Open main menu
Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, ŠJů!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • User options – including the 'Babel' extension, to set your language preferences.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed tools to allow for easier completion of some tasks.

Please remember to sign your messages on talk pages by typing four tildes (~~~~); this will automatically insert your username and the date.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards!

--Ymblanter (talk) 15:58, 12 March 2013 (UTC)

Thanks muchEdit

Thanks very much for your help at Wikidata:Wikimedia Commons! — Cirt (talk) 13:09, 14 March 2013 (UTC)

Merging itemsEdit

Hallo ŠJů,

For merging items, you may want to use the merge.js gadget from help page about merging. It has an option "Request deletion for extra items on RfD" to automatically place a request to delete the emptied page. This way of nominating makes it a lot easier for the admins to process the requests.

With regards, -      - (Cycn/talk) 08:48, 6 February 2014 (UTC)

Translation requestEdit

Hello.

Can you create the article en:Road signs in Azerbaijan in Czech Wikipedia?

Yours sincerely, A2D2 (talk) 13:59, 1 May 2019 (UTC)

Hi A2D2. Czech Wikipedia has no ambition to map traffic signs in all countries of the world. We have not even fully described the history of the Czechoslovak signage. English Wikipedia plays the role of an international version. --ŠJů (talk) 14:07, 1 May 2019 (UTC)
I understand. Thank you for your reply. A2D2 (talk) 14:09, 1 May 2019 (UTC)
@A2D2: Btw., as I can see at az:Azərbaycan Respublikası yol nişanları, Azerbaijan uses almost identical set of road signs with identical numbering as Russia? In such case, it is not so important to present the hole set several times but rather to emphasize distinctions (3.32, 3.33, 4.4 etc.?). --ŠJů (talk) 21:36, 22 July 2019 (UTC)

NáchodEdit

Jaký byl důvod pro odstranění obrázků z položky Náchod? --Juandev (talk) 20:45, 22 July 2019 (UTC)

Zdravím. V diskusi používej odkazy, ať je jasné, o čem diskutuješ; položek "Náchod" je tu asi pět.
Důvodem odstranění většiny nadbytečných obrázků bylo zřejmě to, že si někdo spletl položku image (P18) s galerií. Standardní použití této vlastnosti je, že se do ní vloží v ideálním případě JEDEN obrázek, nejlépe reprezentující subjekt článku (a ten se pak zobrazuje jako defaultní obrázek v infoboxech). Ideální je tedy buď celkový pohled, nebo nějaké "ikonické" místo či stavba, které daný subjekt článku (např. město či vesnici) nejlépe symbolizuje. Pokud tam někdy je druhý či třetí obrázek, tak to jsou spíš takoví "náhradníci v záloze", infoboxy je samozřejmě ignorují. Pokud chceš vytvořit nějakou reprezentativní galerii většího počtu obrázků, například fotky všech zajímavých budov v obci, pak založ v Commons stránku s galerií a tady z Wikidat na ni odkaž pomocí Commons gallery (P935) – pokud tedy v daném případě taková galerie má nějakou přidanou hodnotu oproti Commons category (P373) – většinou se totiž pak takovou galerii nikomu nechce udržovat, doplňovat a aktualizovat, zatímco kategorie jsou součástí živého organismu. --ŠJů (talk) 21:12, 22 July 2019 (UTC)

Na tu položku jsem se ptal a dostal jsem jiné informace. Naopak mi bylo řečeno, že by bylo ideální tam mýt více obrázků. Takže pokud je to nějaký úzus, prosím odkaz na tento úzus.--Juandev (talk) 23:45, 22 July 2019 (UTC)

@Juandev: Tak záleží na tom, koho jsi se ptal a od koho jsi ty informace dostal, a vlastně i na tom, jestli jsi ho správně pochopil. Jistě, už od toho roku 2013 se občas našli lidé, kteří si tu "vlastnost" začali plést s galerií, ale taky už od začátku takové výstřelky vyvolávaly nesouhlasné diskuse.
Co si představuješ pod "odkazem na úzus", to fakt nevím. Úzus je prostě reálná praxe - tedy jak lidé obvykle tuto "vlastnost" využívají. A reálně tato položka byla naplňovaná obrázkem z infoboxů a používaná k defaultnímu zobrazení obrázku v infoboxu. Tedy z logiky věci tak, že se používá jen první obrázek a případné další tam jsou nadbytečné. Ovšem reálně najdeš i spoustu úletů, kdy někdo původní účel nepochopí a úzus nerespektuje. Pro vnímání úzu je třeba i určité všímavosti, citu a selského rozumu, které ani není radno nahrazovat úplně striktními pravidly, ale bohužel se pak hodně těžko ten úzus vysvětluje někomu, kdo má to vnímání hodně svérázné… Někdy ten "inovátor" skutečně může být vizionář, který úzus posune k něčemu lepšímu, praktičtějšímu a logičtějšímu (a ostatní se k tomu dobrovolně a rádi přikloní), ale častěji to bývá spíš někdo, kdo prostě něco nepochopil.
Když se podíváš na anglický popis v image (P18), tam se píše "image of relevant illustration of the subject". Nic o tom, že by obrázků mělo být víc. V dokumentaci k P18 najdeš např. odkazy na údržbové kategorie, které sledují, jestli se obrázek v P18 shoduje či liší oproti infoboxu. Na stránce Wikidata:Database_reports/Constraint_violations/P18 až do 6. 7. 2015 bylo vložení více hodnot vyloženě sledováno jako chyba (která ovšem nebyla přímo blokovaná, tj. ty další obrázky tam vložit lze, ale je to v zásadě nežádoucí). Podle mého názoru to později bylo tolerováno proto, že když se do Wikidat hromadně importovala data z infoboxů jednotlivých jazykových verzí, tak aby při robotickém importu ten, který byl importován časově první, neblokoval vložení dalších, protože v jiné Wikipedii třeba mohli mít vybrán lepší. Ale ta duplicita byla spíše přechodný stav, kdy se předpokládalo, že pak se z těch více fotek (obrázků) vybere "ručně" ten nejreprezentativnější. Jen řekněme v mezních nerozhodných případech tam někdo pro sichr ponechal i "náhradníka", který ovšem fakticky "nefunguje", pokud tam je jako druhý.
V diskusích už od roku 2013, kdy Wikidata byla ještě v plenkách, najdeš samozřejmě spoustu představ, které z dnešního hlediska jsou úplně mimo (anebo byly naivní a mimo už tehdy), protože tehdy ještě lidé neměli úplně představu, jak WikiData nakonec budou fungovat, nicméně mimo jiné tam najdeš i zmínku, že původně tato vlastnost měla nastavení "single value", tedy že jí má být přiřazena pouze jedna hodnota. Diskusi pak vyvolal ještě v roce 2013 právě extrémní případ, kdy někdo do jedné položky narval - naprosto v rozporu s původním účelem a územ - rovnou 10 obrázků. V srpnu 2014 začaly objevovat i takové šílenosti, jako že někdo do jedné položky nacpal třeba 60 obrázků, v diskusi Wikidata:Project_chat/Archive/2014/08#new "game"? problems with adding of multiple images (P18) opět muselo být připomenuto: "P18 is not designed to store more than 1 image at the moment" (P18 není navržena k tomu, aby v ní byl v jednu chvíli uložen víc než 1 obrázek). V diskusi Property talk:P18#Database or datahell? se také nakonec diskutující dohodli (volně přeloženo): "když něco takového zase uvidíš, prosím, revertuj to (nebo jinak sniž počet obrázků na 1) a upozorni uživatele, který tam ten nepořádek přidal. A pokud i potom uvidíš nějaké podobné editace, měl bys o tom nechat zmínku na fóru, aby si ostatní toho problému taky všímali." V lednu 2016 byla dokonce přímo diskuse (Unique value constraint?) o tom, jestli to omezení na 1 hodnotu zrušit, nebo zachovat. Opět diskuse začala tím, že tato vlastnost je nejužitečnější, pokud obsahuje jeden obrázek, který reprezentuje subjekt nejlépe, a že její zneužívání k vytváření jakýchsi galerií narušuje její základní funkci, tj. obsahovat jeden obrázek určený pro automatické zobrazení (v infoboxech, seznamech aj.), a asi 7 lidí tam jasně převážilo nad dvěma, kteří účel P18 zjevně nepochopili. A znovu se to objevilo v říjnu 2018, kde se opět dva lidé shodli, že v principu má být v P18 pouze jeden obrázek: více obrázků má smysl pouze tehdy, pokud jsou rozlišeny nějakými qualifiers, podle kterých by pak nějaký skript mohl vybírat, který z nich použije (například podle pohlaví u článku o zvířeti, podle jazyka u schémat s popisky atd.). --ŠJů (talk) 01:19, 23 July 2019 (UTC)

Stačí říct. --Juandev (talk) 08:31, 23 July 2019 (UTC)

Category:Contemporary folk music groups from Czechia ≠ Category:Folk musical groups from CzechiaEdit

I've found in Q7703332 that you switched its Commons link from "Category:Folk musical groups from Czechia" to "Category:Contemporary folk music groups from Czechia". It's really not a good idea to mix contemporary folk music with folk music. As you can notice, contemporary folk music groups have their own category. Czech contemporary folk music groups will get one too when the time comes. So, be patient or create a new item for its Commons counterpart.--Russian Rocky (talk) 17:57, 28 September 2019 (UTC)

@Russian Rocky: Q7703332 is for "České folkové skupiny". The Czech term "folk" means exclusively "contemporary folk". "(Traditional) folk music" is called "lidová hudba" or "folklórní hudba" (folklore music) in Czech. As you can see, the linked categories contain just contemporary-folk groups. --ŠJů (talk) 18:14, 28 September 2019 (UTC)
I suggest you to refrain from edit warring. In English and in Russian, it's just Czech folk music groups, not Czech contemporary folk music groups. Don't decide for all how to name categories.--Russian Rocky (talk) 18:30, 28 September 2019 (UTC)
@Russian Rocky: Please check the real content and real purpose of the category. If the English or Russian title is not adequate, correct them. --ŠJů (talk) 18:33, 28 September 2019 (UTC)
Where did you get it? Show a link to this rule, please. If most categories don't match with your Czech category, you can create a new item for the category instead of imposing your view that affects 5 categories in different languages.--Russian Rocky (talk) 19:06, 28 September 2019 (UTC)
As I can see, also the Russian article ru:Фолк-музыка is about contemporary folk, not about (traditional) folk (= ru:Народная музыка). --ŠJů (talk) 18:36, 28 September 2019 (UTC)
As you can notice, there are en:Category:Contemporary folk music groups and en:Category:Folk music groups in the English Wikipedia. Why do you turn a blind eye to it? Your renaming isn't a solution. It's convenient for you, not for everyone.
In our case, I suggest to create a new item (Category:Czech contemporary folk music groups) for Czech and Russian categories rather than forcibly renaming other categories (especially the English category). P.S.: I'll reply you later, I have to go.--Russian Rocky (talk) 19:06, 28 September 2019 (UTC)
All the categories grouped under Q7703332 were created, intended and used just for the groups of folk style in the European meaning, i. e. for the Czech en:Category:Contemporary folk music groups. For the traditional folk groups, we have the item Category:Folk groups from Czechia (Q9232134), which has not special "musical" subcategory yet, because most of the groups combine music, dance and other folklore traditions together. --ŠJů (talk) 19:18, 28 September 2019 (UTC)
As regards the confusion in the English Wikipedia which mixes traditional folk (ru:Народная музыка) with the modern folk (ru:Фолк-музыка), this have to solve the English-language wikipedians. However, Category:Czech folk music groups (Q7703332) fall clearly under Category:Contemporary folk music groups (Q8462878), not directly under Category:Folk music groups (Q55958741). --ŠJů (talk) 19:34, 28 September 2019 (UTC)
The problem is there are no "Category:Folk groups from Czechia" or "Category:Czech folk groups" in the English Wikipedia. In other words, you impose your own point of view based on no consensus (unfortunately, you've provided no link). I think, for starters, you have to consult with the Wikidata community HERE, especially with its native English speakers.
Again, it's not a solution to forcibly change the category's English name from "Category:Czech folk music groups" to "Category:Czech contemporary folk music groups" and forbid to add a Commons interwiki link to "Category:Folk musical groups from Czechia" instead of "Category:Contemporary folk music groups from Czechia", just because the Czech category is more accurately translated as "Category:Czech contemporary folk music groups".
Though, I agree with your remarks on the Russian category. The Russian word "Фолк-группы" is a calque of foreign origin, that's why it's more neat to translate it as "contemporary folk music groups". In Russian, for example, traditional folk music groups are usually called "ансамбли народной песни" ("folk song/music ensembles" in English) or similar. However, there are no appropriate categories for Russian traditional folk music groups in the English Wikipedia. I accept that en:Category:Czech folk music groups is ambiguous, but you or I shouldn't rename it singlehandedly. I assume such a category is different from categories in our languages (Czech and Russian), English Wikipedians use it both for traditional and contemporary folk music groups.
P.S.: Also, it's actually you who created Category:Folk groups from Czechia on Commons and attached it to Q9232134 (Kategorie:České folklórní soubory). So, I don't think it could be taken into account, because there is only one Wikipedia link (not even in English).--Russian Rocky (talk) 00:57, 29 September 2019 (UTC)
@Russian Rocky: Should I repeat ad infinitum that Category:Czech folk music groups (Q7703332) and all the categories linked from that item page (including en:Category:Czech folk music groups) are related clearly, specifically and exclusively to en:Category:Contemporary folk music groups (Category:Contemporary folk music groups (Q8462878)), i.e. to ru:Фолк-музыка (contemporary folk music (Q43343)), not to folklore music (ru:Народная музыка)? As I mentioned, the confusion at en:wiki needs to be solved by en:wikipedians. No need to carry their mess to Wikidata, Commons and other projects. --ŠJů (talk) 14:33, 29 September 2019 (UTC)
You shouldn't repeat it to me, but get an approval from the English speaking community. It's not good to stealthily rename categories despite their names in Wikipedia. I've already told you that the English category is more general and differs from our categories, but it doesn't give you the right to rename it as you personally want to. You can't guarantee that it'll always contain only Czech contemporary folk music groups in the English Wikipedia.--Russian Rocky (talk) 11:39, 30 September 2019 (UTC)
@Russian Rocky: Btw., Q60896310 has no project links but ru:wiki, even though ru:Категория:Фолк-группы России has 50 articles. No en-wiki category, no Commons category is linked… Isn't it a bit strange and suspicious? ru:Категория:Фолк-группы по странам is linked to en:Category:Folk music groups by nationality instead to Category:Contemporary folk music groups by country (Q61983681). Try to solve this mess instead your fight against correct labels and interwikis. --ŠJů (talk) 14:47, 29 September 2019 (UTC)
Please don't tell me what to do. The point is your controversial renaming practices, not some Russian categories.--Russian Rocky (talk) 11:39, 30 September 2019 (UTC)
 ??? --ŠJů (talk) 12:05, 30 September 2019 (UTC)
Return to the user page of "ŠJů".