Wikidata:Persones vives

This page is a translated version of the page Wikidata:Living people and the translation is 100% complete.

Com que valorem la dignitat de les persones vives, la informació que emmagatzemem sobre elles mereix una consideració especial. En comptes d'esforçar-nos a oferir tota la informació possible sobre les persones vives, ens esforcem a oferir solament aquella informació en la veracitat de la qual confiem completament, i que no viola les expectatives raonables de privacitat d'una persona. Les declaracions que poden ser raonablement posades en dubte s'haurien de recolzar amb fonts fiables. En prendre decisions sobre el redactat, s'hauria de considerar sempre la possibilitat de perjudicar persones vives. Si voleu saber com afegir les vostres pròpies dades a Wikidata, aneu a Wikidata:Autobiografia.

Tractament dels problemes

Ens prenem les violacions d'aquesta política seriosament. Els incidents repetits o ofensius per part d'un usuari poden comportar bloqueigs. La protecció de pàgines pot ser aplicada a pàgines que reben violacions d'aquesta política. Si són serioses, les revisions de les pàgines que violin aquesta política poden ser també ocultades. Els elements sobre persones vives que no són notables poden ser suprimits.

Sol·licitar l'eliminació d'informació privada

Si la persona a la qual fa referència un element no està contenta amb una informació concreta sobre ella que consta a l'element, pot demanar que aquesta informació sigui suprimida al tauler d'anuncis dels administradors o enviant un missatge electrònic a l'adreça privacy@wikidata.org. Quan la informació no és d'interès públic, un administrador pot revisar-la i eliminar-la. La informació que ha estat revisada i eliminada no és visible pels usuaris normals que visiten l'historial de l'element, però sí que ho és pels administradors. En casos especials en què la informació és especialment sensible, un amagador de modificacions pot ser contactat per suprimir la informació, de tal manera que fins i tot els administradors no hi puguin accedir a través de l'historial.

Quan un usuari envia un missatge electrònic a privacy@wikidata.org, aquest serà enviat a privacy@wikimedia.org que és una bústia electrònica gestionada per l'equip legal i de privacitat de la Fundació Wikimedia.


Definició de persona viva

Aquesta política s'aplica a tots els elements sobre persones vives. A més, la política s'aplica també a les declaracions que no es troben en elements de persones vives, però que tenen a veure amb persones vives.

Aplicabilitat (general)

Qualsevol persona que va néixer fa més de 115 anys està coberta per aquesta política llevat que una font fiable hagi confirmat la seva mort. Generalment, aquesta política no s'aplica a la informació sobre persones que fonts fiables ha confirmat que són mortes. L'única excepció seria per a les persones que han mort recentment, en aquest cas la política es pot estendre per a un període indeterminat després de la data de defunció —sis mesos, un any o dos anys com a molt. Aquestes pròrrogues s'aplicarien concretament a la informació polèmica o qüestionable sobre la mort de la persona que té implicacions pels familiars i amics vius, com ara en cas de possible suïcidi o un crim especialment horrible. Encara que no hi hagi una confirmació sobre la mort, a efectes d'aquesta política, qualsevol persona que va néixer fa més de 115 anys es presumeix que és morta, llevat que fonts fiables confirmin que la persona ha viscut durant els darrers dos anys.

Aplicabilitat a persones jurídiques i grups

Aquesta política normalment no s'aplica al informació sobre societats, corporacions, empreses, o altres entitats amb legal person (Q3778211), tot i que qualsevol informació d'aquest tipus ha d'escriure's d'acord amb altres polítiques de contingut. L'àmbit d'aplicació d'aquesta política respecte a les edicions sobre grups és complexa i s'ha de jutjar cas per cas. Una declaració perjudicial sobre un grup o organització petita és més propera a suposar un problema d'aquesta política que una declaració similar sobre un grup més gran; i quan el grup és molt petit, pot resultar impossible fer una distinció entre el grup i els individus que el componen.


Etiquetes, àlies i descripcions

Les etiquetes, descripcions i àlies han de ser neutrals i ben documentades (idealment basades en declaracions referenciades a l'element) i s'hauria de tenir una cura especial quan s'editen en elements sobre persones vives. Els noms despectius, encara que siguin utilitzats per fonts fiables públiques, no s'haurien d'afegir com a àlies. Les descripcions s'haurien de centrar en fets, no en opinions.


Declaracions probablement qüestionables

Gairebé qualsevol dada sobre una persona viva pot ser discutible; qualsevol cosa que és posada en dubte o pot ser posada en dubte hauria d'estar recolzada per una font pública fiable o pot ser subjecte a una supressió. En particular, les propietats que són living people protection class (P8274) property likely to be challenged (Q44597997) haurien de recolzar-se amb referències adients quan es tracta de persones vives. En cas de conflicte, la càrrega de la prova recau en l'editor que afegeix o restableix la informació.

La llista de propietats probablement qüestionades que s'actualitza automàticament, es pot trobar al Viquiprojecte Propietats. En casos concrets, la informació probablement qüestionada es pot afegir també en altres propietats, i els usuaris que afegeixen informació a elements de persones vives haurien de pensar sempre sobre les implicacions en la privacitat de les dades que estan afegint.


Declaracions que poden violar la privacitat

Les persones vives amb registres a Wikidata són en la majoria dels casos no famoses ni celebritats; la seva privacitat s'hauria de respectar. Les dades sobre persones vives generalment no s'haurien d'afegir excepte quan puguin considerar-se àmpliament conegudes per la població o siguin aportades obertament per les mateixes persones (altrament, les referències ocultes que donen suport a tals declaracions no són suficients). Per exemple, que l'adreça d'una persona es pugui trobar buscant al registre de noms de domini no implica que sigui àmpliament coneguda a efectes d'aquesta política.

Hi ha també una llista de propietats que poden violar la privacitat al Viquiprojecte Propietats. Com en aquests casos concrets, també val la pena tenir-ho en compte en utilitzar altres propietats.


Afegir i eliminar Q44597997 i Q44601380 de les propietats

Mentre que és acceptable afegir les declaracions living people protection class (P8274) property likely to be challenged (Q44597997) o property that may violate privacy (Q44601380) a propietats addicionals de Wikidata sense buscar un consens previ, aquest tipus de declaracions no han de ser eliminades de les propietats existents sense consens.

Si una propietat de Wikidata l'ha tingut durant menys de 7 dies, la declaració pot ser eliminada de manera preventiva, però la persona que l'elimina hauria d'obrir un debat a la pàgina de discussió de la propietat i incloure la plantilla {{Ping project|Properties}} per debatre si la propietat hauria de tenir la declaració.

Per sol·licitar que s'elimini una classe d'una propietat a Wikidata que l'ha tingut durant més d'una setmana, s'ha d'obrir un debat a la pàgina de discussió que inclogui la plantilla {{Ping project|Properties}}. La supressió de la classe l'ha de fer només un administrador o el creador de la propietat i només si han passat 7 dies des que la sol·licitud per eliminar la classe va iniciar-se i hi ha un consens per eliminar la classe.

També és possible demanar que se substitueixi property likely to be challenged (Q44597997) per property that may violate privacy (Q44601380) o viceversa en una propietat a través del mateix procés.

Ja que els bots depenen de les dades, es recomana semi-protegir les propietats que són subclasses de property likely to be challenged (Q44597997) o property that may violate privacy (Q44601380).

Interacció dels bots amb els elements de persones vives

Els bots que creen o afegeixen declaracions sobre persones vives o que editen les seves descripcions o àlies haurien de ser curosament escrutats. La política de Wikidata:Bots ja requereix proveir la font de la informació entrada pels bots. Per als bots que estaran editant elements sobre persones vives, es recomana que tractin explícitament les següents qüestions durant el procés d'aprovació del bot:

  1. Si el bot afegirà informació a elements sobre persones vives que contenen declaracions que usen les propietats que són subclasses de property likely to be challenged (Q44597997) i property that may violate privacy (Q44601380), el debat sobre l'aprovació del bot ha de tractar explícitament la qüestió de per què és correcte afegir aquesta informació. Aquests bots no haurien de copiar dades de bases de dades tancades o llibres de circulació limitada per aquest propòsit.
  2. Si el bot importa dades d'un projecte Wikimedia, ¿aquest projecte Wikimedia té una política de biografies sobre persones vives adequada? Si no és el cas, s'han de justificar més passos que verifiquin les dades abans d'importar-les.
  3. Si el bot treu dades d'una altra font, és aquesta una font fiable per aquest tipus de dada? Noti que això també és important quan s'afegeixen declaracions a les propietats que no són subclasses de property likely to be challenged (Q44597997) or property that may violate privacy (Q44601380).

Vegeu també

Notes

Les paraules "HA DE", "NO HA DE", "REQUEREIX", "HAURIA", "NO HAURIA", "RECOMANA", "POT", i "OPCIONAL" en aquest document han d'interpretar-se tal com es descriuen a RFC 2119 i en la versió anglesa d'aquesta política.