About this board

Previous discussion was archived at User talk:Jeblad/Archive 1 on 2016-03-27.

4ing (talkcontribs)

Siste folketelling i Norge var i 2011. Nyere befolkningsdata fra SSB er uttrekk fra Folkeregisteret.

Jeblad (talkcontribs)
Reply to "Folketelling"
Sextvåetc (talkcontribs)

Hej!


Q1: I have seen you add bokmål or nynorsk as P2936 in norske kommune! Good! Are those places where you have added both, where it is "nøytral"?


Adding P3831:målform as qualifier was a good idea. It makes it less problematic to separate "high quality"-claims like yours from other random values.


Q2: How about the kommune(s) where a sami language is used? If I remember correctly there is only one, or has that changed since last time I checked?

Jeblad (talkcontribs)

Using “Nøytral” is problematic, as it does not say what it covers. It builds on implicit knowledge, so by writing out what it means it become clearer.

The quality in this case isn't particular high quality, as the source is somewhat dubious. It conmes from a data template used at nowiki, but that reference a page at SSB which obviously does not have the claimed information. It has although been used for some time so it seems correct.

There are several municipalities within the Sami Language Area, but I have not gotten around to add them. There are three different Sami Languages in use. Porsanger kommune, also use Kven language. Municipalities with additional languages are listed at w:no:Forvaltningsområdet for samisk språk.

Sextvåetc (talkcontribs)
Jeblad (talkcontribs)
Sextvåetc (talkcontribs)

Have you ensured that there are no random values added to P2936 in any kommune?

Jeblad (talkcontribs)

Should not be for any Norwegian municipalities.

Sextvåetc (talkcontribs)

Good, then I can remove the qualifier requirements in the template.


You see, I have so many times seen people adding "Language X" to random entity Y with the only reason, they and their family uses that language and they live in Y.


Forvaltningsområdet for samisk språk is an intresting term as such. One of my neighbour kommune here in Sweden has become a Förvaltningsområde för samiska. But I doubt one single person speaks South sami there. The Sami Culture exists, but not the language, at least not the original South sami.

Jeblad (talkcontribs)

I know very little about the Swedish “Förvaltningsområde för samiska”, but in Narway “Forvaltningsområdet for samisk språk” imply the administration must be able to handle a case in Sami language, not just put up roadsigns with additional Sami text.

Reply to "Målform"
Trade (talkcontribs)
Jeblad (talkcontribs)

Muhammad Rafiq (retired army) is born in 1954, while Muhammad Rafiq (brigadier) was commandant in 1954. No, they can't be the same person.

Reply to "Could this be the same person?"
Pmt (talkcontribs)
Reply to "Ny ID foreslått"
Pmt (talkcontribs)

God ettermiddag! Jeg har fått en Excel fil fra @Eli Fure:, denne inneholder navnet på alle arkivskaperne med nettlenker til arkivportalen. Det er omtrent 27 000 aktører. Jeg vil gjerne få høre din mening om hva du tror er den enkleste måten å bruke denne på. Det greieste hadde jo vært å dumpe dene filen rett inn i wikidata via en bot (?) med etikett og arkivaktøren sin aktør-ID Arkivportalen agent ID (P5887). Men regner med at det ikke er så rett fram, noen må vel gi tillatelse.?

Eli Fure (talkcontribs)

Nå viser det seg ved nærmere gransking at denne filen inneholder ikke bare arkivskapere, men også noen andre aktører. Det kan være eksempler på at noen har skapt materiale som finnes i andre arkiv. Det tenkes ikke her på vanlige brev som er kommet inn i arkivet, men f.eks på fotografier, hvor fotografen er kjent. Det er ikke alle fotografier som er registrert med fotograf på denne måten. En annen aktør som heller ikke er en arkivskaper, kan feks være avleverende instans. Hvis f.eks et arkiv er havnet hos noen andre, og disse siste avleverer, vil disse også komme med som aktør i excelarket. Jeg vet ikke om det spiller noen rolle, gjør det det, er det antakelig mulig å luke disse ut, men det er en litt mer omfattende oppgave, og vi kan se nærmere på det når vi vet mer om hva slags løsning som kan tenkes innen wikiverdenen.

Reply to "Arkivportalen aktør-ID"
Pmt (talkcontribs)

God kveld! Jeg har begynt å bruke Archiveportal aktor ID (P5887) og Archiveportal aktor ID (P5887). I den forbindelse vil jeg gjerne ha din mening på redigeringen på Gerhard Gjerding (Q11971894). Arkivet etter Gjerding finner jeg hos arkiv institusjonen Regional State Archives in Kristiansand (Q19390309).

Jeg har også lagt til archives at (P485), selv om denne har litt merkelig beskrivelse.

Bruken av Archiveportal aktor ID (P5887) i dette elementet er vel ikke rett. Arkivet etter Gjerding heter Gerhard Gjerdings samlinger og burde jo formelt ha sitt eget emne på samme måte som The Münich collection (Q11990502), men det er vel lite aktuelt.

@EliFure: (?) @Eli Fure Ellers så går jeg ut i fra at Gjerding her er no label (Q11958972) og ikke Statsarkivet i Kristiansand? DVs at Archiveportal aktor ID (P5887) er det samme som no label (Q11958972)? Mvh

Jeblad (talkcontribs)

Slik jeg forstod @Eli Fure så vil både «aktor» og «arkiv» samsvare med «skaper» om det er et pesonarkiv, men hun bør kanskje selv klargjøre hvordan dette bør være.

Takk for svar! Avventer kommentar til Gerhard Gjerding fra Eli Fure.

Jeg vil også sjekke litt mer rundt bruken av catalog code (P528) og kvalifikatoren catalog (P972) i forbindelse med disse ID ene og se om det kan føre til noe. Mvh

Jeblad (talkcontribs)

Bruk «reply» eller skriv i boksen.

Pmt (talkcontribs)

Sri skal selvsagt aldri gjenta seg...

Jeblad (talkcontribs)

He he…

Reply to "Gerhard Gjerding"
Migrant (talkcontribs)
Jeblad (talkcontribs)

Hehe, jeg husker jeg så at han døde før krigens slutt, så skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke førte på dødsdatoen som siste mulige dato for medlemsskapet…

Reply to "Gulbrand Lunde"
Pmt (talkcontribs)
Jeblad (talkcontribs)

De to no label (Q10636253) og political organization (Q7210356) skulle vært slått sammen. Jeg la til political organization (Q7210356), men fjernet den igjen fordi den gir begrensingsfeil (constraint error). Muligens er «feilen» at political party (Q7278) burde subklasse fra political organization (Q7210356), og muligens er det flere overgangsformer.

Jeg er i tvil om group (Q16887380) bør brukes i instance of (P31), for det øker kompleksiteten nokså mye når en skal finne frem til riktig oppføring. De fleste script ser nok bare bort fra denne. Hvis vi hadde bedre biblioteker for å sjekke P31 så ville vel ikke dette vært så stort problem.

Hvis du vil se hvordan forskjellige egenskaper slår ut så kan du bruke spesialsiden Special:ConstraintReport, eller gå rett til rapporten for Uavhengighetspartiet.

Jeblad (talkcontribs)

Hvis du vil sette deg mer inn i semantisk web så kan jeg anbefale Foundations of Semantic Web Technologies (ISBN 978-1-4200-9050-5) av Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, og Sebastian Rudolph. Jeg kjøpte boka på Blindern, men nå om dagen er det vel enklest å bestille den på Amazon.

Det er tre klasser av OWL. Lavest er «simple», dernest «DL» og til slutt «full». Det var en slags idé om at Wikidata skulle være «OWL simpl» og kanskje litt inn i «OWL DL». At ting både kan være både en instans og en klasse er i «OWL full». Dette har vi fullt opp av i Wikidata, og er noe av grunnen til at ting er vanskelig. Med dette kommer problemet med hvorvidt en gruppe av ting er en gruppe av instanser eller om det representerer en klasse.

Reply to "Selvstendighetspartiet"

Please add new items to the BOTTOM of this list

1
Multichill (talkcontribs)
Reply to "Please add new items to the BOTTOM of this list"

http://histreg.no/index.php/sign-in

2
Richard Arthur Norton (1958- ) (talkcontribs)

Is my password for histreg.no the same as digitalarkivet.no? There is no place to create an account at histreg.no. I emailed them and they told me I did not need to be logged in to merge IDs from the census into a single person. The screenshots in the instructions do not look the same when I do a search.

Jeblad (talkcontribs)

Queries about credentials and log-in procedures at HistReg and Digitalarkivet should go to them, not me! :)

Reply to "http://histreg.no/index.php/sign-in"