Open main menu

User talk:Jeblad

About this board

Previous discussion was archived at User talk:Jeblad/Archive 1 on 2016-03-27.

Trade (talkcontribs)
Jeblad (talkcontribs)

Muhammad Rafiq (retired army) is born in 1954, while Muhammad Rafiq (brigadier) was commandant in 1954. No, they can't be the same person.

Reply to "Could this be the same person?"
Pmt (talkcontribs)
Reply to "Ny ID foreslått"
Pmt (talkcontribs)

God ettermiddag! Jeg har fått en Excel fil fra @Eli Fure:, denne inneholder navnet på alle arkivskaperne med nettlenker til arkivportalen. Det er omtrent 27 000 aktører. Jeg vil gjerne få høre din mening om hva du tror er den enkleste måten å bruke denne på. Det greieste hadde jo vært å dumpe dene filen rett inn i wikidata via en bot (?) med etikett og arkivaktøren sin aktør-ID Arkivportalen agent ID (P5887). Men regner med at det ikke er så rett fram, noen må vel gi tillatelse.?

Eli Fure (talkcontribs)

Nå viser det seg ved nærmere gransking at denne filen inneholder ikke bare arkivskapere, men også noen andre aktører. Det kan være eksempler på at noen har skapt materiale som finnes i andre arkiv. Det tenkes ikke her på vanlige brev som er kommet inn i arkivet, men f.eks på fotografier, hvor fotografen er kjent. Det er ikke alle fotografier som er registrert med fotograf på denne måten. En annen aktør som heller ikke er en arkivskaper, kan feks være avleverende instans. Hvis f.eks et arkiv er havnet hos noen andre, og disse siste avleverer, vil disse også komme med som aktør i excelarket. Jeg vet ikke om det spiller noen rolle, gjør det det, er det antakelig mulig å luke disse ut, men det er en litt mer omfattende oppgave, og vi kan se nærmere på det når vi vet mer om hva slags løsning som kan tenkes innen wikiverdenen.

Reply to "Arkivportalen aktør-ID"
Pmt (talkcontribs)

God kveld! Jeg har begynt å bruke Archiveportal aktor ID (P5887) og Archiveportal aktor ID (P5887). I den forbindelse vil jeg gjerne ha din mening på redigeringen på Gerhard Gjerding (Q11971894). Arkivet etter Gjerding finner jeg hos arkiv institusjonen Regional State Archives in Kristiansand (Q19390309).

Jeg har også lagt til archives at (P485), selv om denne har litt merkelig beskrivelse.

Bruken av Archiveportal aktor ID (P5887) i dette elementet er vel ikke rett. Arkivet etter Gjerding heter Gerhard Gjerdings samlinger og burde jo formelt ha sitt eget emne på samme måte som The Münich collection (Q11990502), men det er vel lite aktuelt.

@EliFure: (?) @Eli Fure Ellers så går jeg ut i fra at Gjerding her er no label (Q11958972) og ikke Statsarkivet i Kristiansand? DVs at Archiveportal aktor ID (P5887) er det samme som no label (Q11958972)? Mvh

Jeblad (talkcontribs)

Slik jeg forstod @Eli Fure så vil både «aktor» og «arkiv» samsvare med «skaper» om det er et pesonarkiv, men hun bør kanskje selv klargjøre hvordan dette bør være.

Takk for svar! Avventer kommentar til Gerhard Gjerding fra Eli Fure.

Jeg vil også sjekke litt mer rundt bruken av catalog code (P528) og kvalifikatoren catalog (P972) i forbindelse med disse ID ene og se om det kan føre til noe. Mvh

Jeblad (talkcontribs)

Bruk «reply» eller skriv i boksen.

Pmt (talkcontribs)

Sri skal selvsagt aldri gjenta seg...

Jeblad (talkcontribs)

He he…

Reply to "Gerhard Gjerding"
Migrant (talkcontribs)
Jeblad (talkcontribs)

Hehe, jeg husker jeg så at han døde før krigens slutt, så skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke førte på dødsdatoen som siste mulige dato for medlemsskapet…

Reply to "Gulbrand Lunde"
Pmt (talkcontribs)
Jeblad (talkcontribs)

De to no label (Q10636253) og political organization (Q7210356) skulle vært slått sammen. Jeg la til political organization (Q7210356), men fjernet den igjen fordi den gir begrensingsfeil (constraint error). Muligens er «feilen» at political party (Q7278) burde subklasse fra political organization (Q7210356), og muligens er det flere overgangsformer.

Jeg er i tvil om group (Q16887380) bør brukes i instance of (P31), for det øker kompleksiteten nokså mye når en skal finne frem til riktig oppføring. De fleste script ser nok bare bort fra denne. Hvis vi hadde bedre biblioteker for å sjekke P31 så ville vel ikke dette vært så stort problem.

Hvis du vil se hvordan forskjellige egenskaper slår ut så kan du bruke spesialsiden Special:ConstraintReport, eller gå rett til rapporten for Uavhengighetspartiet.

Jeblad (talkcontribs)

Hvis du vil sette deg mer inn i semantisk web så kan jeg anbefale Foundations of Semantic Web Technologies (ISBN 978-1-4200-9050-5) av Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, og Sebastian Rudolph. Jeg kjøpte boka på Blindern, men nå om dagen er det vel enklest å bestille den på Amazon.

Det er tre klasser av OWL. Lavest er «simple», dernest «DL» og til slutt «full». Det var en slags idé om at Wikidata skulle være «OWL simpl» og kanskje litt inn i «OWL DL». At ting både kan være både en instans og en klasse er i «OWL full». Dette har vi fullt opp av i Wikidata, og er noe av grunnen til at ting er vanskelig. Med dette kommer problemet med hvorvidt en gruppe av ting er en gruppe av instanser eller om det representerer en klasse.

Reply to "Selvstendighetspartiet"

Please add new items to the BOTTOM of this list

1
Multichill (talkcontribs)
Reply to "Please add new items to the BOTTOM of this list"

http://histreg.no/index.php/sign-in

2
Richard Arthur Norton (1958- ) (talkcontribs)

Is my password for histreg.no the same as digitalarkivet.no? There is no place to create an account at histreg.no. I emailed them and they told me I did not need to be logged in to merge IDs from the census into a single person. The screenshots in the instructions do not look the same when I do a search.

Jeblad (talkcontribs)

Queries about credentials and log-in procedures at HistReg and Digitalarkivet should go to them, not me! :)

Reply to "http://histreg.no/index.php/sign-in"
Pmt (talkcontribs)

God aften! Kan du hjelpe meg med denne? Jeg har to traktater, Svalbardtraktaten som er en multilateral traktat og Cobden–Chevalier som er en bilateral treaty (Q9557810) bilateral traktat. Begge to er traktater og har dermed ha Forekomst av traktat. Jeg ser det imidlertidig slik at Svalbardtraktaten heller skal ha Forekomst av multilateral traktat og Cobden–Chevalier Forekomst av bilateral traktat da disse to er det laveste nivået for Forekomst av traktat.

mvh

Jeblad (talkcontribs)

Det er nok riktig, men ser ikke helt hva du ønsker hjelp med?

Pmt (talkcontribs)

Hei igjen og takk for svar. Det var akkurat prinsippet med at et element skal være forekomst av nivået over jeg trenge en second opinion på- Mvh

Reply to "Traktat, forekomst av"
129.240.69.112 (talkcontribs)

Thorild Ostad ble skilt fra Lillebjørn Nilsen i 2013. Har fjernet oppføring av henne som ektefelle. (Gisle Hannemyr)

Jeblad (talkcontribs)

I slike tilfeller er det bedre å sette riktig slutt-dato. Hvis oppføringen bare fjernes så vil noen legge det tilbake, og da gjerne med de manglende datoene.

Reply to "Thorild Ostad"
Return to the user page of "Jeblad".