, 6 June 2020 (UTC)
De locatie is Koninklijke Bibliotheek (Q1526131)
Dat is bij 36 topstukken momenteel het geval (wel Franse omschrijving geen label). Dat komt omdat halverwege die botrun het script werd herschreven om de bot iets anders te laten doen; het waren 36 testbewerkingen. Dat wordt of de week van 8/6 of de week van 15/6 opgelost. DanielleJWiki (talk) 20:19, 6 June 2020 (UTC)
OK, dank voor je heldere antwoorden. Een bot testen in de hoofdnaamruimte waar alle liveprojecten mee werken is een minder handige keuze geweest van de auteur van die bot, maar goed.
Daar heeft zij of hij verwacht ik van geleerd. Collegiale samenwerkingsgroeten, Klaas `Z4␟` V:  22:34, 7 June 2020 (UTC)
Deze botbewerkingen vallen (netjes met een bewerkingssnelheid van een gewone gebruiker) binnen de 50-250 voorbeeldbewerkingen die door een bot gedaan moeten worden voordat de botflag uitgedeeld kan worden. Ik begrijp dat zoiets heel verwarrend kan zijn voor gebruikers die daar verder nog geen ervaring mee hebben. Vragen over (de bewerkingen van) een bot kunnen het beste gesteld worden op de pagina van de bot. DanielleJWiki (talk) 08:01, 8 June 2020 (UTC)
Het boekje (de titel geeft dat al klip en klaar aan) is wel degelijk in het Engels geschreven, Danielle... Klaas `Z4␟` V:  22:49, 7 June 2020 (UTC)
Je brengt steeds een fout aan bij described at URL (P973): een qualifier (in dit geval language of work or name (P407)) heeft altijd betrekking op de verklaring waar de desbetreffende qualifier bij staat. De taal waarin het boekje beschreven wordt op de link van described at URL (P973) is Nederlands. Je had bijvoorbeeld deze nieuwe waarde kunnen toevoegen met daarbij wel de qualifier language of work or name (P407): Engels. (Ik heb het even voorgedaan)
Als je de language of work or name (P407) wilt beschrijven van een subject als A.B.C. for soldiers on leave (Q72752459) dan maak je gewoon een nieuwe verklaring aan language of work or name (P407):Engels. Ook dat heb ik even voorgedaan zodat het nu voor dit Q-id aangevuld is. Ik hoop dat het zo duidelijker is. DanielleJWiki (talk) 08:01, 8 June 2020 (UTC)
Integendeel. Je maakt simpele dingen als 'taal van het werk' (echt Engels, lees het boekje maar eens) nodeloos ingewikkeld en blijkbaar onwaar... Ben je nu echt zo betweterig of doe je je maar als zodanig voor en hoort dat bij het moderator- of projectmedewerkerschap?  Klaas `Z4␟` V:  11:59, 12 June 2020 (UTC)
Een qualifier slaat altijd op de claim waar het bij staat (in dit geval bij de link naar de beschrijving van het topstuk). language of work or name (P407) staat bijna bovenaan ook als eigen claim verwerkt met English (Q1860). Daar is niets moeilijks of onwaars aan. DanielleJWiki (talk) 12:06, 12 June 2020 (UTC)
Ik zie dat iemand een extra link naar die beschrijving heeft toegevoegd: 1 in het Nederlands, een andere in het Engels. Nu klopt alles perfect! Klaas `Z4␟` V:  12:12, 12 June 2020 (UTC)
Zie hierboven: "Ook dat heb ik even voorgedaan zodat het nu voor dit Q-id aangevuld is. Ik hoop dat het zo duidelijker is." Diegene ben ik, zoals ik hierboven aangeef heb ik het aangegeven hoe de qualifier en de claim wél gebruikt moeten worden. DanielleJWiki (talk) 12:18, 12 June 2020 (UTC)

New OpenRefine reconciliation serviceEdit

Hi!

Thank you for wearing the {{User loves OpenRefine}} userbox on your user page!

Because the existing Wikidata reconciliation service has had severe performance issues recently, I have created a new one which should be faster and more robust. You can add it to OpenRefine in the reconciliation dialog with the following URL: https://wikidata.reconci.link/en/api (or by replacing en by any other language code).

If you have any issues with this new service, let me know.

Happy reconciling! − Pintoch (talk)