Wikidata:Diskusjon

Wikidata-diskusjon
Her kan vi diskutere Wikidata på norsk (bokmål, riksmål, nynorsk og høgnorsk).
Bruk {{Q|xxxxx}} eller {{P|yyyyy}} første gangen du nevner eit/et emne (Q) eller eigenskap/egenskap (P).
On this page, old discussions are archived after 90 days. An overview of all archives can be found at this page's archive index. The current archive is located at Wikidata:Diskusjon/Arkiv/2023.


Ny eigenskap edit

Det er oppretta ein ny eigenskap, Virksomme ord ID (P11928). @pmt Pmt (talk) 17:22, 4 August 2023 (UTC)Reply[reply]

Trur jeg har gjort feil edit

Trur jeg har gjort feil på Liste over blå skilt i Drammen (Q121760783) og Blå skilt i Drammen (Q121760505)‎, lurte derfor på om noen kunne tatt en titt på det?‎ TigerfraMars (talk) 14:40, 22 August 2023 (UTC)Reply[reply]

Hva trur du du gjort feil med? Jeg ser ikke noe oppenbart feil. Sabelöga (talk) 22:56, 22 August 2023 (UTC)Reply[reply]
Godt å høre, da var det muligens ikke så feil allikevel. Takker for svar. TigerfraMars (talk) 23:16, 22 August 2023 (UTC)Reply[reply]

Ny Bokhylla-avtale gir deg digital tilgang til 400 000 bøker utgitt til og med 2005 edit

Frå pressekonferanse i dag: Snart vil du få digital tilgang til alle bøker som er utgitt i Norge til og med 2005 i Nettbiblioteket på nb.no. Den nye Bokhylla-avtalen, som er inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor, omfatter 400 0000 rettighetsbelagte norske bøker. Dette er 175 000 flere enn i dag.

https://www.nb.no/pressemeldinger/ny-bokhylla-avtale-gir-deg-digital-tilgang-til-400-000-boker/ Pmt (talk) 19:39, 13 October 2023 (UTC)Reply[reply]

Etternavn og Slektsnavn edit

@Jon Harald Søby, Cavernia, Premeditated, Ranveig, Hjart: Vi har de to emnene family name (Q101352) og surname (Q121493679). Jeg synst disse emnene/artiklene er mye sammenfallende! Er det noen av dere som har noen formeninger hvordan dette kan løses på Wikiene og wikidata slik at de bler mer "unike" ? Andre deltakere er selvsagt også velkomne til å bidra og mene Pmt (talk) 17:21, 18 October 2023 (UTC)Reply[reply]

Eg veit ikkje heilt korleis det er tenkt, men ser at den eine er underkategori av den andre. Det verker som om family name (Q101352) kan vera eit namn ein arvar innan ein familie/slekt (så mest presist skildra som "slektsnamn"), medan surname (Q121493679) i tillegg til dette også kan omfatta patronym (som i islandske namn) og andre individuelle etternamn (så mest presist "etternamn", sjølv om det av og til kjem først i personnamn). Ranveig (talk) 17:56, 18 October 2023 (UTC)Reply[reply]
Enig med Ranveig her. Vi har jo faktisk artikler knytta til begge elementene på bokmålswikipedia (no:Etternavn og no:Slektsnavn), men jeg syns ikke etternavnsartikkelen redegjør godt nok for skillet mellom de to, mens sleksnavnartikkelen gjør en litt bedre jobb på det. Jon Harald Søby (talk) 20:17, 18 October 2023 (UTC)Reply[reply]
Takk for innspel. Mi hensikt med spørsmålet er det å vite og forstå at eg brukar family name (Q101352) som "moderne" etternavn slik som det står i passa våre no til dags. Og at eg for islandske personar , og tldlegare norsk,dansk,svenske -son/-sen/-søn/-dotter/datter brukar patronym or matronym for this person (P5056). Eg vil også dermed på wikidata vil då gjerne endre surname (Q121493679) til familienavn eller slektsnavn, i den forstand at en då tenker seg at ein "famile med foreldre og barn og barnebarn" brukar eit navn etter fornavnet for å betegne at dei er samme familie og at det også inkluderar patronymikon/matronymikon med andre ord surname (Q121493679). Og då vil {{Q|Q101352} vere underklasse av surname (Q121493679) men @Jon Harald Søby og @Ranveig kva då med bokmål og nynorsk sin artikkelnavn Slektsnavn og Etternavn opp i mot Wikidata. Bør noko endrast? . Eg er også klar over family (P53). Pmt (talk) 13:25, 22 October 2023 (UTC)Reply[reply]

Ukjent sluttdato for partiledere? edit

Hei hei! Jeg la merke til at på flere elementer gjeldende norske partier, som Conservative Party of Norway (Q586364) og Socialist Left Party (Q488418), så er de sittende partilederne gitt kvalifikatoren sluttdato med verdi ukjent. Dette blir vel feil, ikke sant? Det blir litt spåkule? EdoAug (talk) 22:26, 1 November 2023 (UTC)Reply[reply]

Med verdien ukjent så er det vel litt spåkule med verdien ingen er det ikke det da er det bare ingen sluttdato enda. også kan verdien ukjent brukes når det ikke er kjent sluttdato Andber08 (talk) 13:30, 2 November 2023 (UTC)Reply[reply]

Det er spåkule, sluttdato blir den dagen personen sluttar og då vil den vere kjent Pmt (talk) 17:39, 2 November 2023 (UTC)Reply[reply]

Feil referanser edit

Sofia Paldanius (Q3488832) har tre referanser på statsborgerskap. Alle går til døde lenker. Hvordan fjerner jeg dem uten å blir sett på som en vandal? Avilena (talk) 20:08, 6 November 2023 (UTC)Reply[reply]

@Avilena Det er berre å leggje til fleire "levande" lenkjer og la dei gamle stå som "historiske" Sjå også https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources/nb "References can be contemporary ones or historic ones. Wikidata includes both. Consider appropriate ranks for information that is no longer current." Pmt (talk) 19:46, 10 November 2023 (UTC)Reply[reply]