Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Njardarlogar!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards, DangSunM (T · C) 16:48, 21 December 2012 (UTC)

spin quantum number (P1122)Edit

Just created spin quantum number (P1122). --Tobias1984 (talk) 13:49, 2 February 2014 (UTC)

LeksemEdit

Hei og god kveld. Eg ser at du og har starta med å legge inn leksem. eg har lagt in to tre stykke meir eller mindre etter innfallsmetoden. Har du nokon plan for kva du kjem til å legge inn? Eg finn vel eigentleg at det er litt tidleg å starte innlegging so lenge sidene er som no utan at det er mogeleg å søke. Mvh Pmt (talk) 18:45, 29 May 2018 (UTC)

Hei, utanom leksem der eg har vald ord som passar med leksem-ID-en (døme), har eg hatt og kjem vel framleis til å ha hovudfokus på ord som skil eller kan skilja seg frå bokmål (som månad). Eg har i nokon grad nytta frekvenslista Wiktionary:Frequency lists/Nynorsk (NRK) for nynorsk på den engelske wikiordboka (og som eg sjølv har laga). Det er mogeleg alt no å sjå kva leksem som finst ved å gå inn på bar/sandbox (L123) og endra eller leggja til eit leksem under sandkassebolken der, men det er litt tungvint.
Det er ikkje alt som er heilt klårt for meg enno. Det kan til dømes sjå ut til at fyrst og først skal handsamast som to variantar av same leksemet. Korleis norsk meir ålment skal handsamast er heller ikkje avgjort, det vert vel eit ordskifte om det seinare. --Njardarlogar (talk) 19:10, 29 May 2018 (UTC)

Describing a languageEdit

Hi,

For the breton, I created this stub: Wikidata:Lexicographical data/Documentation/Languages/br to summarize the main morphologic specificites of breton. I would like your advice. Could you take a look and tell me what you think of it? And if you find the idea good, could you do it to for the Norwegian? The idea would be to have a similar page for all languages.

Cdlt, VIGNERON (talk) 13:14, 18 June 2018 (UTC)

@VIGNERON: It's probably a good idea to have a page providing general details about a language as well as outlining how we deal with it here. At the English Wiktionary, they have something similar; for example Wiktionary:About French. Some of the more useful things to put there might be things we don't have yet, like formal policies or common practice that can inform users about the practical details of how they should enter particular data for the language here.
The multilingual nature of Wikidata makes this effort a bit more frustrating, however, since presumably these pages should be translatable. In particular, both the version in the language being described and the English version (and the version of any other language that is highly relevant to or important for the language in question or its speakers) should ideally remain up to date. --Njardarlogar (talk) 18:56, 18 June 2018 (UTC)

Re: Proper nounsEdit

Hi. I read (but I don't remeber where exactly) that "Lexical Category" field is reserved for instances of word class (Q82042). In lexical template Template:Lexicographical properties I wrote it as guideline to use proper noun (Q147276) in instance of (P31). KaMan (talk) 12:28, 21 June 2018 (UTC)

Lexems without formsEdit

You are creating hundreds of lexems but they are "empty". Out of curiosity, do you plan to add to them forms? KaMan (talk) 06:44, 29 June 2018 (UTC)

@KaMan: I wouldn't say that they are empty, they all contain the language and the lexical category in addition to the lemma, which is non-trivial information. I also think senses are more important than forms, since they should better distinguish the lexemes from one another; but we don't have those yet, of course.
I have been thinking about adapting my bot to Wikidata such that it can add all forms, but first it should be clearer what an optimal lexeme entry should look like.
As regular as the Scandinavian languages tend to be, adding their lexeme forms is best left to automation (and as a potential future user of data from the lexeme namespace, I am also most interested in the inflection class). --Njardarlogar (talk) 10:14, 29 June 2018 (UTC)
I see, thank You for your reply. KaMan (talk) 10:41, 29 June 2018 (UTC)

Re: Import from WiktionariesEdit

Yes, I saw the note but I do not do any mass import but simple describe source of the IPA or etymology. I hardly, with effort create about ten lexems per day by hand so this is not automated mass import at all. KaMan (talk) 15:57, 2 July 2018 (UTC)

Eigenskapsforslag norsk vegdatabaseEdit

God kveld, eg har sett på lenkene til eigenskapsforslaget til Norsk vegdatabase. Sida som det lenkast til er ei orientering om at basen vil bli laga og er sist oppdatert i 2014. Har du ev ei meir oppdatert side? Om eg til dømes sett inn https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekt?id=272297253 so kjem eg ikkje til ei side i basen som gir noko opplysningar om brua? Har du nokon fleire lenjkjer og opplysningar for å finne fram i basen. Etter det eg forstår må ein gå via Vegkart. Her er eit klipp frå vegvesenet sitt svar då eg bad om tilgang til BRUTUS

Vi gir kun tilgang til de som utfører arbeid relatert til Statens vegvesen eller skal bruke Brutus i sitt daglige virke. Derimot så sender vi deg gjerne informasjon om bruer hvis det er noe spesielt du er ute etter. Du kan også bruke Vegkart https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3. Skriv Bru i søkefeltet så vil du også få litt opplysninger om enkeltbruer

Mvh Pmt (talk) 18:39, 21 July 2018 (UTC)

Jau, på sida står det til dømes at brua har ei lengd på 164 meter og at materialtypen er «stål». Kommunenummeret er òg oppgjeve å vera 5038 (Verdal). Elles er eigenskapen meint som ein ekstern identifikator, so det som måtte vera tilgjengeleg av informasjon i databasen deira er då berre ein bonus, slik som eg forstår det. :-)
Lenkja som eg gav i eigenskapsframlegget er mynta på dei som ikkje skjøner norsk; norske sider om databanken er mykje meir oppdaterte (t.d. vegdata.no, som sist vart oppdatert 29. juni).
Kva andre høve ein har til å søkja i databasen er eg ikkje heilt stø på; eg kan ikkje ein gong hugsa å ha høyrt om databasen før i dag. --Njardarlogar (talk) 19:28, 21 July 2018 (UTC)
Eg har brukt den mykje og kjem sjølsagt til å støtte eigenskapsforslaget men når eg prøver å åpne https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekt?id=272297253 so ender eg på MS Edge i alle fall opp på eit spørsmål om kva app eg vil bruke. Ein må inn på kartet og fysisk zoome seg inn på objektet søke på bru i høgre feltet for so å finne brua, ser det ut som for meg. Men sjølsagt det er ID som er hovudsaken her, lenkje eller ikkje lenkje. skal tru om @Jeblad: har ei meining via API mvh Pmt (talk) 22:23, 21 July 2018 (UTC)
Ikke helt sikker, men antar at noe blir satt opp under content negotiation og at endepunktet gir litt forskjellig svar avhengig av hva en spør om. Jeg får opp et xml-datasett, men det kan ha med at jeg bruker noen utvidelser som aksepterer datastrukturer. Det er nokså mye data i strukturen som kommer tilbake.
Innhold for id=272297253 i Vegbasen 
<source lang="xml">

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><vegobjekt><id>272297253</id> <href>https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/60/272297253</href> <metadata><type><id>60</id> <navn>Bru</navn> </type> <versjon>1</versjon> <sist_modifisert>2018-05-31T15:16:02</sist_modifisert> <startdato>1950-01-01</startdato> </metadata> <egenskaper><egenskap><id>1080</id> <navn>Navn</navn> <datatype>1</datatype> <datatype_tekst>Tekst</datatype_tekst> <verdi>Ørbrua</verdi> </egenskap> <egenskap><id>1263</id> <navn>Brukategori</navn> <datatype>30</datatype> <datatype_tekst>FlerverdiAttributt, Tekst</datatype_tekst> <verdi>Vegbru</verdi> <enum_id>7304</enum_id> </egenskap> <egenskap><id>1313</id> <navn>Lengde</navn> <datatype>2</datatype> <datatype_tekst>Tall</datatype_tekst> <verdi>164.0</verdi> <enhet><id>1</id> <navn>Meter</navn> <kortnavn>m</kortnavn> </enhet> </egenskap> <egenskap><id>1404</id> <navn>Materialtype</navn> <datatype>30</datatype> <datatype_tekst>FlerverdiAttributt, Tekst</datatype_tekst> <verdi>Stål</verdi> <enum_id>12327</enum_id> </egenskap> <egenskap><id>1971</id> <navn>Lengste spenn</navn> <datatype>2</datatype> <datatype_tekst>Tall</datatype_tekst> <verdi>57.4</verdi> <enhet><id>1</id> <navn>Meter</navn> <kortnavn>m</kortnavn> </enhet> </egenskap> <egenskap><id>2175</id> <navn>Nummer</navn> <datatype>2</datatype> <datatype_tekst>Tall</datatype_tekst> <verdi>37</verdi> </egenskap> <egenskap><id>8969</id> <navn>Vedlikeholdsansvarlig</navn> <datatype>30</datatype> <datatype_tekst>FlerverdiAttributt, Tekst</datatype_tekst> <verdi>Vegvesenet/Fylkeskommunen</verdi> <enum_id>11812</enum_id> </egenskap> <egenskap><id>9182</id> <navn>Byggverkstype</navn> <datatype>30</datatype> <datatype_tekst>FlerverdiAttributt, Tekst</datatype_tekst> <verdi>Fagverksbru (621)</verdi> <enum_id>12637</enum_id> </egenskap> <egenskap><id>11180</id> <navn>Opprinnelig F-Nr</navn> <datatype>2</datatype> <datatype_tekst>Tall</datatype_tekst> <verdi>17</verdi> </egenskap> </egenskaper> <geometri><wkt>LINESTRING Z (326273.03342 7078477.866 6.32338, 326279.5166 7078480.36133 6.3, 326288.94531 7078483.19922 6.35, 326314.00684 7078490.73242 6.34, 326361.79102 7078504.63477 6.26, 326412.38672 7078519.16602 6.26, 326429.90896 7078524.05293 6.21976)</wkt> <srid>32633</srid> <egengeometri>false</egengeometri> </geometri> <lokasjon><kommuner><kommune>5038</kommune> </kommuner> <fylker><fylke>50</fylke> </fylker> <regioner><region>4</region> </regioner> <vegavdelinger><vegavdeling>50</vegavdeling> </vegavdelinger> <kontraktsområder><kontraktsområde><navn>1704 Steinkjer 2006-2011</navn> </kontraktsområde> <kontraktsområde><navn>1707 Steinkjer 2011-2016</navn> </kontraktsområde> <kontraktsområde><navn>1707 Steinkjer med tillegg 2011-2016</navn> </kontraktsområde> <kontraktsområde><navn>1707 Steinkjer 2016-2021</navn> </kontraktsområde> <kontraktsområde><navn>1707 Steinkjer med tillegg 2016-2021</navn> </kontraktsområde> </kontraktsområder> <vegreferanser><vegreferanse><fylke>50</fylke> <kommune>0</kommune> <kategori>F</kategori> <status>V</status> <nummer>6916</nummer> <hp>60</hp> <fra_meter>401</fra_meter> <til_meter>564</til_meter> <kortform>5000 Fv6916 hp60 m401-564</kortform> </vegreferanse> </vegreferanser> <stedfestinger><stedfesting><veglenkeid>578355</veglenkeid> <fra_posisjon>0.45317189248501</fra_posisjon> <til_posisjon>0.639935118108231</til_posisjon> <kortform>0.45317189248501-0.639935118108231@578355</kortform> <retning>MED</retning> </stedfesting> </stedfestinger> <geometri><wkt>LINESTRING Z (326273.03342 7078477.866 6.32338, 326279.5166 7078480.36133 6.3, 326288.94531 7078483.19922 6.35, 326314.00684 7078490.73242 6.34, 326361.79102 7078504.63477 6.26, 326412.38672 7078519.16602 6.26, 326429.90896 7078524.05293 6.21976)</wkt> <srid>32633</srid> </geometri> <strekningslengde>163</strekningslengde> </lokasjon> <relasjoner/></vegobjekt>

Det som ofte er problemet med slike datastrukturer er at det er vanskelig å lage søk som kommer opp med aktuelle treff. Skal en skrive inn søk manuelt i en eller annen tekstrute på et kart, eller klikke på en eller annen struktur, for så å kopiere en id, så blir hele prosessen så langsom at folk ikke vil bruke løsningen. Dvs de gidder ikke legge inn id'en. Jeg har gjort noen eksperimenter med å automatisere prosessen, men det gjenstår nokså mye arbeid, og interessen er litt laber om dagen. ;) I dette tilfellet må det identifiseres et søke-api av noe slag. Når Vegvesenet snakker om tilgang så er det nok for å redigere, det er nesten alltid noen åpne søkeapi en kan bruke. Jeblad (talk) 01:22, 22 July 2018 (UTC)
Titta litt på nett-trafikken fra kartet, og det ser ut som om det er mye rart som er lett å hente ut. Her er Nord-Aurdal. Jeblad (talk) 01:35, 22 July 2018 (UTC)
En kan i alle fall finne vegobjekter om en har gode kartreferanser, ost=204448.17318982&nord=6753330.0328571 og da er det vel mulig å få til et søk for å finne objektene. Jeblad (talk) 01:44, 22 July 2018 (UTC)

@Pmt: Når eg opnar lenkja med Edge vert lenkja opna som ei normal vevside; so om du vel Edge til å opna lenkja (eit XML-dokument, reknar eg med) bør du få opp innhaldet i nettlesaren. Elles kan ein òg slengja på .json for å få dataa i JSON-format, slik (kanskje litt vanskelegare å lesa enn XML-formatet). --Njardarlogar (talk) 09:18, 22 July 2018 (UTC)

LexemesEdit

Hi Njardarlogar, It seems you have been quite active creating an initial set of lexemes. Thanks for this. Interest from other users is still limited and needs for languages obviously differ. I made a few proposals that are of interest to the language I'm contributing in: (a), (b), and (c). If you are interested, please comment on them. KaMan already commented. They need some support to be created.
--- Jura 05:15, 25 August 2018 (UTC)

@Jura1: I occasionally look at the property proposals for lexicographical data; but for now at least, I don't involve myself much in the process. --Njardarlogar (talk) 16:53, 25 August 2018 (UTC)
  • No problem. It's just that somehow it seems to be stuck. If there are things you think you could use for the lexemes you created, don't hesitate to ask me.
    --- Jura 06:25, 29 August 2018 (UTC)

L:L3127Edit

Hello, plurale tantum (Q138246) cannot be a nature for a lexeme. Is this word a noun or something else. Please replace by the correct item. You can take L:L4522 as an example. Pamputt (talk) 19:01, 4 October 2018 (UTC)

plurale tantum (Q138246) has subclass of (P279) set to noun (Q1084). A consensus on how to indicate that a lexeme is this or that does not seem to have been established yet, so I see no urgency to change the lexeme. --Njardarlogar (talk) 07:47, 5 October 2018 (UTC)
I would say there exists a consensus. If I look at this page, the only Lexeme where plurale tantum (Q138246) is used such as is L:L3127. All other lexemes do like L:L4522. You can check. Pamputt (talk) 21:59, 5 October 2018 (UTC)
@Pamputt: I'm thinking more in terms of which properties to use, cf. an opinion like this. It might be that it is best not to use plurale tantum (Q138246) as a lexical category, but there there are other details to consider as well. --Njardarlogar (talk) 16:46, 7 October 2018 (UTC)